Home / foto / Multinacionalna vojna vježba u Poljskoj

Multinacionalna vojna vježba u Poljskoj

Multinacionalna vojna vježba u Poljskoj

Gliwice Livex 2008

Osobitost vježbe Gliwice Livex 2008 jest u tome što je to prva multinacionalna “vježba na terenu” u kojoj sudjeluju pripadnici OSRH izvan svoje države, a koja je obuhvaćala isključivo uvježbavanje zadaća što ih vojna policija provodi u NATO vođenim operacijama?

Namjenski organizirane snage Vojne policije (NOS VP OSRH) u sastavu: devet članova u zapovjedništvu vježbe, osam članova stožera NATO Multinacionalne bojne vojne policije (NATO MNMPBAT) i njegova sastavnica, vod VP OSRH s 23 pripadnika iz sastava Satnije za posebne namjene Pukovnije VP HKoV te tri pripadnika skupine kriminalističke VP, pod zapovijedanjem brigadira Vlade Kovačevića, načelnika Odjela vojne policije Glavnog stožera OSRH, uspješno su završili svoje sudjelovanje na multinacionalnoj vojnoj vježbi Gliwice Livex 2008 u Poljskoj.
Vježbu Gliwice Livex 2008 provodila je NATO MNMPBAT, multinacionalna postrojba ustrojena 2007. a koja se sastoji od postrojbi vojne policije iz Poljske, Češke, Slovačke i Hrvatske. Podsjetimo, hrvatsko sudjelovanje u vježbi temelji se na prihvaćenoj nominaciji Vlade RH u projekt osnivanja i ustrojavanja NATO MNMPBAT. To je projekt započet na temelju zaključaka s NATO samita u Pragu 2002. godine, vezanih za poboljšanje i razvoj vojnih mogućnosti NATO saveza (Prague Cappability Commitment). U projekt je Republika Hrvatska uključena 2004. godine, kao jedina država-partner koja nije članica NATO saveza.
Multinacionalna vježba Gliwice Livex 2008 održavala se na vojnom vježbalištu u mjestu Wedrzyn od 24. rujna do 4. listopada. Zemlja domaćin i njezina vojna policija u provedbenom dijelu uložile su znatan napor u organizaciji ove multinacionalne vježbe, a ukupnom naporu pridonijele su i ostale države-partneri u projektu. Osobitost vježbe jest u tome što je to bila prva multinacionalna “vježba na terenu” u kojoj sudjeluju pripadnici OSRH izvan svoje države, a koja je obuhvaćala isključivo uvježbavanje zadaća što ih vojna policija provodi u NATO vođenim operacijama.
Rad multinacionalne postrojbe obuhvaćao je tri osnovne cjeline, i to rad zapovjedništva vježbe, rad stožera NATO MNMPBAT i rad taktičkih postrojbi bojne.


Na glavnom obučnom događaju 2. listopada bili su načelnici glavnih stožera Poljske, Slovačke i Češke, a iz Hrvatske zamjenik načelnika Glavnog stožera OSRH za operacije kontraadmiral Zdenko Simičić

