Home / naslovnica / Završio tečaj za OSO VP OS RH u Pukovniji vojne policije

Završio tečaj za OSO VP OS RH u Pukovniji vojne policije

Svečanost povodom završetka osposobljavanja ovlaštenih službenih osoba Vojne policije održana je u petak, 18. lipnja 2021. u zagrebačkoj vojarni 1. gardijska brigada „Tigrovi – Croatia”.

Tečaj za osposobljavanje ovlaštenih službenih osoba VP-a, čijim je uspješnim završetkom skupine od 15 polaznika pripadnika različitih postrojbi OSRH stekla status ovlaštene službene osobe, tj. vojnostručnu specijalnost vojnog policajca.

Svečanosti je nazočio zapovjednik Pukovnije vojne policije brigadir Tomislav Kasumović, zapovjednik Središta za obuku VP bojnik Željko Barbir i prvi dočasnik Središta časnički namjesnik Zvonko Lucić. Tom prigodom, isti su uručili beretke, vojnopolicijske značke, uvjerenja o završetku tečaja te odluku o rasporedu u PVP svim polaznicima.

Na svečanosti su nazočili i predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova kao provoditelji modula obuke, obitelji polaznika te zapovjednici i prvi dočasnici satnija PVP-a.

„Nosite ovu beretku časno i ponosno na ponos Vojne policije i Republike Hrvatske“, rekao je brigadir Kasumović tijekom uručenja beretki.

“Tečaj za ovlaštene službene osobe ključni je alat pomoću kojeg VP dobiva kvalitetno osoblje. Praktično je riječ o prekvalifikaciji jer u Vojnu policiju ne može nitko tko nema barem godinu dana iskustva u ustrojstvenim cjelinama OSRH,” istaknuo je bojnik Željko Barbir. Naime, tečaj je trajao 19 tjedana ili 601 obučnih sati, a sastojao se od teorijskog i praktičnog dijela. Teorijski se provodio u SOVP “Bojnik Alfred Hill”, a praktični u postrojbama, tj. u satnijama temeljne Vojne policije.

Cijelo vrijeme kandidati su imali pismene ispite i praktične provjere znanja. Programska područja koja su polaznici tečaja za OSO VP OS RH uspješno položili su: Temeljne odrednice VP OS RH, Vojnopolicijski poslovi, Sprječavanje kriminaliteta i kriminalističko istraživanje, Vojnopolicijske ovlasti, Oružje i oprema VP OS RH, Vojna i policijska psihologija, NATO VP – zadaće i procedure, taktika postupanja VP OS RH, oružje VP OS RH (provedba gađanja pripremna i instinktivna), oprema VP OS RH, praktični dio izobrazbe i obuke, Samoobrana i tjelesna spremnost.

Nakon završetka Tečaja, svi polaznici raspoređeni su u satnije temeljne Vojne policije i izvršavat će vojnopolicijske zadaće. Temeljem ostvarenih rezultata rada, zalaganja kao vrednovanja polaznikovih postignuća tijekom izobrazbe i obuke, provjeravanja i ispitivanja znanja nagrađeni su poručnik Lovre Sučić kao najbolji polaznik tečaja, vojnik Dominik Benčić i poručnik Petar Boban.

Izvor: OSRH

Podijeli

Pogledajte još...

Najbolji vojnici i dočasnici siječnja, veljače i ožujka 2023.

Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH admiral Robert Hranj u utorak 16. svibnja 2023. uručio je …