Home / naslovnica / Završio tečaj za OSO VP OS RH u Pukovniji Vojne policije

Završio tečaj za OSO VP OS RH u Pukovniji Vojne policije

Svečanost je održana 4. kolovoza 2020. u zagrebačkoj vojarni 1.Gardijska brigada „Tigrovi – Croatia”. Tečaj za osposobljavanje ovlaštenih službenih osoba VP-a, čijim je uspješnim završetkom skupine od 15 polaznika pripadnika različitih postrojbi OSRH stekla status ovlaštene službene osobe, tj. vojnostručnu specijalnost vojnog policajca.

U vojarni 1.Gardijska brigada „Tigrovi – Croatia” su načelnik samostalnog sektora za vojnopolicijske poslove i provedbu ovlasti VP MORH-a brigadir Vlado Kovačević, načelnik stožera PVP pukovnik Josip Beljan, zapovjednik Središta za obuku VP pukovnik Mile Skukan i prvi dočasnik PVP časnički namjesnik Zlatko Pavun uručili beretke, vojnopolicijske značke i uvjerenja o završetku tečaja svim polaznicima.
“Tečaj za ovlaštene službene osobe ključni je ‘alat’ s pomoću kojeg VP dobiva kvalitetno osoblje. Praktično je riječ o prekvalifikaciji jer u VP ne može nitko tko nema barem godinu dana iskustva u ustrojstvenim cjelinama OSRH,” istaknuo je pukovnik Mile Skukan zapovjednik Središta za obuku Vojne policije “Bojnik Alfred Hill“.

Nedavno završeni Tecaj trajao je 19 tjedana ili 601 obučnih sati, a sastojao se od teorijskog i praktičnog dijela. Teorijski se provodio u SVPO “Bojnik Alfred Hill”, a praktični u postrojbama, tj. u satnijama temeljne Vojne policije.

Cijelo vrijeme kandidati su imali pismene ispite i praktične provjere znanja. Najzahtjevniji su bili završni pismeni te usmeni ispit pred povjerenstvom koje je, zbog osiguravanja potpune objektivnosti, vodio pretstavnik samostalnog sektora za vojnopolicijske poslove MORH-a. Takvi kriteriji ne čude jer i sama Središnjica za upravljanje osobljem, koja vrši odabir kandidata, među prijavljenima traži najkvalitetnije. Pukovnija Vojne policije definirana je kao postrojba s posebnim uvjetima popune, selekcija za vojnog policajca traži provjeru motoričkih i psihičkih sposobnosti, dodatni zdravstveni pregled i sigurnosnu provjeru.

Nakon završetka Tečaja svi su polaznici raspoređeni u satnije temeljne Vojne policije i izvršavat će vojnopolicijske zadaće. S vremenom će se dublje profilirati, a zadaća je zapovjednih struktura tih satnija, kao i Dočasnickog lanca potpore, da prepoznaju njihove kvalitete i afinitete. Nove razine podrazumijevaju put ka dočasničkom činu, užim specijalnostima vezanim, npr., uz kriminalistiku, promet, posebne oblike osiguranja, pa čak i specijalnu Vojnu policiju.

Temeljem ostvarenih rezultata rada, zalaganja kao vrednovanja polaznikovih postignuća tijekom izobrazbe i obuke, provjeravanja i ispitivanja znanja nagrađeni su:

Nagrada „Knjiga“ za najboljeg polaznika Tečaja OSO VP vojnik Jurica Jelenčić.

Pisano su pohvaljeni od zapovjednika PVP vojnik Karlo Radočaj i vojnik David Francetić

Napominjemo da je  poradi epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u RH tečaj privremeno bio prekinut te je sukladno preporuci Vojno Zdravstvenog Središta odnosno zapovjednika brigadira Vedran Čilić i smjernicama pukovnice dr Vanja Bušac nastavljen.

Tijekom provedbe Tečaja za OSO VP pridržavali smo se svih stručnih uputa, preporuka i smjernica dobivenih od strane Vojno Zdravstvenog Središta, Stožera civilne zaptite RH i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za spriječavanje širenja bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2. Svakodnevno se vršilo mjerenje tjelesne temperature polaznika Tečaja, dezinfekcija svih radnih površina, prostorija smještaja i sanitarnog čvora.

Izvor: OSRH

Podijeli

Pogledajte još...

Pripadnici tima VP sudjelovali u provedbi bojevog gađanja multinacionalne vojne policije

Pripadnici tima vojne policije sudjelovali su u provedbi bojevog gađanja multinacijonalne vojne policije na vojnom …