Home / Gardijske VP / Predstavljamo SsVP 3.brigada ZNG RH

Predstavljamo SsVP 3.brigada ZNG RH

SAMOSTALNA SATNIJA VOJNE POLICIJE  3. “A” BRIGADE ZNG-a

Ustrojavanjem 3. gardijske brigade ubrzo se pokazala potreba za ustrojavanjem postrojbe vojne policije (VP). U srpnju 1991. godine ustrojen je Vod vojne policije, a zadaću ustrojavanja Voda dobio je Tihomir Jalžetić. Postrojba je brojila oko 30 ljudi. Obavljali su poslove osiguranja objekata koji su bili značajni za Brigadu, kao što su Zapovjedništvo Brigade i skladišta streljiva. Također su i čuvali ratne zarobljenike. Jedna od važnijih zadaća vojne policije bila je i borba i hvatanje pripadnika “pete kolone” koji su aktivno djelovali u malim skupinama na području Osijeka, Vinkovaca i Slavonskog Broda.  Postrojba vojne policije 3. gbr bila je izuzetno uspješna u tim akcijama i u suradnji s pripadnicima Ministarstva unutarnjih poslova (MUP-a) značajno spriječila djelovanje neprijateljskih snajperista. U jednoj takvoj akciji, 14. listopada 1991., ranjeni su zapovjednik Voda i zapovjednik Desetine. U studenome 1991. godine Zapovjedništvo vojne policije izmješta se u Cernu, a desetine iz sastava postrojbe prate pješačke bojne u području borbenog razmještaja.

Krajem 1991. godine Satnija vojne policije broji više od 100 ljudi raspoređenih u tri voda. Prvi vod, kojim zapovijeda Radoslav Ravlić, čini temeljna policija. Prometna policija čini sastav drugog voda, a zapovjednik je Drago Mijić. Treći vod je vod za osiguranje. Zapovjednik Satnije vojne policije bio je Mijo Haršanji, a njegov zamjenik Ivica Jager. Obavljanjem svakodnevnih zadaća, ukazala se potreba i za formiranjem kriminalističkog odjela koji je, u tijesnoj suradnji s kolegama iz MUP-a, uspješno rješavao probleme iz svog djelokruga.

Tijekom 1992. godine jedna od važnijih zadaća bila je nadzor prometa u području razmještaja pješačkih bojni i razotkrivanje zlouporabe vojničke odore i oznaka postrojbi od strane civila. Sredinom svibnja 1992. godine, dijelovi Satnije vojne policije sudjeluju u borbenim djelovanjima Brigade. Početkom ožujka 1993. godine, odlukom ministra obrane, ukida se postrojba vojne policije u 3. gardijskoj brigadi, a njezini pripadnici mogli su prijeći ili u novoustrojenu 68. bojnu vojne policije ili u ostale postrojbe 3. gardijske brigade.

  Izvor: Edicija 3.brigade ZNG RH

 

 

 

 

 

 

 

Podijeli

Pogledajte još...

Pripadnici tima VP sudjelovali u provedbi bojevog gađanja multinacionalne vojne policije

Pripadnici tima vojne policije sudjelovali su u provedbi bojevog gađanja multinacijonalne vojne policije na vojnom …

Odgovori