Home / Uncategorized / Održan sastanak UBVVPDR podružnice Karlovačke županije

Održan sastanak UBVVPDR podružnice Karlovačke županije

UDRUGA BRANITELJA I VETERANA VOJNE POLICIJE IZ DOMOVINSKOG RATA  PODRUŽNICA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Broj: 19/18.

Karlovac, 27.09.2018.

ZAPISNIK SA SASTANKA UDRUGE

Sjednica je održana dana 27.09.2018. godine u Karlovcu, u Restoranu „ZRINSKI“, Dom OS RH, Marina Držića broj 4, s početkom u 19:15 sati prema

 DNEVNOM REDU:

 Informacija o članstvu UBVVPDRPKŽ, prihodi i rashodi, dugovanja, potraživanja.

  1. Informacija o sklopljenom Ugovoru s Ministarstvom branitelja o financijskoj potpori.
  2. Dogovor i Odluka o obilježavanju Dana formiranja 70. bVP-e i osnivanja UBVVPDR – PKŽ.
  3. Dogovor i Izbor organizacijskog odbora UBVVPDR – PKŽ za obilježavanje obljetnice.
  4. Dogovor i Odluka o postavljanju Spomen ploče u ulaz zgrade Veleučilišta u Karlovcu koju je u Domovinskom ratu koristila postrojba 70. bVP-e Karlovac.
  5. Dogovor i Odluka o izradi jednoobraznih jakni s obilježjem UBVVPDR za sve članove.
  6. Dogovor i Odluka o izboru prostora za obilježavanje obljetnice.
  7. Ostalo po dogovoru.

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, a sjednici je prisustvovalo devet (9) od 14 članova (članovi koji su podmirili članarinu) udruge i tri gosta: Željko Jakobčić predsjednik UBVVPDR, Jakov Stanušić potpredsjednik UBVVPDR i brigadni general  u miru Željko Gašparić.

 U uvodnom dijelu sjednice, predsjednik udruge je pozdravio sve nazočne, zahvalio im na dolasku te ih upoznao s ciljem i dnevnim redom sjednice, nakon čega se sjednica odvijala sukladno dnevnom redu.

Ad 1.

Tajnik udruge je izvijestio nazočne, da su prihodi udruge tijekom godine bili isključivo od članarina, do 26.09.2018. kada je Ministarstvo branitelja uplatilo 15.000,00 kuna temeljem raspisanog natječaja na koji smo se javili. Trenutno stanje računa je 17.840,20 kuna, a što se tiče rashoda, plaćene su usluge knjigovodstvenog servisa 500,00 kuna te je za putne troškove u Zagreb isplaćeno 516,00 kuna. Udruga nema nikakvih dugovanja, izuzev obveze da krovnoj udruzi do kraja godine uplatiti 60,00 kuna po članu na ime članarine (za 2018. godinu) i dvije upisnine po 100,00 kuna od potraživanja očekuje uplate preostalih članarina.

Ad 2.

 Predsjednik je izvijestio da je s Ministarstvom branitelja potpisan ugovor glede dodijeljenih financijskih sredstava, te da se dobivena sredstva moraju namjenski utrošiti o čemu se mora dostaviti izvješće potkrijepljeno dokazima-računima.

 Ad 3.

Nakon kraće rasprave donijeta je odluka da se 09.11.2018. godine obilježi Dan formiranja 70. b VP-e i osnivanja UBVVPDR – PKŽ.

 Ad 4.

Dogovoreno je da će u organizacijskom odboru UBVVPDR – PKŽ za obilježavanje obljetnice biti: Dražen Matičić, Ferdinand Šikić, Miljenko Milčić, Marijan Polović i Ivica Devčić a ostali članovi udruge će se uključivati sukladno aktivnostima.

Ad 5.

Prihvaćen je prijedlog da se postavi Spomen ploča u ulaz zgrade Veleučilišta u Karlovcu koju je u Domovinskom ratu koristila postrojba 70. b VP-e Karlovac, a za realizaciju prijedloga su zaduženi: Dražen Matičić, Miljenko Milčić i Marijan Polović.

Ad 6.

 Na prijedlog predsjednika udruge da se izrade jednoobrazne jakne za sve članove,  Željko Jakobčić predsjednik UBVVPDR je upoznao nazočne sa cijenama istih te je kazao da je cijena jakne 400,00 kn a polo majice 100,00 kuna za one koji redovno plaćaju članarinu. Dogovoreno je da zainteresirani za kupnju dostave brojeve kako bi se pristupilo izradi istih.

Ad 7.

Organizacijski odbor je zadužen da nakon preliminarnih dogovora glede obilježavanja obljetnice donese odluku o izboru prostora za obilježavanje obljetnice, a Dom OS RH u Karlovcu bi bio najpoželjnija lokacija.

Ad 8.

Željko Jakobčić predsjednik UBVVPDR je u kratkim crtama izvijestio nazočne o aktivnostima UBVVPD, istaknuo je organizaciju izleta kroz koje se potiču međusobna druženja branitelja i njihovih obitelji. Predložio je da se oko sponzorstva obilježavanju proslave kontaktiraju lokalni privrednici i institucije te PVP koja bi mogla organizirati TT zbor koji je uvijek zanimljiv kako pripadnicima udruga tako i građanima. Nadalje su on i Jakov Stanušić potpredsjednik UBVVPDR priopćili nazočnima kako UBVVPDR ima suglasnost Ministarstva obrazovanja da u školama održava predavanja na temu Domovinski rat, te su ih upoznali sa dosad održanim predavanjima i s izletom u Vukovar, a Miljenka Milčića su predložili za predavača u Karlovačkoj županiji. ­­­­­­­­­­

    Završeno u 21:00 sat.

ZAPISNIČAR

 

                   

                   PREDSJEDNIK

Ivica Devčić   Dražen Matičić,mag.ing.agr.

 

Podijeli

Pogledajte još...

Sretan i blagoslovljen USKRS!

Otajstvo Kristovog uskrsnuća povijesni je događaj o kojem nam govore knjige Novog Zavjeta. O tomu …