Home / naslovnica / Završio tečaj za OSO VP OS RH 2/ 2018

Završio tečaj za OSO VP OS RH 2/ 2018

PUKOVNIJA VOJNE POLICIJE PRIMILA JE 20.PROSINCA 2018. U SVOJE REDOVE NOVE KADROVE I “OSNAŽILA” POSTOJEĆE. TEČAJ ZA OSPOSOBLJAVANJE SLUŽBENIH OSOBA VP-a KOJI JE USPJEŠNO ZAVRŠILO DVANAEST OD DVADESET PRIPADNIKA OSRH.
Svečanost je održana 20.prosinca u zagrebačkoj vojarni 1.Gardijska brigada „Tigrovi – Croatia”. Tečaj za osposobljavanje ovlaštenih službenih osoba VP-a, čijim je uspješnim završetkom skupine od 12 polaznika pripadnika različitih postrojbi OSRH stekla status ovlaštene službene osobe, tj. vojnostručnu specijalnost vojnog policajca.

U vojarni 1.Gardijska brigada „Tigrovi – Croatia” su zamjenik načelnik Sektora za vojnopolicijske ovlasti MORH-a brigadir Dražen Keser, načelnik stožera Pukovnije VP-a pukovnik Josip Beljan, i prvi dočasnik PVP časnički namjesnik Damir Pavlović uručili beretke, vojnopolicijske značke i uvjerenja o završetku tečaja svim polaznicima. Potvrde o završenom tečaju Tonfa uričili su Predrag Fodor i Goran Borušić iz zapovjedništva Interventne policije MUP-a.

“Tecaj za ovlaštene službene osobe ključni je ‘alat’ s pomoću kojeg VP dobiva kvalitetno osoblje. Praktično je riječ o prekvalifikaciji jer u VP ne može nitko tko nema barem godinu dana iskustva u ustrojstvenim cjelinama OSRH,” objašnjava nam pukovnik Mile Skukan u svojem uredu. Nedavno završeni Tecaj trajao je 18 tjedana ili 568) obučnih sati, a sastojao se od teorijskog i praktičnog dijela. Teorijski se provodio u središtu “Alfred Hill”, a praktični u postrojbama, tj. u satnijama temeljne Vojne policije.

Obuhvaćao je sto pet sati tijekom kojih je dvanaest budućih vojnih policajaca uz instruktore i mentore iz postrojbi u tipičnim radnim danima provodilo sve temeljne vojnopolicijske radnje i postupke. Osnovnih predmeta ( programskih područja) bilo je devet: Temeljne odrednice VP-a OSRH, Vojnopolicijski poslovi, Sprečavanje kriminaliteta i kriminalističko istraživanje, Vojna i policijska psihologija, NATO VP zadaće i procedure, Vojnopolicijske ovlasti, oružje VP OS RH, samoobrana i tjelesna spremnost te oprema VP OS RH, tečaj za uporabu višenamjenske palice Tonfa te Taser. Cijelo vrijeme kandidati su imali pismene ispite i praktične provjere znanja. Najzahtjevniji su bili završni pismeni te usmeni ispit pred povjerenstvom koje je, zbog osiguravanja potpune objektivnosti, vodio predstavnik samostalnog sektora za vojnopolicijske poslove MORH-a. Takvi kriteriji ne čude jer i sama Središnjica za upravljanje osobljem, koja vrši odabir kandidata, među prijavljenima traži najkvalitetnije. Pukovnija Vojne policije definirana je kao postrojba s posebnim uvjetima popune, selekcija za vojnog policajca traži provjeru motoričkih i psihičkih sposobnosti, dodatni zdravstveni pregled i sigurnosnu provjeru. No, ni to nije dovoljno jer “ naši polaznici moraju biti visokomotivirani, kvalitetni i dobro obučeni vojnici, dokazani kroz minimum godinu dana u odori OSRH istaknuo je pukovnik Mile Skukan zapovjednik Središta Vojne policije za Obuku „Bojnik Alfred Hill!.”

Nakon završetka Tečaja svi su polaznici raspoređeni u satnije temeljne Vojne policije i izvršavat ce vojnopolicijske zadace. S vremenom će se dublje profilirati, a zadaća je zapovjednih struktura tih satnija, kao i Dočasnickog lanca potpore, da prepoznaju njihove kvalitete i afinitete. Nove razine podrazumijevaju put ka dočasničkom činu, užim specijalnostima vezanim, npr., uz kriminalistiku, promet, posebne oblike osiguranja, pa čak i specijalnu Vojnu policiju.