Zahvaljujući uvjetima što ih pruža poljsko vojno vježbalište, bilo je moguće proigrati u gotovo realnim uvjetima razne scenarije koji se pojavljuju u mirovnim misijama i u NATO vođenim operacijama. Namjenski sagrađeno naselje za borbu u urbanom području, uređeni vojni kamp identičan onima iz stvarnog okružja, te strelište s pokretnim metama bili su podloga za uvježbavanje i ocjenjivanje obučenosti postrojbe. Sve sastavnice multinacionalne postrojbe imale su izuzetnu priliku uvježbati taktike, tehnike i procedure vojne policije, koje se traže u provedbi NATO vođenih operacija odgovora na krizne situacije. Tome treba dodati složenost zadaće ne samo zbog multinacionalnog okružja već i zbog različite opreme, organizacije i taktičke doktrine.
Upravo zato svrha vježbe je bila uvježbati stožer i postrojbe NATO MNMPBAT u provedbi zadaća iz punog spektra vojnopolicijskih operacija, u skladu sa standardnim operativnim postupcima što ih je propisala NATO MNMPBAT, radi postizanja interoperabilnosti multinacionalnog sastava. Osim NATO taktike VP, u stožernom procesu donošenja odluke uvježbavao se stožer bojne u svrhu unaprjeđenja sustava zapovijedanja i nadzora, a usporedno s tim procesom uvježbavao se i sustav logističke potpore postrojbe.
Sama vježba bila je podijeljena u tri faze: razmještanje, provedba vježbe na terenu i povratak u matičnu državu. O složenosti prve i treće faze svjedoči dužina puta koja iznosi više od 1200 km, prolazak kroz četiri države, te ispunjavanje svih uvjeta što ih postavljaju nacionalna zakonodavstva. I priprema i provedba hodnje uspješno su usklađeni djelovanjem vojnih policija navedenih zemalja partnera. O značenju same zadaće govori i podatak da je to bilo prvo samostalno premještanje postrojbe OSRH kopnom kroz prostor više država.
Priprema za vježbu zahtjevala je velike napore, i to od osobne pripreme svakog sudionika vježbe za funkcionalno obavljanje dužnosti u sklopu organizacije vježbe do svladavanja stožernog procesa rada. Vod VP-a uvježbavao je taktičke radnje i postupke u RH, a po dolasku na vježbalište provodila su se mješovita uvježbavanja s kolegama iz drugih partnerskih država.


Zahvaljujući uvjetima što ih pruža poljsko vojno vježbalište, bilo je moguće proigrati u gotovo realnim uvjetima razne scenarije koji se pojavljuju u mirovnim misijama i u NATO vođenim operacijama

Brojne su zadaće uvježbavali i proigravali HRV vojni policajci s ostalim kolegama iz sastava postrojbi drugih država-partnera: zaštitne pretrage terena i objekata, te osiguranje prostora; upadi u objekt radi neutraliziranja i uhićenja terorista; djelovanje snaga za brzu reakciju: reakcija u slučaju iznenadnog napada na vojnu bazu, borbena potpora napadnutim snagama i omogućavanje njihova izvlačenja iz zasjede, ubacivanje helikopterom snaga za brzu reakciju iz zraka, te njihovo izvlačenje na isti način; uporaba službenih pasa; rad kriminalističke skupine itd.
U različitim vremenskim ciklusima planski su proigravani različiti scenariji iz područja protuterorističkih djelovanja, u preventivnim i represivnim VP zadaćama koje su uključivale: ophodnju rizičnim područjem, reakciju na napad, upad u objekt radi uhićenja terorista, reakciju na zasjedu, postupke na pronalazak improvizirane eksplozivne naprave, medicinsku evakuaciju, reakciju snaga za brzi odgovor pri napadu na kamp i stožer postrojbe, borbena potpora napadnutim savezničkim snagama i njihovo izvlačenje, zaštitu VIP osoba, posebna postupanja u slučaju civilnih nemira, ali i druge redovne VP zadaće kao što je rad na nadzorno-propusnoj postaji, angažiranje vodiča sa službenim psima za detekciju droga i eksploziva i dr.
Posebna pozornost posvećena je sigurnosti sudionika, a vremenski uvjeti otežavali su zadaće ubacivanja poljskih timova skupina VP za posebne namjene i izvlačenja helikopterom timova skupina VP za posebne namjene iz hrvatske komponente. Tehnike spuštanja iz helikoptera (brzi konop) i izvlačenja s objekta (grozd), te forsirani upad u objekt najviše su impresionirali promatrače, no ni složenost drugih zadaća nije bila nezamijećena. Združeni rad čeških i slovačkih kolega na suzbijanju građanskih nemira i uspostavljanju javnog reda besprijekorno je proveden, kao i druge rutinske VP zadaće.


