Home / naslovnica / Vježba Sharp Lynx 19 provedena na Lošinju

Vježba Sharp Lynx 19 provedena na Lošinju

“Zahvaljujući sudjelovanju u NATO MNMPBAT-u, hrvatska Vojna policija danas ima obrazovane i obučene časnike i dočasnike spremne za aktivno sudjelovanje u radu NATO-ovih multinacionalnih stožera i postrojbi,” rekao je zapovjednik Pukovnije VP-a brigadir Mate Radoš

Multinacionalna bojna vojne policije (NATO MNMPBAT) provela je od 11. do 17. svibnja u vojarni “Kovčanje” na Lošinju međunarodnu vojnu vježbu (MVV) Sharp Lynx 19. Budući da je, u skladu s redoslijedom rotacija, u ciklusu 2018./2019. Hrvatska preuzela ulogu vodeće nacije, sve organizacijske i pripremne zadaće primarno su vodili hrvatski dočasnici i časnici, u skladu s obvezama koje proizlaze iz prihvaćenih, ratificiranih i implementiranih NATO-ovih publikacija za rad u međunarodnom okruženju.

Vježba na kojoj su uz pripadnike hrvatske Vojne policije sudjelovali i pripadnici vodeće nacije NATO MNMPBAT-a, Poljske i njezine Vojne žandarmerije, kao i pripadnici vojnih policija Češke i Slovačke, provedena je kao podvježba također međunarodne vojne vježbe Immediate Response 19 i u potpunosti je ispunila sve postavljene ciljeve i očekivanja.

Bojnik Andrej Smolek bio je tijekom pripreme časnik zadužen za planiranje vježbe te čelnik EXCON-a. Naglasio je kako “Kovčanje” pruža izvrsnu infrastrukturu i priliku za stožerni rad koji je, u slučaju vježbe Sharp Lynx 19, bio potreban. “Uspostavili smo izdvojeno zapovjedno mjesto i sukladno scenariju ispunjavali cilj vježbe – uvježbavanje borbenog stožera NATO MNMPBAT-a. Na Lošinju su pripadnici četiriju nacija, koje su primarno unutar NATO MNMPBAT-a. Ove godine imamo i goste iz NATO-ova Centra izvrsnosti – tri časnika koji su po svojim funkcionalnim područjima pratili pripremni dio projekta i sad su direktno uključeni u samu vježbu; imamo promatrače iz gruzijskog VP-a, koji su naši budući partneri a sad su u statusu PfP-a, te gosta iz Španjolske, koji je došao prikupiti iskustva kako bi ih mogao primijeniti u obučnim procesima u španjolskom VP-u,” objasnio je bojnik Smolek.

Pripreme za ovogodišnju vježbu Sharp Lynx, čiji je domaćin hrvatska Vojna policija, počele su 2018. na Završnoj konferenciji, održanoj na HVU-u “Dr. Franjo Tuđman” u Zagrebu. O tome nam je više rekao bojnik Dejan Džidić, direktor vježbe Sharp Lynx 19 (EXDIR): “Planski tim sastavljen od pripadnika svih četiriju nacija koje sudjeluju u projektu, a pod vođenjem bojnika Andreja Smoleka, izradio je svu plansku i provedbenu dokumentaciju potrebnu za organizaciju i provedbu vježbe SHLX19. Glavni je cilj bio pripremiti scenarij koji će pratiti novu NATO-ovu vojnopolicijsku doktrinu (AJP 3.21), a koji će ujedno omogućiti obučavanje mladih stožernih časnika i dočasnika za provedbu zadaća na razini multinacionalne bojne. Naglasak je bio na zadaći potpore mobilnosti: kroz proces donošenja vojne odluke (PDVO) pripremiti NATO MNMPBAT za pružanje potpore prilikom izmještanja Multinacionalne bojne inicijative A-5 s vojnog poligona “Eugen Kvaternik” Slunj u Kaposvár, Mađarska. Svi su zahtijevani elementi kvalitetno provedeni te su postignuti glavni obučni ciljevi: uvježbavanje Stožera NATO MNMPBAT-a za sudjelovanje na sljedećoj međunarodnoj vježbi, Griffin Lightning II, te za sudjelovanje na MNMPBAT LIVEX vježbi koja će biti provedena iduće godine u Poljskoj,” istaknuo je bojnik Džidić.

