Home / foto / Na sjevernoj strani Masleničkog mosta postavljen je križ veličine pet metara

Na sjevernoj strani Masleničkog mosta postavljen je križ veličine pet metara

U ORGANIZACIJI UDRUGE VETERANA VOJNE POLICIJE SUDIONIKA DOMOVINSKOG RATA ZADARSKE I OSJEČKO BARANJESKE ŽUPANIJE

Monumentalni križ postavljen je na kameni postament, ukrašen pleterom i uklesanom porukom hrvatskim sinovima – „mirno spavajte u njedrima svoje Hrvatske”

Na sjevernoj strani Masleničkog mosta postavljen je križ veličine pet metara, u spomen na poginule branitelje, a na prigodnoj svečanosti koja je organizirana jutros s početkom u 10 sati, okupili su se brojni sudinici Domovinkog rata, među kojima i general Ante Gotovina.
Glavni organizator ovog događaja su članovi Udruge veterana Vojne policije sudionika Domovinskog rata Zadarske županije, na čelu sa Josipom Adžićem, a sudjelovali su i veterani Vojne policije Osječko-baranjske županije. Među brojnim izaslanstvima bilo je i izaslanstvo Udruge branitelja i veterana vojne policije iz Domovinskog rata, predvođeno predsjednikom podružnice grada Zagreba Stankom Bravićem.

Spomenik, odnosno kameni križ visine pet metara, izradilo je zadarsko Kamenoklesarstvo Katuša. Josip Adžić, predsjednik Udruge veterana vojne policije Zadarske županije ističe kako je postavljanje spomen-obilježja rezultat zajedničke ideje i dogovora dviju udruga čiji su članovi sudjelovali u akciji. “Postavljanje spomen-obilježja rezultat je naše suradnje, a cilj da se nikada ne zaborave naši poginuli suborci i njihov doprinos oslobađanju ovog teritorija”, rekao je Adžić.

“Iznimna nam je čast da će to spomen-obilježje svečano otkriti general pukovnik Ante Gotovina, jedan od zapovjednika operacije Maslenica, pod čijim su zapovjedništvom vojni policajci iz Slavonije djelovali šest mjeseci u borbenim zadaćama na području zadarskog zaleđa te bili angažirani na vrlo zahtjevnim zadaćama obrane dostignute crte dodira, koja je svakodnevno bila izložena snažnim neprijateljskim oružanim provokacijama i protunapadima”, ističe Ivan Delija, predsjednik Udruge veterana Vojne policije Osječko-baranjske županije, koji je pozvao sve branitelje i udruge da nazoče toj svečanosti.
Brojna izaslanstva i udruge su ispred križa položili svijeće i vijence.

Gotovina je istaknuo da mu je na obilježavanju prve oslobodilačke akcije sa svojim suborcima bila čast.
General Ante Gotovina izjavio je: ”Ovaj križ je simbol života naše braće koji su dali svoje živote za našu slobodu, mir i budućnost. Maslenica je bila prva velika oslobodilačka operacija hrvatske vojske. Do tada smo se samo branili, a od tada smo krenuli naprijed i mi smo napali njih koji su ugrozili nas i koji su izvršili agresiju i okupirali naš teritorij. Od toga dana je bio početak kraja. Maslenica je početak oslobađanja našeg teritorija i iz te smo akcije izvukli pouke i pripremali se za Oluju”.

Vojno-redarstvena operacija Maslenica bila je prva velika oslobodilačka operacija Hrvatske vojske i policije. Počela je 22. siječnja 1993. godine, u 6 sati ujutro, i u tri su dana hrvatski branitelji u zadarskome zaleđu oslobodili 15-ak sela te bitne strateške točke, poput Novskog ždrila i zrakoplovne baze Zemunik. Akcijom Maslenica ponovno su prometno povezani jug i sjever Hrvatske, a naknadno je oslobođena Hidrocentrala i brana Peruča, koju su srpski teroristi neuspješno pokušali dignuti u zrak.