Namjenski sagrađeno naselje za borbu u urbanom području, uređeni vojni kamp identičan onima iz stvarnog okružja, te strelište s pokretnim metama bili su podloga za uvježbavanje i ocjenjivanje obučenosti postrojbe

Svi navedeni obučni sadržaji ocjenjivani su nadzorom posebne multinacionalne sudačke skupine, u radu stožera prioritet je bio u interoperabilnosti i multinacionalnosti svih sekcija.
Na glavnom obučnom događaju 2. listopada bili su načelnici glavnih stožera Poljske, Slovačke i Češke, a iz Hrvatske zamjenik načelnika Glavnog stožera OSRH za operacije kontraadmiral Zdenko Simičić. Uz najviše vojne predstavnike zemalja partnera u projektu, vježbu su također pogledali brojni predstavnici ViZ-a u Poljskoj, Provost Marshall iz SHAPE-a, zapovjednici vojnih policija susjednih zemalja te zapovjednik ukrajinske VP čija je delegacija bila na vježbi u svojstvu promatrača. Za postignuti uspjeh na vježbi, kontraamiral Simičić je pohvalio sve pripadnike NOS-a VP OSRH, a posebno uvježbanost hrvatskog voda iz sastava Satnije za posebne namjene Pukovnije VP HKoV. Ovim obučnim događajem pripadnici VP OSRH ponovno se ističu angažmanom u sklopu priprema za prijam u NATO savez. VP OSRH je dala prvu postrojbu u misiju ISAF, a projektom ustrojavanja multinacionalne postrojbe VP, MNMPBAT, jedna od postrojbi VP OSRH postat će prvom hrvatskom postrojbom pod izravnim zapovijedanjem NATO zapovjedništva.
Radeći u multinacionalnom okružju, svi sudionici su stekli iskustva koja mogu iskoristiti u budućem radu. Zajednički rad, međusobno uigravanje i razumijevanje, kao i uspostavljena prijateljstva, sigurno su jamstvo za dovršetak projekta. Naučene lekcije, sumirane po raščlambi vježbe nakon provedbe, solidna su podloga za pripremu daljnjih vojnih vježbi. Planirano je da se vježba 2009. godine održi u Češkoj, a 2010. u Hrvatskoj. Također je planirano da bi na vježbi 2010. bojnu ocijenilo mjerodavno NATO zapovjedništvo u skladu s deklariranom sposobnošću za sudjelovanje u NATO vođenim operacijama. Sudjelovanje u ovoj vježbi važan je iskorak prema ispunjenju postavljenih ciljeva i zadaća Glavnog stožera OSRH i postrojbi OSRH u procesu integracije RH u EU i NATO.


Brigadir Vlado Kovačević, načelnik Odjela VP GSOSRH
Kako ocjenjujete hrvatsko sudjelovanje u vježbi?
Rezultati vježbe donijeli su nam potrebne lekcije, tako da se možemo njima koristiti u budućem radu. Npr. prva faza vježbe, razmještanje snaga, uspješno je završena zahvaljujući temeljitim pripremama i odličnoj koordinaciji s vojnim policijama Mađarske, Slovačke, Češke i Poljske. Ostvarili smo također pozitivne kontakte s tijelima civilne vlasti tih zemalja. Razmjestivost je deklarirana sposobnost Voda VP OSRH u projektu ustrojavanja MN bojne VP, i to je bilo prvi put da je jedna postrojba OSRH provela hodnju kopnenim putem s kompletnim sastavom, naoružanjem i opremom izvan RH, krećući se preko teritorija više stranih država. Na temelju tih iskustava VP OSRH će razviti standardni operativni postupak – SOP za potrebe obuke, operativnog planiranja i provedbe same zadaće. Cilj nam je ujedno bio napraviti prosudbu i ocijeniti spremnost Voda VP OSRH za provedbu deklariranih VP zadaća, te osposobljenost i interoperabilnost stožernih časnika i dočasnika za rad u multinacionalnom okružju stožera MNMPBAT. Željeli sam napraviti objektivnu prosudbu ukupnih dosadašnjih napora, te plan rada za iduće razdoblje kako bi se poboljšala interoperabilnost HRV komponente MN bojne VP.

