Home / naslovnica / Završio tečaj za OSO VP OS RH u Pukovniji Vojne policije

Završio tečaj za OSO VP OS RH u Pukovniji Vojne policije

Pukovnija vojne policije primila je 10. siječnja 2020. u svoje redove nove kadrove i “osnažila” postojeće. Tečaj za osposobljavanje ovlaštenih službenih osoba VP-a koji je uspješno završilo trideset pripadnika OSRH.

Svečanost je održana 10. siječnja 2020. u zagrebačkoj vojarni 1.Gardijska brigada „Tigrovi – Croatia”. Tečaj za osposobljavanje ovlaštenih službenih osoba VP-a, čijim je uspješnim završetkom skupine od 30 polaznika pripadnika različitih postrojbi OSRH stekla status ovlaštene službene osobe, tj. vojnostručnu specijalnost vojnog policajca.

U vojarni 1.Gardijska brigada „Tigrovi – Croatia” su načelnik samostalnog sektora za vojnopolicijske poslove i provedbu ovlasti VP MORH-a brigadir Vlado Kovačević, zapovjednik Pukovnije VP-a brigadir Mate Radoš, brigadir Ivan Hodak časnik za vojnu policiju u Operativnoj upravi GS OS RH, načelnik stožera PVP pukovnik Josip Beljan, zapovjednik Središta za obuku VP pukovnik Mile Skukan i prvi dočasnik PVP stožerni narednik Zlatko Pavun uz nazočnost obitelji polaznika uručili beretke, vojnopolicijske značke i uvjerenja o završetku tečaja svim polaznicima.

“Tečaj za ovlaštene službene osobe ključni je ‘alat’ s pomoću kojeg VP dobiva kvalitetno osoblje. Praktično je riječ o prekvalifikaciji jer u VP ne može nitko tko nema barem godinu dana iskustva u ustrojstvenim cjelinama OSRH,” istaknuo je pukovnik Mile Skukan zapovjednik Središta za obuku Vojne policije “Bojnik Alfred Hill“.

Nedavno završeni Tecaj trajao je 18 tjedana ili 568 obučnih sati, a sastojao se od teorijskog i praktičnog dijela. Teorijski se provodio u SVPO “Bojnik Alfred Hill”, a praktični u postrojbama, tj. u satnijama temeljne Vojne policije.

Obuhvaćao je sto pet sati tijekom kojih je trideset budućih vojnih policajaca uz instruktore i mentore iz postrojbi u tipičnim radnim danima provodilo sve temeljne vojnopolicijske radnje i postupke. Osnovnih predmeta (programskih područja) bilo je devet: Temeljne odrednice VP-a OSRH, Vojnopolicijski poslovi, Sprečavanje kriminaliteta i kriminalističko istraživanje, Vojna i policijska psihologija, NATO VP zadaće i procedure, Vojnopolicijske ovlasti, oružje VP OS RH, samoobrana i tjelesna spremnost te oprema VP OS RH, tečaj za uporabu višenamjenske palice Tonfa te Taser.

Cijelo vrijeme kandidati su imali pismene ispite i praktične provjere znanja. Najzahtjevniji su bili završni pismeni te usmeni ispit pred povjerenstvom koje je, zbog osiguravanja potpune objektivnosti, vodio časnik za vojnu policiju iz Operativne uprave GS OS RH te pretstavnik samostalnog sektora za vojnopolicijske poslove MORH-a. Takvi kriteriji ne čude jer i sama Središnjica za upravljanje osobljem, koja vrši odabir kandidata, među prijavljenima traži najkvalitetnije. Pukovnija Vojne policije definirana je kao postrojba s posebnim uvjetima popune, selekcija za vojnog policajca traži provjeru motoričkih i psihičkih sposobnosti, dodatni zdravstveni pregled i sigurnosnu provjeru.

Nakon završetka Tečaja svi su polaznici raspoređeni u satnije temeljne Vojne policije i izvršavat će vojnopolicijske zadaće. S vremenom će se dublje profilirati, a zadaća je zapovjednih struktura tih satnija, kao i Dočasnickog lanca potpore, da prepoznaju njihove kvalitete i afinitete. Nove razine podrazumijevaju put ka dočasničkom činu, užim specijalnostima vezanim, npr., uz kriminalistiku, promet, posebne oblike osiguranja, pa čak i specijalnu Vojnu policiju.

Temeljem ostvarenih rezultata rada, zalaganja kao vrednovanja polaznikovih postignuća tijekom izobrazbe i obuke, provjeravanja i ispitivanja znanja nagrađeni su:

Nagrada „Knjiga“ za najboljeg polaznika Tečaja OSO VP poručnik Rafael Šubat.

Pisano su pohvaljeni od zapovjednika PVP natporučnik Ivan Dejanović, poručnik Mauricijo Kučić i poručnica Eva Marija Živković
Voditelji tečaja stožerni narednik Ante Beljan i stožerni narednik Ivica Grbavac istaknuli su:

Sadržaj plana i programa izobrazbe, obuke i ocjenjivanja tečaja za OSO VP usklađen je sa Popisom zadaća važnih za misiju PVP. Zadaća SOVP „Bojnik Alfred Hill“ je bila prenijeti, usvojiti i razviti kod polaznika Tečaja za OSO temeljna znanja, vještine i sposobnosti roda Vojna policija, za provedbu vojnopolicijskih poslova i zadaća te uspješnu primjenu vojnopolicijskih ovlasti samostalno i/ili u sastavu tima – skupine. Kao i dati poseban naglasak odnosno razviti kod polaznika osjećaj za temeljne vrijednosti pripadnika VP OS RH.

Ovaj Tečaj kako u organizacijskom tako i provedbenom dijelu bio je izuzetno zahtjevan za instruktore i nastavnike iz Središta a i zbog činjenice da su u Plan ugrađeni novi nastavni sadržaji koji se do sad nisu provodili što je dalo dodatnu težinu samom Tečaju, a samim tim je postavljen i novi izazov instruktorima koji su na to i više nego uspješno znali odgovoriti i nositi se sa tim. U samom Tečaju instruktori su polaznike upoznavali i obučavali sa sredstvima prisile kao što su:intervencijska palica Tonfa, električni paralizator „Taser“, i proveli instiktivna gađanja iz samokresa HS i JP VHS.

Naravno ne smijemo zaboraviti spomenuti i našu stalnu i vrlo uspješnu suradnju s kolegama iz MUP RH po pitanju Poslovi nadzora i upravljanja prometom na cestama djelatnika MUP-a RH, Forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja, posjeti jedinici za prepratu i zadržavanje PUZ i intervencijska palica Tonfa.

Izvor:OSRH

Podijeli

Pogledajte još...

Pripadnici tima VP sudjelovali u provedbi bojevog gađanja multinacionalne vojne policije

Pripadnici tima vojne policije sudjelovali su u provedbi bojevog gađanja multinacijonalne vojne policije na vojnom …