Akcija Maslenica bila je ključna za obranu Hrvatske i daljnja vojna djelovanja HV-a i policije te najava pobjedonosne Oluje. U prva tri dana akcije poginulo je 19 pripadnika HV-a i MUP-a, a ranjeno ih je 70. Do 31. ožujka ukupno je poginulo 127 branitelja.

BORBENA BOJNA VOJNE POLICIJE U OPERACIJI „MASLENICA“

Hrvatska je u ratu pretrpila goleme materijalne štete. Prometna izoliranost i blizina bojišta potpuno su blokirali glavnu gospodarsku granu, turizam. Znali su to i naši neprijatelji te su kukavički i zločinački sustavno topništvom djelovali po Zadru, Dubrovniku i drugim dijelovima naše obale. Oni su i dalje sanjali svoj san, izaći na „srpsko“ more.

Početkom 1993. taj san je za njih postao noćna mora. Pripreme za operaciju „Maslenica“ vršene su krajem 1992., a načelnik UVP-a zapovijeda pripremu i pripravnost vojnopolicijskih snaga za intervenciju na crti bojišnice u području Zadra. Interventne snage su iz sastava 72. bVP-a, a u pripravnosti su i interventni vodovi 66. i 71. bVP-a.

Vrhovnik Oružanih snaga Republike Hrvatske odlučuje da se akcijom ograničenog cilja, oslobodi glavna turistička prometnica i odbaci neprijatelja od Masleničkog ždrila i grada Zadra te oslobodi područje Zemunika sa zrakoplovnom lukom.

 Dana 22. siječnja 1993. počinje „Maslenica“. U 3 dana oslobođen je prostor oko Masleničkog ždrila i područje oko Zemunika.  Hrvatska vojska u brzoj akciji istjeruje neprijatelja s brane Peruča. Vojska, ratnog zločinca Ratka Mladića, minirala je branu i pobjegla, pokušavajući izazvati ljudsku i ekološku tragediju.

 Već od prvog dana operacije „Maslenica“, pripadnici 72. bVP-a i samostalne satnije VP-a pri 4. gardijskoj brigadi napadno djeluju na pravcima Rovanjska – Maslenički most i Suhovare – Baštica – Drače. Navedene snage bile su organizirane u 3 voda, a ukupno su brojale 127 ljudi. Na pravcu prema Masleničkom mostu snage Vojne policije sudjeluju u oslobađanju Rovanjske i brda Dračevac, bez poginulig i ranjenih.

Na pravcu Suhovare – Drače, Vojna policija oslobađa i čisti Bašticu i sudjeluje u osvajanju uporišta Drače. Na tom je pravcu ranjeno 7 vojnih policajaca.

Dio snaga 3. satnije 72. bVP-a iz Sinja, također su uspješno bez ranjenih i poginulih sudjelovali u oslobađanju brane Peruča.

Dana 23. siječnja 1993. u 10.00 sati načelnik Glavnog stožera Hrvatske vojske zapovijeda da se u operaciji „Maslenica“ uključi borbena bojna Vojne policije. Već u 5.30 sati 24. siječnja 1993. u Zadar je pristigla združena borbena bojan Vojne policije.

U borbenoj bojni VP-a angažirane su snage 68. bVP-a, satnije VP-a Slavonski Brod, smaostalne satnije Nova Gradiška, 69., 70., 67. i 66. bVP. Borbenoj bojnoj Vojne policije priključile su se i snage 72., 66., 71. i 73. bVP-a koje su već djelovale u području Zadra. Zapovijedanje borbenom bojnom Vojne policije preuzima zamjenik načelnika Uprave VP-a, pukovnik Marjan Biškić. Borbena bojna Vojne policije dobila je zapovijed od načelnika GSHV-a generala zbora Janka Bobetka za napadna djelovanja na pravcu Pozderi – Smilčić – Debelo Brdo.

Na temelju situacije na bojišnici, nisu otpočela napadna djelovanja na tom pravcu, a borbena bojna Vojne policije preuzima zadaću obrane u području Senj – Suhovare. ZA navedenu zadaću te zadaće osiguranja zrakoplovne baze Zemunik i izvršavanja vojnopolicijskih zadaća u zoni borbenih djelovanja, borbena bojan je ojačana s još jednom združenom satnijom.