NATO MNMPBAT višenacionalna je bojna vojne policije u sklopu NATO-a, koja je stvorena na inicijativu Poljske te ustrojena u Varšavi 22. lipnja 2007. godine. Zapovjedništvo Bojne u NATO-ovoj je bazi u poljskom gradu Gliwicama, gdje je 2008. na zajedničkoj vježbi prvi put sudjelovala i hrvatska Vojna policija. Bojnik Josip Ivanić, viši stručni savjetnik Samostalnog sektora za vojnopolicijske poslove MORH-a, obnašao je tijekom vježbe Sharp Lynx 19 dužnost zamjenika zapovjednika Multinacionalne bojne vojne policije.

“Niz godina sam, od samih početaka, što neposredno, što posredno bio uključen u projekt. S obzirom na dužnosti u VP-u, bio sam uključen u sve što se tiče odabira, pripreme i upućivanja naših pripadnika u aktivnosti NATO MNMPBAT-a, a jednako tako i u praćenje rezultata rada i analitičku obradu svega što je dostavljeno, uključujući i završna izvješća. Kroz sve godine rada te oblike uvježbavanja koji su provedeni – od onih temeljnih stvari i poznavanja procedura pa do najsloženijeg oblika uvježbavanja – vježbe na zemljištu, tzv. NATO LIVEX – uočljiv je stalni napredak i evidentno je kako su pripadnici rotacija usvojili dobar dio tih procedura, pogotovo s razine interoperabilnosti koja je kao razina ambicije odavno definirana i dostignuta,” objasnio je bojnik Ivanić te rezimirao: “Cilj je i svrha postojanja NATO MNMPBAT-a obučiti i osposobiti pripadnike kroz obučnu platformu za što kvalitetnije obnašanje dužnosti u budućim operacijama, misijama ili aktivnostima u kojima bi mogli sudjelovati tijekom NATO-ovih operacija.”


Brigadir Mate Radoš, zapovjednik Pukovnije VP-a, OSE / CHAIRMAN na vježbi Sharp Lynx 19

Prošlo je više od deset godina otkad je u procesu stvaranja NATO MNMPBAT-a na vježbi u Gliwicama prvi put sudjelovala Vojna policija OSRH. Kako se za to vrijeme projekt razvijao i gdje smo sad?

U proteklom je desetljeću NATO MNMPBAT kroz svakogodišnje uvježbavanje, provedbu vježbi i ocjenjivanja u skladu sa zahtjevima alata za ocjenjivanje borbene spremnosti NATO-ovih kopnenih snaga (Combat Readiness Evaluation of the Land Forces – CREVAL), dostigao visoku prepoznatljivost. On je jedina obučna platforma za stožerni rad multinacionalnih vojnopolicijskih snaga razine bojne u NATO-u. Treba naglasiti i proces afilijacije u NATO-ov Multinacionalni korpus Sjeveroistok (MNC-NE) kao stalnu ambiciju NATO MNMPBAT-a. U cilju ispunjenja tog cilja Command and Coordination Group (CCG) NATO MNMPBAT-a odredio je kao prioritet i ocjenjivanje Bojne u 2020. godini u strukturi MVV-a u organizaciji NATO-ova Multinacionalnog korpusa Sjeveroistok.

Što za hrvatsku Vojnu policiju znači iskustvo rada u takvom multinacionalnom okruženju?

