Home / naslovnica / Završio tečaj za OSO VP OS RH 2/ 2018

Završio tečaj za OSO VP OS RH 2/ 2018

PUKOVNIJA VOJNE POLICIJE PRIMILA JE 20.PROSINCA 2018. U SVOJE REDOVE NOVE KADROVE I “OSNAŽILA” POSTOJEĆE. TEČAJ ZA OSPOSOBLJAVANJE SLUŽBENIH OSOBA VP-a KOJI JE USPJEŠNO ZAVRŠILO DVANAEST OD DVADESET PRIPADNIKA OSRH.
Svečanost je održana 20.prosinca u zagrebačkoj vojarni 1.Gardijska brigada „Tigrovi – Croatia”. Tečaj za osposobljavanje ovlaštenih službenih osoba VP-a, čijim je uspješnim završetkom skupine od 12 polaznika pripadnika različitih postrojbi OSRH stekla status ovlaštene službene osobe, tj. vojnostručnu specijalnost vojnog policajca.

U vojarni 1.Gardijska brigada „Tigrovi – Croatia” su zamjenik načelnik Sektora za vojnopolicijske ovlasti MORH-a brigadir Dražen Keser, načelnik stožera Pukovnije VP-a pukovnik Josip Beljan, i prvi dočasnik PVP časnički namjesnik Damir Pavlović uručili beretke, vojnopolicijske značke i uvjerenja o završetku tečaja svim polaznicima. Potvrde o završenom tečaju Tonfa uričili su Predrag Fodor i Goran Borušić iz zapovjedništva Interventne policije MUP-a.

“Tecaj za ovlaštene službene osobe ključni je ‘alat’ s pomoću kojeg VP dobiva kvalitetno osoblje. Praktično je riječ o prekvalifikaciji jer u VP ne može nitko tko nema barem godinu dana iskustva u ustrojstvenim cjelinama OSRH,” objašnjava nam pukovnik Mile Skukan u svojem uredu. Nedavno završeni Tecaj trajao je 18 tjedana ili 568) obučnih sati, a sastojao se od teorijskog i praktičnog dijela. Teorijski se provodio u središtu “Alfred Hill”, a praktični u postrojbama, tj. u satnijama temeljne Vojne policije.

Obuhvaćao je sto pet sati tijekom kojih je dvanaest budućih vojnih policajaca uz instruktore i mentore iz postrojbi u tipičnim radnim danima provodilo sve temeljne vojnopolicijske radnje i postupke. Osnovnih predmeta ( programskih područja) bilo je devet: Temeljne odrednice VP-a OSRH, Vojnopolicijski poslovi, Sprečavanje kriminaliteta i kriminalističko istraživanje, Vojna i policijska psihologija, NATO VP zadaće i procedure, Vojnopolicijske ovlasti, oružje VP OS RH, samoobrana i tjelesna spremnost te oprema VP OS RH, tečaj za uporabu višenamjenske palice Tonfa te Taser. Cijelo vrijeme kandidati su imali pismene ispite i praktične provjere znanja. Najzahtjevniji su bili završni pismeni te usmeni ispit pred povjerenstvom koje je, zbog osiguravanja potpune objektivnosti, vodio predstavnik samostalnog sektora za vojnopolicijske poslove MORH-a. Takvi kriteriji ne čude jer i sama Središnjica za upravljanje osobljem, koja vrši odabir kandidata, među prijavljenima traži najkvalitetnije. Pukovnija Vojne policije definirana je kao postrojba s posebnim uvjetima popune, selekcija za vojnog policajca traži provjeru motoričkih i psihičkih sposobnosti, dodatni zdravstveni pregled i sigurnosnu provjeru. No, ni to nije dovoljno jer “ naši polaznici moraju biti visokomotivirani, kvalitetni i dobro obučeni vojnici, dokazani kroz minimum godinu dana u odori OSRH istaknuo je pukovnik Mile Skukan zapovjednik Središta Vojne policije za Obuku „Bojnik Alfred Hill!.”

Nakon završetka Tečaja svi su polaznici raspoređeni u satnije temeljne Vojne policije i izvršavat ce vojnopolicijske zadace. S vremenom će se dublje profilirati, a zadaća je zapovjednih struktura tih satnija, kao i Dočasnickog lanca potpore, da prepoznaju njihove kvalitete i afinitete. Nove razine podrazumijevaju put ka dočasničkom činu, užim specijalnostima vezanim, npr., uz kriminalistiku, promet, posebne oblike osiguranja, pa čak i specijalnu Vojnu policiju.

