Home / naslovnica / Službeni psi Vojne policije

Službeni psi Vojne policije

SPECIJALNOST VOJNE POLICIJE

Službeni psi Vojne policije prvi se put spominju početkom 1992. godine i otada dolazi do razvoja specijalnosti vodiča službenih zaštitno-tragačkih pasa. Prvo postrojavanje zaštitnotragačke postrojbe održano je u lipnju 1992. u vojarni “Trstenik” kod Ivanje Reke. U sastavu 66. bVP-a ustrojena je 1993. u vojarni u Dugom Selu Nastavna satnija za uzgoj, dresuru, preddresuru i obuku službenih zaštitno-tragačkih pasa VP-a i obuku vodiča pasa.

Dan postrojbe, koja je do danas zadržala tradiciju i profesionalnost Vojne policije stvorenih u ratu, obilježava se 1. ožujka.

Službeni psi angažiraju se na zadaćama osiguranja velikih javnih i sportskih manifestacija, u okviru ophodno- pozorničke službe i protudiverzijske zaštite (PDZ) te na borbenim zadaćama. Iste godine u sklopu vojarne u Dugom Selu započinje izgradnja namjenskih objekata. Nastavne satnije za smještaj službenih pasa i djelatnika. Radovi su završeni 1994. godine.

Tijekom Domovinskog rata neprekidno su obučavani vodiči i zaštitno-tragački psi svih postrojbi VP-a. Sudjelovali su u oslobodilačkim operacijama naših Oružanih snaga: Maslenica, Bljesak, Ljeto 95, Oluja, Maestral, Južni potez kao i u Mimohodu OS RH. Od 1997. godine u Nastavnoj satniji započinje obuka prvog naraštaja vodiča i službenih vojnopolicijskih pasa za detekciju eksploziva i opojnih droga. Centar za uzgoj i dresuru vojnih pasa u Požegi i Nastavna satnija 66. bVP-a povezani su 1. kolovoza 2000. u jednu postrojbu. U skladu s preustrojem iz 2003. godine Nastavna satnija postaje Obučni centar vodiča i službenih pasa “Satnik Krešimir Ivošević”.

OBUČNI CENTAR VODIČA I SLUŽBENIH PASA

Današnji Obučni centar vodiča i službenih pasa “Satnik Krešimir Ivošević” dio je Nastavnog središta za obuku VP-a “Bojnik Alfred Hill”. Čine ga Zapovjedništvo, Vod za uzgoj, preddresuru i selekciju (uzgoj i selekcija za sve specijalnosti uporabe i odgoj štenadi od okota do prve godine), Vod za obuku i dresuru (obuka vodiča i školovanje službenih pasa svih specijalnosti) i Opslužni vod (koji ima veterinarsku ambulantu). Centar ima smještajne kapacitete za djelatnike i polaznike obuke te boksove za više pasmina: njemački ovčar, belgijski ovčar-malinoa, rottweiler, labrador i nizozemski ovčar. Naše oružane snage jedne su od malobrojnih u svijetu koje imaju službene pse iz vlastitog uzgoja.

CENTAR OBUČAVA VODIČE I SLUŽBENE PSE ZA SLJEDEĆE ZADAĆE:

detekcija eksploziva, droga i duhana odnosno duhanskih proizvoda, zaštitno-tragački psi, zaštitni psi i tragački psi, čuvarski psi te instruktorski tečaj i tečaj za markiranta (markirant je osoba na kojoj psi testiraju svoju agresivnost). U Centru se provode i specijalističke doobuke vodiča i službenih pasa za različite načine i uvjete transporta (padobranska obuka, transporti zrakoplovima, helikopterima, brodovima itd.). Obučavaju se vojni radni psi i njihovi vodiči za potrebe VP-a i OS RH, kao i Ministarstva pravosuđa (Upra-va za zatvorski sustav) te Ministarstva inancija (Carinska uprava).

Izobrazba i obuka provode se isključivo vlastitim kadrom za sve specijalnosti uporabe službenih pasa u OS RH. Svake se godine provodi obvezatno godišnje licenciranje svih operativnih vodiča i službenih pasa. U sklopu licenciranja provodi se zdravstveni i operativni pregled pasa i polaže licencija radi utvrđivanja operativne mogućnosti vodiča i službenih pasa za tekuću godinu te određuje njihova daljnja perspektivnost uporabe.

U veterinarskoj ambulanti provodi se cjelovito preventivno veterinarsko zbrinjavanje službenih pasa kao i saniranje lakših ozljeda, a Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu provodi dodatnu zdravstvenu skrb o psima te edukaciju veterinara Centra. U Centru se o psima skrbi doživotno što znači i kad odu u mirovinu. Često se događa da pas prilikom odlaska u mirovinu i dalje ostaje sa svojim vodičem. Svi se uginuli službeni psi pokapaju na groblju službenih pasa unutar Centra. Centar osim navedenog organizira i provodi stručne seminare, sudjeluje u natjecanjima (sportskim i radnim) te organizira natjecanje Kup “Satnik Krešimir Ivošević”.

MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI CENTRA

Od veljače 2003. godine postrojbe VP-a OS RH sudjeluju sa svojim vodom u međunarodnim mirovnim operacijama (misija ISAF u Kabulu, Afganistan, kao dio Multinacionalne satnije VP- a), a tri su službena psa dio ustroja toga voda. U misiji se koriste psi za detekciju eksploziva i psi za detekciju droga. Vodiči i službeni psi zahvaljujući procesu obuke osposobljeni su za djelovanje u međunarodnom okružju.

Dobro je razvijena međunarodna suradnja s drugim zemljama, među ostalima sa Švicarskom, Danskom i Slovenijom, a redovito je i sudjelovanje na međunarodnim vojnim natjecanjima pasa. Od svibnja do prosinca 2009. godine u Centru su obučavani vodiči i službeni psi za detekciju eksploziva Iračkih snaga sigurnosti. Obuka je provedena sa psima koji su uzgojeni u Obučnom centru. Nabavljena je i sva potrebna specijalistička oprema za pse koja je zajedno sa psima nakon završetka obuke donirana iračkoj strani.

VP grbovi finale za tisak ispravljeni_Page_19

http://www.ubvvpdr.hr/wp-content/uploads/2014/03/HV-BR.18-godina-II-14.8.1992-Vojnik-i-Pas-.pdf

Podijeli

Pogledajte još...

Pripadnici tima VP sudjelovali u provedbi bojevog gađanja multinacionalne vojne policije

Pripadnici tima vojne policije sudjelovali su u provedbi bojevog gađanja multinacijonalne vojne policije na vojnom …