Home / naslovnica / Prostorije za zadržavanje 67.bojne VP-a u vojarni „Croatia“

Prostorije za zadržavanje 67.bojne VP-a u vojarni „Croatia“

Prostorije za zadržavanje 67.bojne VP-a u vojarni „Croatia“
Gum – palice samo za agresivne
Piše: Ivica Matošević
Snimio: Davor Kirin
25.travnja 2003.
Izvor: Obrana

 

Protiv asocijalnog ponašanja pojedinaca ljudska zajednica mora reagirati uporabom prisilnih mjera kako bi neprilagođene članove prisilila poštivanju civiliziranih i općeljudskih uvriježenih pravila ponašanja. Takvo ponašanje nažalost nije izuzetak ni u oružanim snagama RH. Stoga smo se uputili u vojarnu “Croatia” kako bismo dobili odgovore na pitanja koja nas zanimaju a vežu se uz sankcije koje su u svakodnevnom radu prisiljeni provoditi djelatnici 67. bojne Vojne policije.

Primio nas je novi zapovjednik 67. bojne Vojne policije satnik Josip Beljan, čovjek bogatog policijskog iskustva, koji nas je i upoznao s nadležnostima i ingerencijom svojih djelatnika na području 1. korpusa HKoV-a. Prvenstvena zadaća pripadnika Vojne policije je da provodi represivne mjere nad osumnjičenim počiniteljima težih i lakših prekršaja, bilo da su počinitelji djelatne vojne osobe, gardisti ili ročni vojnici, koje su propisane Službovnikom OSRH, što znači da oni ne djeluju preventivno, niti preodgajaju kroz zatvorsku pedagogiju nepopravljive vojnike.

Postrojba 67. bojne VP osnovana je 26. studenog 1991. Sukladno potrebi osiguranja privremenog smještaja osoba za koje je postojala opravdana sumnja da su počinile kaznena djela, remećenje javnog reda i mira kao i osoba koje se nisu odazvale na mobilizaciju i obranu domovine. Pojavila se dakle potreba za osnivanjem vojničkog pritvora koji je funkcionirao u razdoblju od 1991. do 1992., nazvan Kuniščak, i nalazio se u sastavu satnije Vojne policije pri Zapovjedništvu obrane grada Zagreba, a od 1. travnja 1992. podređen je 67. bojni Vojne policije, koja je preuzela sve ingerencije i zadaće glede organizacije rada pritvora.

Vojnički pritvor preimenovan u prostorije za zadržavanje

Početkom 1992. godine počela je izgradnja vojničkog pritvora u Vlaškoj 87 u Zagrebu gdje su zadržavane vojne osobe u vojnom pritvoru kao i ratni zarobljenici od kojih je posljednja skupina razmijenjena 1996. godine. Ukidanjem vojnih sudova i stupanjem na snagu novog Stegovnika oružanih snaga ukinut je i vojnički pritvor te je preimenovan u prostorije za zadržavanje vojnih osoba sukladno Zakonu o kaznenom postupku i Stegovniku oružanih snaga. Prostorije za zadržavanje iz Vlaške 87 bivaju premještene 2002. godine u vojarnu “Croatia”, no samo privremeno, do izgradnje novih odgovarajućih prostora u istoj vojarni.

Preustrojem oružanih snaga RH 67. bojna VP-a podređena je prvom Korpusu HKoV-a, te je premještena na novu lokaciju u vojarni “Croatia”, gdje su od nedavno u funkciji nove prostorije za zadržavanje. Prostorije za zadržavanje obuhvaćaju površinu od 448 m2. Sastoje se od hodnika te tri dodatna dijela: prostora za prijam i otpust zadržanih osoba, središnjih prostora za razmještaje zadržanih osoba, prostorije za zadržavanje ili samice, sanitarne prostorije za osobnu higijenu (tuševi, umivaonici i WC-i) te prostora za šetnju i pušenje.