Temeljem ostvarenih rezultata rada, zalaganja kao vrednovanja polaznikovih postignuća tijekom izobrazbe i obuke, provjeravanja i ispitivanja znanja nagrađeni su:

Nagrada „Knjiga“ za najboljeg polaznika Tečaja OSO VP
poručnik Igor Aleksandrović

Pisano su pohvaljeni od zapovjednika PVP
Vojnik Josip Đuzel i vojnik Jakov Pešut

Voditelji tečaja stožerni narednik Ivica Grbavac i desetnik Mladen Franjkić istaknuli su

Sadržaj plana i programa izobrazbe, obuke i ocjenjivanja tečaja za OSO VP usklađen je sa Popisom zadaća važnih za misiju PVP. Zadaća SVPO „Bojnik Alfred Hill“ je bila prenijeti, usvojiti i razviti kod polaznika Tečaja za OSO temeljna znanja, vještine i sposobnosti roda Vojna policija, za provedbu vojnopolicijskih poslova i zadaća te uspješnu primjenu vojnopolicijskih ovlasti samostalno i/ili u sastavu tima – skupine. Kao i dati poseban naglasak odnosno razviti kod polaznika osjećaj za temeljne vrijednosti pripadnika VP OS RH.

Ovaj Tečaj kako u organizacijskom tako i provedbenom dijelu bio je izuzetno zahtjevan za instruktore i nastavnike iz Središta a i zbog činjenice da su u Plan ugrađeni novi nastavni sadržaji koji se do sad nisu provodili što je dalo dodatnu težinu samom Tečaju, a samim tim je postavljen i novi izazov instruktorima koji su na to i više nego uspješno znali odgovoriti i nositi se sa tim. U samom Tečaju instruktori su polaznike upoznavali i obučavali sa sredstvima prisile kao što su:intervencijska palica Tonfa, električni paralizator „Taser“, i proveli instiktivna gađanja iz samokresa HS i JP VHS.

Naravno ne smijemo zaboraviti spomenuti i našu stalnu i vrlo uspješnu suradnju s kolegama iz MUP RH po pitanju Poslovi nadzora i upravljanja prometom na cestama djelatnika MUP-a RH, Forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja, posjeti jedinici za prepratu i zadržavanje PUZ i intervencijska palica Tonfa.
Na kraju bih iznio jedan osobno meni a i ostalim instruktorima i djelatnicima Središta najdraži dio cjelokupnog Tečaja (naravno izuzev završnog svečanog čina uručenja beretki, vojnopolicijskih znački i uvjerenja o završetku tečaja svim polaznicima jer to znači da smo uspjeli i dobili nove „mlade“ kolege), a to je posjet našem gradu heroju Vukovaru.

Prvi dočasnik Središta Vojne policije za Obuku „Bojnik Alfred Hill“ Zvonko Lucić istaknuo je da je u  sklopu Tečaja uvršten i posjet polaznika Tečaja sa instruktorima i djelatnicima Središta gradu Vukovaru te sam na tome zahvalan zapovjednicima što su nas podržali u tome. Ponosni smo na taj posjet iz nekoliko razloga kao što je da dobar dio polaznika nije do sad imao priliku posjetiti grad heroj Vukovar a Vukovar zaslužuje da ga svi posjete i poklone mu se, ponosan sam na svih dvanaest od dvadeset  ( osam polaznika nije uspjelo savladati programska područja) polaznika Tečaja za OSO VP jer su taj dan svi iskazali svu svoju ljubav prema Domovini na poseban vrlo emotivan, dostojanstven i profesionalni vojnički način što i mora biti odlika svakog hrvatskog vojnika Vojnog policajca „Predan službi, častan i odan Domovini“.

„Znanje pobjeđuje strah“

Tekst i Foto: Zvonko Lucić

Foto galerija klikom na gotografiju

 

Podijeli

Pogledajte još...

Svečano otvaranje dvorane „pukovnik Ante Pavlović“

U vojarni “1. gardijske brigade Tigrovi – Croatia” u Zagrebu, u četvrtak 29. veljače 2024. …