Home / foto / OBUČNI CENTAR VOJNE POLICIJE”SATNIK KREŠIMIR IVOŠEVIĆ”

OBUČNI CENTAR VOJNE POLICIJE”SATNIK KREŠIMIR IVOŠEVIĆ”

OBUČNI CENTAR VOJNE POLICIJE  “SATNIK KREŠIMIR IVOŠEVIĆ”
VETERINARSKA STRUKA PRISUTNA U SVIM FAZAMA RAZVOJA VOJNIH PASA
U skrbi o psima najvažnija je preventiva. Svi prolaze godišnje veterinarske preglede, redovito se procjenjuje njihova radna sposobnost i kondicija. Naime, moraju imati dobru ne samo opću nego i specifičnu kondiciju ovisno o zadaćama koje obavljaju. Svaki pas ima svoj zdravstveni karton, a svi vojni psi su i mikročipirani. Pas ima i radnu knjižicu u kojoj su osim slike svi njegovi podaci, zdravstveno stanje, obuka koju je prošao, podrijetlo, rodovnik

Satnica Jelena Jelen Orlić doktorica je veterinarske medicine koja se brine o zdravlju svih vojnih pasa u Obučnom centru vodiča i službenih pasa “Satnik Krešimir Ivošević” koji su po svojoj vrhunskoj obučenosti poznati i priznati i u svijetu. Podsjetimo samo da su redovita sastavnica svakog našeg kontingenta u misiji ISAF. U Centru je provedena obuka vodiča i službenih pasa koji su donirani iračkim snagama sigurnosti, a osim za potrebe MO-a i OSRH-a, u Centru se obučavaju vodiči i psi i za potrebe drugih tijela državne uprave. Sve to ne bi bilo moguće bez kvalitetne veterinarske skrbi. Veterinarska je struka, objašnjava satnica Orlić, prisutna u svim fazama razvoja pasa i to već od planiranja legla.
Nadalje, brine se o štenadi, obuci kao i operativnoj uporabi službenih pasa, a prati se i njihovo zdravstveno stanje kad odu u mirovinu operaciju. “Na pse”, kazala nam je, “gledamo kao na kolege”. Sve ih zna već od trenutka kad dođu na svijet. Naravno ima i svoje simpatije, iako to ne znači da imaju poseban tretman. “Uzgoj i obuka pasa kompleksan su posao, a bez imalo pretjerivanja mogu reći da su rezultati koje postižemo odlični. Psi su nam zdravi, otporni, vrhunski obučeni. Poznato je kako “forsiramo” radne linije, a radimo na tome da iz godine u godinu povećavamo njihov radni vijek.” U skrbi o psima najvažnija je preventiva. Svi prolaze godišnje veterinarske preglede, redovito se procjenjuje njihova radna sposobnost i kondicija. Naime, moraju imati dobru ne samo opću nego i specifičnu kondiciju ovisno o zadaćama koje obavljaju. Svaki pas ima svoj zdravstveni karton, a svi vojni psi su i mikročipirani. Pas ima i radnu knjižicu u kojoj su osim slike svi njegovi podaci, zdravstveno stanje, obuka koju je prošao, podrijetlo, rodovnik.


Na pregled psi dolaze u pratnji vodiča. Dolazak u ambulantu svakom je psu stres

Posebna priča je i prehrana od koje mnogo toga ovisi, a prilagođena je dobi i vrsti pasa. Satnica Orlić napominje i da je dobro što je veterinarska ambulanta u Centru tako da tijekom cijelog dana može pratiti vojne pse, bolesne zbrinuti i ako je potrebno, hitno intervenirati. Za neke veće kirurške zahvate i opsežnije dijagnostičke pretrage nisu opremljeni, te se u tom slučaju oslanjaju na Veterinarski fakultet i Veterinarski institut.

I psi se boje bijele kute

Na pregled psi dolaze u pratnji vodiča. Dolazak u ambulantu svakom je psu stres. Ni oni ne vole primati injekcije. Ipak, za satnicu Orlić neugodnih situacija barem do sada nije bilo. “Naviknuli smo jedni na druge. Svakodnevno obilazim boksove, a ako treba napraviti neki složeniji pregled, tada sam u odori jer su na nju naviknuli za razliku od liječničke kute. Ne biste vjerovali, ali strah je prisutan čak i kod zaštitno-tragačkih pasa.” Desna ruka u poslu joj je veterinarski tehničar nadnarednik Damir Perić.


Svaki pas u Centru ima svoj zdravstveni karton

Napomenula je i da sve to što rade ne bi bilo moguće bez HKoV-a, GS OSRH-a i Službe za zdravstvenu zaštitu MORH-a koja je tehnički nositelj svega što za veterinarsku specijalnost treba odraditi unutar sustava.


Kod pripreme psa za misiju, kad je u pitanju veterinarska specijalnost, postupa se u skladu s NATO-ovim standardima koji su usvojeni kao hrvatske vojne norme. Prije odlaska u misiju psi dobivaju certifikate, a isto je i postupanje kad se psi angažiraju na združenim vojnim vježbama.


Životni ciklus svakog vojnog psa započinje i završava u Obučnom centru vodiča i službenih pasa “Satnik Krešimir Ivošević” u Dugom Selu. Od pripusta uzgojnih kuja, preko socijalizacije, obuke štenadi i odraslih pasa te njihova rasporeda u postrojbu, ali i poslije kad ode u mirovinu. Da bi se na najbolji način vodila skrb o vojnim psima, u Obučnom centru je, zahvaljujući naporima Službe za zdravstvenu zaštitu Uprave za ljudske resurse MORH-a, registrirana Veterinarska služba koja je, objasnila nam je dr. sc. Snježana Grđan, načelnica Odjela normiranja i potpore zdravstvene struke u Službi za zdravstvenu zaštitu, usklađena sa svim civilnim veterinarskim propisima koje zahtijeva mjerodavno ministarstvo. Zaštitu zdravlja životinja smije provoditi samo doktor veterinarske medicine koji ima odobrenje za rad (licenciju) izdanu od Hrvatske veterinarske komore. Osim satnice Jelene Jelen Orlić dr. med. vet. važeću licenciju imaju još dva djelatnika veterinarske specijalnosti u OSRH-u. Licencija se izdaje na vremenski rok od pet godina nakon čega je treba obnavljati.

Podijeli

Pogledajte još...

Pripadnici tima VP sudjelovali u provedbi bojevog gađanja multinacionalne vojne policije

Pripadnici tima vojne policije sudjelovali su u provedbi bojevog gađanja multinacijonalne vojne policije na vojnom …