Home / naslovnica / Rad i korištenje mirovine 2019.

Rad i korištenje mirovine 2019.

ZAPOŠLJAVANJE UMIROVLJENIKA I PRAVO NA ISPLATU MIROVINE

Prema odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju, korisniku mirovine koji se zaposli ili počne obavljati djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja isplata mirovine se obustavlja, osim u slučaju ostvarivanja drugog dohotka, prema propisima o porezu na dohodak.
KORISNICI MIROVINE

Korisnici starosne mirovine, starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika i prijevremene starosne mirovine (ostvarene prema općem propisu) ne gube pravo na mirovinu, niti im se obustavlja isplata mirovine ako se zaposle i rade do polovice punog radnog vremena. Također, korisnici mirovine (starosne, starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika, prijevremene starosne mirovine, invalidske ili obiteljske) mogu povremeno raditi prema ugovoru o djelu ili za autorski honorar i to ne utječe ni na gubitak prava na mirovinu ni na prestanak isplate mirovine za vrijeme takvog rada. Dakle, korisnici navedenih mirovina mogu i dalje primati mirovinu i mogu raditi prema ugovoru o djelu ili za autorski honorar.

Na primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak, koje ostvare korisnici mirovine, plaćaju se snižene stope doprinosa za mirovinsko osiguranje po stopi od 10 posto.
Korisnik mirovine koji nakon stjecanja prava na mirovinu ostvari najmanje jednu godinu novog mirovinskog staža može zatražiti ponovno određivanje mirovine.

KORISNICI INVALIDSKE MIROVINE ZBOG DJELOMIČNOG GUBITKA RADNE SPOSOBNOSTI (profesionalna nesposobnost za rad )

U slučaju zaposlenja ili obavljanja djelatnosti i korištenja invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti (profesionalna nesposobnost za rad) propisano je da se korisniku navedene invalidske mirovine ne obustavlja isplata, ali mu se za vrijeme zaposlenja invalidska mirovina određuje u novoj svoti koju korisnici navedene mirovine primaju dok su zaposleni.

Dakle, ako se korisnik invalidske mirovine ostvarene zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti (profesionalna nesposobnost za rad ) zaposli ili počne obavljati djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja (obrtnici, odvjetnici itd.), činjenica zaposlenja utječe samo na visinu ostvarene mirovine, a ne na obustavu isplate mirovine.

KORISNICI INVALIDSKE MIROVINE ZBOG POTPUNOG GUBITKA RADNE SPOSOBNOSTI (opća nesposobnost za rad)

Korisnici invalidske mirovine ostvarene zbog potpunog gubitka radne sposobnosti (opća nesposobnost za rad) mogu raditi uz prijavu na obvezno mirovinsko osiguranje, ali se isplata mirovine obustavlja i podliježu obveznom kontrolnom pregledu.

KORISNICI MIROVINE OSTVARENE PREMA POSEBNIM PROPISIMA

Korisnici mirovine ostvarene prema posebnim propisima nemaju pravo na isplatu mirovine za vrijeme zaposlenja, odnosno nakon stjecanja svojstva osiguranika obustavlja im se isplata mirovine.

Iznimka su korisnici starosne mirovine ostvarene ili određene prema posebnim propisima o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba i prema propisu o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja koji se tijekom korištenja zaposle
• do polovice punog radnog vremena uz isplatu 100 posto
mirovine ili
• s punim radnim vremenom uz isplatu 50 posto mirovine.

Također, hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, korisnicima starosne mirovine koji su ostvarili starosnu mirovinu prema ZOMO-u uz primjenu ZOHBDR-a i nastavili raditi do polovice punog radnog vremena uz izmijenjeni ugovor o radu ili koji se tijekom korištenja prava zaposle do polovice punog radnog vremena isplata mirovine se ne obustavlja niti se mirovina smanjuje.

KORISNICI OBITELJSKE MIROVINE

Korisnicima obiteljske mirovine za vrijeme zaposlenja obustavlja se isplata mirovine. Propisano je da se članu obitelji koji je u trenutku podnošenja zahtjeva i ostvarivanja prava na mirovinu zaposlen ili obavlja djelatnost na osnovi koje je osiguran obiteljska mirovina isplaćuje od prvoga idućeg dana nakon prestanka zaposlenja, odnosno obavljanja djelatnosti.

DOMAĆA RADINOSTI I SPOREDNA ZANIMANJA

Korisnicima
• starosne, starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika i prijevremene starosne mirovine
• invalidske mirovine zbog potpunog gubitka radne sposobnosti
(opća nesposobnost za rad)
• obiteljske mirovine (osim korisnika-djece na redovitom školovanju)
• invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti (profesionalna nesposobnost za rad) koji obavljaju domaću radinost ili sporedno zanimanje ili su upisani u registar poreznih obveznika po osnovi obavljanja djelatnosti poljoprivrede i šumarstva i ostale djelatnosti , za obavljanje kojih nije propisano izdavanje odobrenja ili registracija, za vrijeme obavljanja tih djelatnosti ne obustavlja se isplata mirovine.

Korisnicima invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti (profesionalna nesposobnost za rad) mirovina se ne obustavlja, ali se određuje u novoj svoti.

Korisnici mirovine koji obavljaju djelatnost obrta, trgovca pojedinca i djelatnost slobodnog zanimanja (npr. odvjetnik, liječnik i drugi) i koji su, da bi obavljali tu djelatnost, odnosno zanimanje upisani u odgovarajući registar (obrtni registar, sudski registar itd.) kao i članovi uprave, izvršni direktori i likvidatori trgovačkih društva i upravitelji zadruga upisani u sudski registar dužni su prijaviti se na obvezno mirovinsko osiguranje, stječu svojstvo osiguranika te im se isplata mirovine obustavlja s iznimkom korisnika invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti (profesionalne nesposobnosti za rad) kojima se mirovina određuje u manjem iznosu.

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
Središnja služba
A. Mihanovića 3
10000 Zagreb
Hrvatska

INFOTELEFONI
01 4595 011
01 4595 022
(radnim danom od 8 do 16 sati)

LETAK Rad_i_koristenje_mirovine2019.pdf

Podijeli

Pogledajte još...

Pripadnici tima VP sudjelovali u provedbi bojevog gađanja multinacionalne vojne policije

Pripadnici tima vojne policije sudjelovali su u provedbi bojevog gađanja multinacijonalne vojne policije na vojnom …