Home / naslovnica / Tranzicija izdvojenog osoblja

Tranzicija izdvojenog osoblja

Što je tranzicija?

Tranzicija predstavlja završnu funkciju modela personalnog životnog ciklusa svake osobe u  Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske. U užem smislu, tranzicija podrazumijeva  pripremu  izdvojenog osoblja za nastavak karijere izvan sustava, kroz osiguranje institucionalne pomoći i korištenje aktivnosti zbrinjavanja.

Tko provodi tranziciju?

Program tranzicije i zbirnjavanja provodi Odjel za tranziciju, Službe za potporu i kvalitetu življenja, Sektora za potporu ljudskim potencijalima, Uprave za ljudske potencijale.
Pravna osnova?

Program tranzicije i zbrinjavanja kao i način njegove provedbe utvrđen je Odlukom Ministra obrane, KLASA: 023-03/15-03/1, URBROJ: 512-01-15-728 od 2. listopada 2015. godine.

Tko ima pravo na korištenje Programa tranzicije i zbrinjavanja?

Pravo na korištenje Programa tranzicije i zbrinjavanja ostvaruju djelatne vojne osobe kojima služba prestaje uz častan otpust zbog potreba službe ili istekom roka na koji su primljeni u službu.

Program tranzicije i zbrinjavanja odgovarajuće se primjenjuje i na državne službenike i namještenike koji se izdvajaju zbog preustroja i smanjenja snaga.

Iznimno, Program tranzicije i zbrinjavanja ne provodi se za djelatne vojne osobe kojima služba prestaje zbog ostvarivanja uvjeta za starosnu mirovinu po općem propisu, za djelatne vojne osobe kojima služba prestaje na temelju osobnog zahtjeva ili sporazumom te za državne službenike i namještenike koji su nakon izdvajanja ostvarili pravo na mirovinu ili im je služba prestala na temelju osobnog zahtjeva i/ili po sporazumu.

Samostalna služba za odnose s javnošću i izdavaštvo

Trg Kralja Petra Krešimira IV 1
10 000 Zagreb
tel.: +385 (1) 4568 008
fax.: +385 (1) 4568 109
info@morh.hr

Podijeli

Pogledajte još...

Svečano otvaranje dvorane „pukovnik Ante Pavlović“

U vojarni “1. gardijske brigade Tigrovi – Croatia” u Zagrebu, u četvrtak 29. veljače 2024. …