Ubrzo je crta obrane bila potpuno uređena i učvršćena. Na crti je bilo angažirano 380 vojnih policajaca, 250 na blokadnim punktovima u zoni borbenih djelovanja i 75 na osiguranju zrakoplovne baze Zemunik.

Aktivnu obranu navedene crte bojišnice u dužini od 21 km borbena bojna Vojne policije uspješno je držala.

Inžinjerijskim uređenjem, zaprečavanjem ispred crte bojišnice, organiziranjem sustava vatre, osobnim primjerom časnika i hrabrošću pripadnika Vojne policije, stvoreni su uvjeti za čvrstu obranu i za ubacivanje u raspored neprijatelja, što je neprekidno rađeno.

Uzalud su bili pokušaji poraženog neprijatelja, da ponovno zauzme oslobođeno područje.

Od 10. ožujka 1993. zapovijedanje Sektorom 3 preuzima pukovnik Marjan Biškić koji u zapovjedništvo sektora određuje časnike Vojne policije. Osim borbene bojne Vojne policije u Sektoru 3 nagažirana je bojna 7. gardijske brigade, 141. brigada i dijelovi 7. domobranske pukovnije.

U kratkom vremenu provedeno je uređenje i utvrđivanje bojišnica, pomjeranje njezine crte prema neprijatelju za oko 2 km, te posjedanje boljih položaja za obranu Islama Grčkog.

Za navedeno vrijeme poginuo je vojni policajac Marijan Šimić, pripadnik 68. bVP-a, teže su ranjena 4 vojna policajca, među njima i zapovjednik 67. bVP-a, satnik Damir Kozić koji je obnašao dužnost zamjenika zapovjednika Sektora 3, a 20 je lakše ranjeno.

Stvaranjem povoljnih uvjeta za obranu prestala je potreba za daljnjim angažiranjem borbene bojne. 20. ožujka 1993, postrojbe 141. brigade preuzele su crtu bojišnice u Sektoru 3. Ostalo je samo jedan dio na kojem je i dalje angažirana jedna satnija Vojne policije.

Dana 25. ožujka 1993, zapovijedanje sektorom pruzima zapovjednik i zapovjedništvo 141. brigade.

Osim borbenih zadaća, u operaciji „Maslenica“ Vojna policija izvršava vrlo složene vojnopolicijske zadaće, nadzora bojišnice i zone borbenih djelovanja te osiguravanje strateški važnih objekata.

Uspostavljanjem relativnog primirja u području Ravnih Kotara, Vojan policija ima stalno angažirane sange jačine jedne satnije koje se s crte bojišnice povlače tek krajem siječnja 1994.

Valja napomenuti da je Hrvatska nakon akcije „Maslenica“ bila izložena neprekidnim prijetnjama međunarodne zajednice. Nasuprot tome, Hrvatska je ostvarila ono što su mnogi držali nemogućim. Masleničko ždrilo je pod gotovo danonoćnom paljbom premošćeno privremenim pontonskim mostom.

Među prvima koji je prešao most bio je predsjednik i Vrhovnik dr. Franjo Tuđman, 18.srpnja 1993. godine. Od tada mostom prolaze tisuće automobila dnevno, pa i oni s oznakama UN-a.

Za vrijeme jednogodišnjeg sudjelovanja u zadaćama u zoni Maslenica i Zadra, aktivno i neposredno bio je angažiran cjelokupni sastav svih postrojbi Vojne policije i Uprave vojne policije. Djelovanje u operaciji „Maslenica“ doprinijelo je potvrdi Vojne policije, ali i stjecanju i usvajanju niza iskustvenih spoznaja koje će kasnije biti dragocijene u borbenim djelovanjima Vojne policije i u riješavanju vojnopolicijskih zadaća.

izvor:Knjiga vojna policija u domovinskom ratu

Podijeli

Pogledajte još...

Pripadnici tima VP sudjelovali u provedbi bojevog gađanja multinacionalne vojne policije

Pripadnici tima vojne policije sudjelovali su u provedbi bojevog gađanja multinacijonalne vojne policije na vojnom …