Značaj za hrvatsku Vojnu policiju izniman je i vrlo vrijedan za cijelu generaciju vojnopolicijskih časnika i dočasnika. Oni su dobili priliku za rad, učenje i uvježbavanje u multinacionalnom okruženju i to od taktičke do operativne razine planiranja, provedbe i sudjelovanja na MVV-ima, planiranja vojnopolicijskih operacija, misija i aktivnosti te provedbe vojnopolicijskih taktičkih zadaća. Zahvaljujući tom projektu hrvatska Vojna policija danas ima obrazovane i obučene časnike i dočasnike spremne za aktivno sudjelovanje u radu NATO-ovih multinacionalnih stožera i postrojbi. Najveća je vrijednost dostignuta razina interoperabilnosti naših vojnopolicijskih snaga s partnerima u NATO MNMPBAT-u te NATO-u, i to po svim sastavnicama interoperabilnosti (kompatibilnost, zamjenjivost i sukladnost u procedurama). Razmjena tehnika, taktika i procedura u provedbi vojnopolicijskih zadaća u međunarodnom okruženju neizmjerno je vrijedna za hrvatsku Vojnu policiju. Dobili smo također priliku sigurno testirati našu opremu i tehniku prije upućivanja u područje operacija, misija i NATO-ovih aktivnosti.

Koliko je Hrvatska, primjerice iskustvima iz Domovinskog rata, kvalitativno pridonijela projektu NATO MNMPBAT-a?

Ta su se iskustva pokazala neprocjenjivim za časnike i dočasnike koji su činili okosnicu hrvatskog tima VP-a, od vremena sudjelovanja u stvaranju NATO MNMPBAT-a pa sve do danas. Ratno iskustvo, odnos prema službi, timski rad i domoljublje značajke su koje su i danas prepoznate i cijenjene od naših partnera, a to se može prepoznati u svakom našem susretu.

Koja je uloga NATO MNMPBAT-a tijekom vježbe Immediate Response 19?

Međunarodna vojna vježba Sharp Lynx 19 (SHLX19) sastavni je dio vježbe Immediate Response 19 (MVV IMRE19) i koristi njezin scenarij, a cilj je uvježbavanje Stožera Bojne u planiranju operacija potpore mobilnosti i procesa donošenja vojne odluke. Također, NATO MNMPBAT sudjeluje na vježbi IMRE19 u strukturi igrajućih snaga s hrvatskim vodom VP-a iz sastava Bojne. Uloga tih snaga je vojnopolicijska potpora operacijama mobilnosti snaga Multinacionalne bojne inicijative A-5 tijekom njihova izmještanja s vojnog poligona “Eugen Kvaternik” Slunj u Kaposvár, Mađarska.

Kakvi su daljnji planovi za NATO MNMPBAT? Očekuje li se proširenje i primitak novih članova?

NATO MNMPBAT kao primarni cilj ima afilijaciju u MNC-NE te ostaje platforma za uvježbavanje snaga u provedbi vojnopolicijskih operacija te testiranje NATO-ovih vojnopolicijskih doktrinarnih publikacija. Command and Coordination Group (CCG) NATO MNMPBAT-a prošle je godine primio zahtjev za afilijaciju snaga gruzijskog VP-a u projekt, a u travnju ove godine uputio je svoje ocjenjivače s ciljem ocjenjivanja tih snaga. Također, CCG NATO MNMPBAT proveo je multilateralni sastanak s gruzijskim civilno-vojnim izaslanstvom i drugim međunarodnim partnerima s ciljem određivanja koraka u procesu afilijacije. Važno je naglasiti da je to proširenje potaknuto u sklopu Substantional NATO Georgian Package Defence Capacity Building Programa, koji je sastavni dio zaključaka NATO-ova samita održanog 2014. u Walesu.

Izvor: Hrvatski vojnik

Podijeli

Pogledajte još...

Svečano otvaranje dvorane „pukovnik Ante Pavlović“

U vojarni “1. gardijske brigade Tigrovi – Croatia” u Zagrebu, u četvrtak 29. veljače 2024. …