Home / naslovnica / Završio tečaj za OSO VP OS RH 2/ 2017

Završio tečaj za OSO VP OS RH 2/ 2017

PUKOVNIJA VOJNE POLICIJE PRIMILA JE 21.PROSINCA 2017. U SVOJE REDOVE NOVE KADROVE I “OSNAŽILA” POSTOJEĆE. TEČAJ ZA OSPOSOBLJAVANJE SLUŽBENIH OSOBA VP-a KOJI JE USPJEŠNO ZAVRŠILO DESET OD DVADESET JEDNOGA PRIPADNIKA OSRH.

Svečanost je održana 21.prosinca u zagrebačkoj vojarni “Croatia”. Tečaj za osposobljavanje ovlaštenih službenih osoba VP-a, čijim je uspješnim završetkom skupine od 10 polaznika pripadnika različitih postrojbi OSRH stekla status ovlaštene službene osobe, tj. vojnostručnu specijalnost vojnog policajca.

U vojarni “Croatia” su izaslanik načelnika glavnog stožera OS RH stožerni časnik za Vojnu policiju u operativnoj upravi J3 pukovnik Zdravko Magdić, zamjenik načelnik Sektora za vojnopolicijske ovlasti MORH-a brigadir Dražen Keser, zapovjednik Pukovnije VP-a brigadir Mate Radoš i prvi dočasnik PVP časnički namjesnik Igor Kovačević uručili beretke, vojnopolicijske značke i uvjerenja o završetku tečaja svim polaznicima.

“Tecaj za ovlaštene službene osobe ključni je ‘alat’ s pomoću kojeg VP dobiva kvalitetno osoblje. Praktično je riječ o prekvalifikaciji jer u VP ne može nitko tko nema barem godinu dana iskustva u ustrojstvenim cjelinama OSRH,” objašnjava nam pukovnik Skukan u svojem uredu. Nedavno završeni Tecaj trajao je 17 tjedana ili 560) obučnih sati, a sastojao se od teorijskog i praktičnog dijela. Teorijski se provodio u središtu “Alfred Hill”, a praktični u postrojbama, tj. u satnijama temeljne Vojne policije.

Obuhvaćao je sto pet sati tijekom kojih je deset budućih vojnih policajaca uz instruktore i mentore iz postrojbi u tipičnim radnim danima provodilo sve temeljne vojnopolicijske radnje i postupke. Osnovnih predmeta ( programskih područja) bilo je devet: Temeljne odrednice VP-a OSRH, Vojnopolicijski poslovi, Sprečavanje kriminaliteta i kriminalističko istraživanje, Vojna i policijska psihologija, NATO VP zadaće i procedure, Vojnopolicijske ovlasti, oružje VP OS RH,samoobrana i tjelesna spremnost te oprema VP OS RH. Cijelo vrijeme kandidati su imali pismene ispite i praktične provjere znanja. Najzahtjevniji su bili završni pismeni te usmeni ispit pred povjerenstvom koje je, zbog osiguravanja potpune objektivnosti, vodio predstavnik samostalnog sektora za vojnopolicijske poslove MORH-a. Takvi kriteriji ne čude jer i sama Središnjica za upravljanje osobljem, koja vrši odabir kandidata, među prijavljenima traži najkvalitetnije. Pukovnija Vojne policije definirana je kao postrojba s posebnim uvjetima popune, selekcija za vojnog policajca traži provjeru motoričkih i psihičkih sposobnosti, dodatni zdravstveni pregled i sigurnosnu provjeru. No, ni to nije dovoljno jer “(…) naši polaznici moraju biti visokomotivirani, kvalitetni i dobro obučeni vojnici, dokazani kroz minimum godinu dana u odori OSRH.”
Nakon završetka Tečaja svi su polaznici raspoređeni u satnije temeljne Vojne policije i izvršavat ce vojnopolicijske zadace. S vremenom će se dublje profilirati, a zadaća je zapovjednih struktura tih satnija, kao i Dočasnickog lanca potpore, da prepoznaju njihove kvalitete i afinitete. Nove razine podrazumijevaju put ka dočasničkom činu, užim specijalnostima vezanim, npr., uz kriminalistiku, promet, posebne oblike osiguranja, pa čak i specijalnu Vojnu policiju.
Temeljem ostvarenih rezultata rada, zalaganja kao vrednovanja polaznikovih postignuća tijekom izobrazbe i obuke, provjeravanja i ispitivanja znanja nagrađeni su:

Nagrada „Knjiga“ za najboljeg polaznika Tečaja OSO VP
vojnik Mirko Mičević
Pisano pohvaljeni od zapovjednika PVP
Vojnik Darijo Duvančić

Voditelj tečaja časnički namjesnik Božo Radat

Sadržaj plana i programa izobrazbe, obuke i ocjenjivanja tečaja za OSO VP usklađen je sa Popisom zadaća važnih za misiju PVP. Zadaća SVPO „Bojnik Alfred Hill“ je bila prenijeti, usvojiti i razviti kod polaznika Tečaja za OSO temeljna znanja, vještine i sposobnosti roda Vojna policija, za provedbu vojnopolicijskih poslova i zadaća te uspješnu primjenu vojnopolicijskih ovlasti samostalno i/ili u sastavu tima – skupine. Kao i dati poseban naglasak odnosno razviti kod polaznika osjećaj za temeljne vrijednosti pripadnika VP OS RH.

Ovaj Tečaj kako u organizacijskom tako i provedbenom dijelu bio je izuzetno zahtjevan za instruktore i nastavnike iz Središta a i zbog činjenice da su u Plan ugrađeni novi nastavni sadržaji koji se do sad nisu provodili što je dalo dodatnu težinu samom Tečaju, a samim tim je postavljen i novi izazov instruktorima koji su na to i više nego uspješno znali odgovoriti i nositi se sa tim. U samom Tečaju instruktori su polaznike upoznavali i obučavali sa sredstvima prisile kao što su:intervencijska palica Tonfa, električni paralizator „Taser“, i proveli instiktivna gađanja iz samokresa HS i JP VHS.
Naravno ne smijemo zaboraviti spomenuti i našu stalnu i vrlo uspješnu suradnju s kolegama iz MUP RH po pitanju Poslovi nadzora i upravljanja prometom na cestama djelatnika MUP-a RH, Forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja, posjeti jedinici za prepratu i zadržavanje PUZ i intervencijska palica Tonfa.

Na kraju bih iznio jedan osobno meni a i ostalim instruktorima i djelatnicima Središta najdraži dio cjelokupnog Tečaja (naravno izuzev završnog svečanog čina uručenja beretki, vojnopolicijskih znački i uvjerenja o završetku tečaja svim polaznicima jer to znači da smo uspjeli i dobili nove „mlade“ kolege), a to je posjet našem gradu heroju Vukovaru. U sklopu Tečaja je uvršten i posjet polaznika Tečaja sa instruktorima i djelatnicima Središta gradu Vukovaru te sam na tome zahvalan zapovjednicima što su nas podržali u tom. Ponosni smo na taj posjet iz nekoliko razloga kao što je da dobar dio polaznika nije do sad imao priliku posjetiti grad heroj Vukovar a Vukovar zaslužuje da ga svi posjete i poklone mu se, ponosan sam na svih deset od dvadeset jednoga ( jedanaest polaznika nije uspjelo savladati programska područja) polaznika Tečaja za OSO VP jer su taj dan svi iskazali svu svoju ljubav prema Domovini na poseban vrlo emotivan, dostojanstven i profesionalni vojnički način što i mora biti odlika svakog hrvatskog vojnika Vojnog policajca „Predan službi, častan i odan Domovini“.

Piše: Zvonko Lucić

Foto: Mladen Franjkić

„Znanje pobjeđuje strah“

Foto galerija

 

Podijeli

Pogledajte još...

Pripadnici tima VP sudjelovali u provedbi bojevog gađanja multinacionalne vojne policije

Pripadnici tima vojne policije sudjelovali su u provedbi bojevog gađanja multinacijonalne vojne policije na vojnom …