U odsjeku za dežurstva iz jedne prostorije se upravlja električnom rasvjetom. Raspored je takav da su odvojene zbirna prostorija za vojnike, za dočasnike i niže časnike, te prostorije za visoke časnike (prostorije za zadržavanje osoba s posebnim tretmanom) kao i prostorija za zadržavanje ženskih osoba i skupna blagovaonica za zadržane osobe. Vidjeli smo i prostorije za osamljivanje (i to dvije) za one posebno “zločeste” te prostorije za kriminalističku obradu osumnjičenika, prostorije nadzornika i službujućeg, te prostorije za zadržavanje i dežurne djelatnike auto ophodnje Vojne policije. Optimalna uporaba i kapacitet soba za zadržavanje je da u potpunosti mogu zaprimiti 32 osobe uz napomenu da postoji i mogućnost ugradnje kreveta na kat čime bi se ukupni kapacitet povećao za još 18 osoba. Prema riječima satnika Beljana, vojni pritvor tj. sobe za zadržavanje osoba služe prije svega i namijenjene su onim djelatnim osobama koje su sklone disciplinskim pogreškama i prijestupima ili počiniteljima težih krivičnih djela, no prvenstveno osobama koje su počinile određene stegovne prijestupe ili su remetile javni red i mir. Oni bivaju privedeni i zadržani s određenim tretmanom radi kriminalističke obrade pošto je riječ o vojno stegovnim prijestupima pojedinaca.

Zadržavanje od 24 do 48 sati

Sukladno pravilniku o ustroju i radu Vojne policije OSRH takve osobe zadržavaju se najdulje 24 sata. To se odnosi na počinitelje sa smanjenom uračunljivošću zbog konzumiranja alkohola i drugih opojnih sredstava. Zadržavanje navedenih osoba može opravdano i s razlogom produžiti na još dodatna 24 sata, (dakle, ukupno 48 sati) samo službujući časnik Vojne policije ako tako odluči. Poslije isteka navedenog roka zadržavane osobe bivaju prepraćene do matičnih postrojbi. Privedene osobe, prijestupnici ili narušavatelji reda, rada i stege u vojsci imaju svoja prava i to: na smještaj, osobnu higijenu, besplatnu prehranu, potrebnu liječničku pomoć te na pravo ulaganja pritužbe, primjedbe ili žalbe ukoliko su im ugrožena njihova osnovna ljudska prava. Tijekom konstantnog prisilnog boravka u sobi za zadržavanje i imaju svoje dužnosti i obveze kao i poštivanje radnog vremena, neke vrste kućnog reda. To znači u istoj prostoriji ne smiju biti smještene osobe koje nisu istog spola, kao ni osobe koje nisu sudjelovale u izvršenju kaznenog djela ako bi to bilo štetno za uspješno vođenje kaznenog postupka. Isto vrijedi i za osobe koje boluju od neke zarazne bolesti i one se upućuju liječniku prije zaprimanja, kako bi se utvrdilo mogu li biti zadržani ili ih je potrebno žurno hospitalizirati.

I djelatnici Vojne policije na osiguranju soba za zadržavanje podliježu nizu provjera. U primjeni svojih ovlasti ovlaštene službene osobe Vojne policije dužne su postupati čovječno i poštivati dostojanstvo, ugled i čast svake osobe bez obzira na čin, dužnost ili nacionalnost te druga temeljna prava i slobodu čovjeka. Posebna pozornost se pridaje prihvatu privedenih osoba i proceduralnim postupcima prilikom prijama. Osobita profesionalnost i taktičnost zahtjeva se od sudionika osiguranja u možebitnoj problematici zadržavanja privedene osobe kada to zahtijevaju posebne okolnosti, npr. agresivnost privedene osobe, pružanje aktivnog i pasivnog otpora prilikom dovođenja osobe u prostorije za zadržavanje. Pri dolasku u objekt provodi se identifikacija privedene osobe, pregled odore i privremeno oduzimanje predmeta, te pregled tijela i odijevanje službene odjeće prostorija za zadržavanje. U slučaju pregleda odore i tijela zadržanih ženskih osoba to obvezno rade djelatnice Vojne policije. Svaku privedenu osobu upoznaje se sa njezinim pravima, obvezama i kućnim redom.