Temeljem ostvarenih rezultata rada, zalaganja kao vrednovanja polaznikovih postignuća tijekom izobrazbe i obuke, provjeravanja i ispitivanja znanja nagrađeni su:

Nagrada „Knjiga“ za najboljeg polaznika Tečaja OSO VP
poručnik Igor Aleksandrović

Pisano su pohvaljeni od zapovjednika PVP
Vojnik Josip Đuzel i vojnik Jakov Pešut

Voditelji tečaja stožerni narednik Ivica Grbavac i desetnik Mladen Franjkić istaknuli su

Sadržaj plana i programa izobrazbe, obuke i ocjenjivanja tečaja za OSO VP usklađen je sa Popisom zadaća važnih za misiju PVP. Zadaća SVPO „Bojnik Alfred Hill“ je bila prenijeti, usvojiti i razviti kod polaznika Tečaja za OSO temeljna znanja, vještine i sposobnosti roda Vojna policija, za provedbu vojnopolicijskih poslova i zadaća te uspješnu primjenu vojnopolicijskih ovlasti samostalno i/ili u sastavu tima – skupine. Kao i dati poseban naglasak odnosno razviti kod polaznika osjećaj za temeljne vrijednosti pripadnika VP OS RH.

Ovaj Tečaj kako u organizacijskom tako i provedbenom dijelu bio je izuzetno zahtjevan za instruktore i nastavnike iz Središta a i zbog činjenice da su u Plan ugrađeni novi nastavni sadržaji koji se do sad nisu provodili što je dalo dodatnu težinu samom Tečaju, a samim tim je postavljen i novi izazov instruktorima koji su na to i više nego uspješno znali odgovoriti i nositi se sa tim. U samom Tečaju instruktori su polaznike upoznavali i obučavali sa sredstvima prisile kao što su:intervencijska palica Tonfa, električni paralizator „Taser“, i proveli instiktivna gađanja iz samokresa HS i JP VHS.

Naravno ne smijemo zaboraviti spomenuti i našu stalnu i vrlo uspješnu suradnju s kolegama iz MUP RH po pitanju Poslovi nadzora i upravljanja prometom na cestama djelatnika MUP-a RH, Forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja, posjeti jedinici za prepratu i zadržavanje PUZ i intervencijska palica Tonfa.
Na kraju bih iznio jedan osobno meni a i ostalim instruktorima i djelatnicima Središta najdraži dio cjelokupnog Tečaja (naravno izuzev završnog svečanog čina uručenja beretki, vojnopolicijskih znački i uvjerenja o završetku tečaja svim polaznicima jer to znači da smo uspjeli i dobili nove „mlade“ kolege), a to je posjet našem gradu heroju Vukovaru.

Prvi dočasnik Središta Vojne policije za Obuku „Bojnik Alfred Hill“ Zvonko Lucić istaknuo je da je u  sklopu Tečaja uvršten i posjet polaznika Tečaja sa instruktorima i djelatnicima Središta gradu Vukovaru te sam na tome zahvalan zapovjednicima što su nas podržali u tome. Ponosni smo na taj posjet iz nekoliko razloga kao što je da dobar dio polaznika nije do sad imao priliku posjetiti grad heroj Vukovar a Vukovar zaslužuje da ga svi posjete i poklone mu se, ponosan sam na svih dvanaest od dvadeset  ( osam polaznika nije uspjelo savladati programska područja) polaznika Tečaja za OSO VP jer su taj dan svi iskazali svu svoju ljubav prema Domovini na poseban vrlo emotivan, dostojanstven i profesionalni vojnički način što i mora biti odlika svakog hrvatskog vojnika Vojnog policajca „Predan službi, častan i odan Domovini“.

„Znanje pobjeđuje strah“

Tekst i Foto: Zvonko Lucić

Foto galerija klikom na gotografiju

 

Podijeli

Pogledajte još...

Pripadnici Vojne policije pružili pomoć ozlijeđenom djelatniku Čistoće

Ozlijeđenom djelatniku Čistoće ispred Odlagališta otpada Jakuševec prvu pomoć pružili su pripadnici Pukovnije vojne policije …