Home / naslovnica / Tečaj za instruktore Vojne policije za neubojito oružje

Tečaj za instruktore Vojne policije za neubojito oružje

Korištenje neubojitog oružja dio je jednog od Ciljeva sposobnosti koje su Oružane snage RH preuzele vezano uz članstvo u NATO-u. Za provedbu tečaja bili su, uz stručnjake iz SSVP-a, krajem listopada u vojarni “Croatia” angažirani i vanjski suradnici, i to iz inozemstva
taserU organizaciji Pukovnije Vojne policije, Satnije specijalne Vojne policije (SSVP), u prostorijama Središta VP-a za obuku “Bojnik Alfred Hill” u vojarni “Croatia” u Zagrebu održan je krajem listopada tečaj za instruktore za neubojito oružje. Korištenje neubojitog oružja dio je jednog od Ciljeva sposobnosti koje su Oružane snage RH preuzele vezano uz članstvo u NATO-u, s konkretnim nazivom Neubojite sposobnosti i oružja (s oznakom CSp L3205). Satnija specijalne Vojne policije nositelj je obučavanja pripadnika OSRH za tu sposobnost.
Navedeni tečaj nije prvi vezan uz CSp L3205, ali prvi je put podrazumijevao korištenje električnog paralizatora TASER X2. Za provedbu obuke bili su uz stručnjake iz SSVP-a angažirani i vanjski suradnici, i to iz inozemstva, predstavnici proizvođača paralizatora, tvrtke Taser International. Budući instruktori prvo su prošli teorijski dio obuke, a potom praktični koji je podrazumijevao uporabu neubojitog oružja u raznim taktič kim situacijama, uz strogu primjenu svih traženih taktičkih procedura i vojničkih vještina.
Inače, NATO-ov Cilj sposobnosti Neubojite sposobnosti i oružja, na razini Oružanih snaga RH zapravo je prilično širok pojam i nezaobilazan u modernim vojnim doktrinama, prije svega onim vezanim uz postrojbe specijalne namjene.
Kratka defi nicija neubojitih (nesmrtonosnih) sredstava je sljedeća: riječ je o oružju, uređajima i streljivu koji su posebno razvijeni za trenutačno onesposobljavanje osoba i/ili opreme prilikom čega se minimaliziraju rizici i trajne ozljede prema osobama bez oštećivanja imovine na određenom mjestu ili području operacija.
“Danas takve sposobnosti i oružja igraju ključnu ulogu u cijelom spektru modernih vojnih operacija,” objasnio je za Hrvatski vojnik zapovjednik SSVP-a satnik Andrej Smolek.

“Njihov razvoj, zajedno s uporabom sredstava poput paralizatora, omogućuje primjenu unutar cijelog spektra odgovora na prijetnje i krizne situ acije,” dodao je.

MODERNE TEHNOLOGIJE U OSRH
Kroz sustav Cilja sposobnosti Neubo jite sposobnosti i oružja, na razini Oružanih snaga RH prepoznate su tri glavne skupine tehnologija: aktualne, tehnologije u fazi testiranja i razvoja te budući smjerovi razvoja tehnologija.
Nadalje, CSp L3205 podrazumijeva triglavna područja primjene. Prvi je kontrola osoba, tj. neutraliziranje ili razoružavanje naoružanih i nenaoružanih osoba, uključujući onesposobljavanje pojedinaca i grupa. Drugi je kontrola opreme – imobilizacija, zaustavljanje ili neutraliziranje vozila i helikoptera.
Sustavi namijenjeni zaustavljanju ili neutraliziranju vozila uključuju pro tutrakcijsku tehnologiju, tehnologiju za alternaciju sustava za izgaranje, sredstvo za zapetljavanje (mreže) i sredstva kojima se onemogućuje mehaničko povezivanje i/ili alternacija materijalnih svojstava (materijalne promjene), te neutralizaciju oružnih sustava kao što su, primjerice, sustavi protuzračne obrane. Zadnje je područje kontrola infrastrukture, struktura i
područja. To uključuje neutralizaciju ključne infrastrukture kao što su elektrane, sustavi distribucije i komunikacijski sustavi.
Nakon demonstracije u vojarni “Croatia”gdje su polaznici obuke pokazali dio naučenog na tečaju, satnik Smolek izrazio je zadovoljstvo njegovom provedbom te zaključio kako se moderne tehnologije planski implementiraju u sustav OSRH.
“One pridonose ukupnoj spremnosti postrojbi u provedbi širokog spektra operacija u svim prostornim i vremenskim uvjetima. Usmjerene su u prvom
redu zaštiti života i sigurnosti vojnih osoba, državnih službenika i civilnih osoba koje se nalaze na vojnim lokaci jama te u vojnim građevinama. OSRH
nastavlja opremanje i modernizaciju, a fokus je na obuci pripadnika te njihovu uvježbavanju, čime se ispu njavaju obveze preuzete članstvom u NATO-u. Instruktori će već krajem godine aktivno sudjelovati u provedbi osposobljavanja krajnjih korisnika tog sustava čime će se zaokružiti ciklus planiranog procesa uvođenja novih neubojitih sposobnosti i rješenja,” zaključio je satnik Smolek.
Podijeli

Pogledajte još...

Pripadnici tima VP sudjelovali u provedbi bojevog gađanja multinacionalne vojne policije

Pripadnici tima vojne policije sudjelovali su u provedbi bojevog gađanja multinacijonalne vojne policije na vojnom …