 Vatreno oružje samo u najkritičnijim situacijama

 Prilikom boravka u 67. bojni VP-a bio nam je i omogućen obilazak prostorija za zadržavanje. Prvi dočasnik postrojbe, narednik Zvonko Lucić objasnio nam je niz detalja vezanih uz metodologiju rada djelatnika osiguranja. Tako se najstrože zabranjuje svim čimbenicima osiguranja (dežurnoj auto ophodnji, službujućem časniku, djelatnicima MUP-a, te svim drugim osobama) ulazak s vatrenim oružjem u prostor zbirne prostorije, hodnik zbirne prostorije, blagovaonice za zadržane osobe, prostorije za osamljivanje te sanitarnog čvora za zadržane osobe. Osiguranje u objektu smije nositi i primjenjivati samo gumene palice. Ako postoje opravdani razlozi za ulazak u prostorije za zadržane osobe iz razloga privođenja agresivnih osoba, pratioci i osiguranje svoje vatreno oružje i druge predmete moraju obvezatno pospremiti u metalnu kasu službujućeg prostorije za zadržavanje.

Uporaba sredstava prinude i vatreno oružje dopušteno je samo u najkritičnijim situacijama neposredne ugroženosti ljudstva ili objekta primjerice slamanje pobune, onemogućavanje napada te sprečavanje bijega i sl. Predviđeni su postupci i koraci u slučaju izvanrednog stanja, pobune i masovnog odbijanja i izvršenja zapovijedi, izbijanja požara ili elementarnih nepogoda. Postupci ulaska i nadzor osoba u prostorijama za zadržavanje prati se danonoćnim sustavom video nadzora, vrata su na prostorijama metalna, prozori ojačani iznutra i izvana teškim metalnim šipkama. Zaštićeni su čak i radijatori, instalacije odvoda i dovoda vode, stropne lampe i ovalna zidna rasvjeta, staklene površine i tuševi. Sve mjere zaštite i nadzora poduzete su u skladu sa Zakonom i propisima zaštite na radu i to s namjerom zaštite zadržane osobe.

Narednik Lucić ističe da se stalno radi na edukaciji i daljnjem usavršavanju djelatnika postrojbe koji obnašaju zadaće osiguranja u prostorijama za zadržavanje osoba, s namjerom sveukupnog uspješnog rada. Pritom imaju korektnu i kontinuiranu suradnju s Upravom sudske policije iz Okružnog zatvora Remetinec gdje se često djelatnici usavršavaju i razmjenjuju iskustva kao i u Središtu za izobrazbu vojne policije u Zagrebu.

Satnik Beljan sa zadovoljstvom ističe postignute dosadašnje rezultate postrojbe, visoku razinu stege i odgovornosti svojih djelatnika. Ističe i zasluge te rezultate rada svojih prethodnika kao i sadašnjih suradnika. Napomenuo je da prostorije za zadržavanje zadovoljavaju sve tehničko-sigurnosne uvjete sukladno NATO standardima kao i zadovoljavanje i poštivanje prava privremeno zadržanih osoba. Nakon što su nadređeni pregledali novo uređene prostorije odobrena je suglasnost za provedbu zadržavanja u njima, od 8. travnja o.g. Nažalost već u prva dva tjedna četvorica pripadnika OSRH proboravila su određeno vrijeme u tim prostorijama.

Podijeli

Pogledajte još...

Pripadnici tima VP sudjelovali u provedbi bojevog gađanja multinacionalne vojne policije

Pripadnici tima vojne policije sudjelovali su u provedbi bojevog gađanja multinacijonalne vojne policije na vojnom …

Odgovori