Na koji način su odabrani pripadnici Voda VP OSRH i kakvu su obuku provodili uoči vježbe?
Svi pripadnici Voda VP OSRH dragovoljno su ušli u ovaj projekt. Riječ je o pripadnicima Satnije VP za posebne namjene Pukovnije VP HKoV. Nakon prve selekcije, oni imaju specijalističku VP obuku u sklopu Pukovnije, a bili su uključivani i u združene obučne događaje u suradnji s pripadnicima Specijalne policije MUP i Bojne za specijalna djelovanja. Velika većina je prošla preduputnu obuku za upućivanje u mirovnu misiju ISAF, a potom su sudjelovali u misiji, neki i više puta. Važna iskustva o radu u međunarodnom okružju dobili smo upravo od tih vojnih policajaca. No, nisu zapostavljena ni naša iskustva iz Domovinskog rata.

Kakve ste dojmove ponijeli nakon završetka vježbe i rada pripadnika u multinacionalnom okružju?
Cijela vježba je dosljedno provedena prema EXPLAN-a. Na vojnom poligonu poljske vojske imali smo više nego odlične uvjete za rad u realnom okružju, uključujući rad na terenu, ali i u urbanoj sredini. Upravo zbog takvih uvjeta, zapovjednici postrojbi MN bojne VP imali su odličnu priliku za isprobavanje različitih VP taktika i metoda na nacionalnoj razini, a potom u miješanim multinacionalnim sastavima – MP Task Forces. Dobit iz rada u međunarodnom okružju, jest što možemo razmijeniti iskustva, taktike i metode izravno na terenu. Na taj način postižemo bolje razumijevanje između nacionalnih komponenti u MN bojni VP i poboljšavamo sposobnosti cijele postrojbe u rasponu od stožera bojne do taktičkih sastava.


Pukovnik Tihomir Zebec, načelnik Odsjeka KVP u Odjelu VP GSOSRH
U sklopu MN bojne VP, vi ste načelnik stožera bojne. Kakva je zastupljenost hrvatskih članova u stožeru i koja je bila njegova uloga u vježbi?
Zastupljenost hrvatskih članova stožera je proporcionalna u odnosu na veličinu stožera i nacionalnu zastupljenost u projektu stvaranja MN bojne VP. U stožeru imamo osam pozicija, i to tri časnička i pet dočasničkih mjesta. U skadu s potpisanim sporazumima komponiranja multinacionalnog VP sastava, zastupljeni smo u svakoj cjelini stožera. To je glavni preduvjet za ispunjenje osnovne zadaće stožera, postizanje interoperabilnosti multinacionalnog sastava na taktičkoj razini. Svaka nacija ima svoje operativne VP metode i sposobnosti, a uloga je stožera da te različitosti uskladi i operacionalizira propisivanjem SOP-ova MN bojne VP.

Koliko je različit stožerni rad u MN bojne VP u usporedbi s radom stožera bojne u OSRH i kakav su oblik pripreme imali HRV članovi stožera prije upućivanja na vježbu?
Stožerni rad odnosno procesi rada i donošenje odluka jednaki su jer je OSRH usvojio NATO stožerne procedure, koje su jednake za sve članice MNMP bojne. Drugo, svi HRV članovi stožera imaju iskustvo iz sudjelovanja u mirovnoj misiji ISAF, gdje su obavljali stožerne zadaće. Pripreme HRV članova stožera išlo je usporedno i u skladu s koracima ustrojavanja MN bojne VP. Stožer je razrađivao standardne operativne postupke MN bojne VP i provodio stožerne vježbe zapovjedništva bojne bez sudjelovanja operativnih postrojbi u svrhu homogenizacije cijelog stožera i uvježbavanja stožernog procesa donošenja odluke. Za ovu vježbu, stožer se pripremao za planiranje i provedbu punog spektra vojnopolicijskih zadaća na taktičkoj razini postrojbe, koje se mogu pojaviti u NATO vođenim operacijama stabilnosti, dakako sve u svrhu postizanja interoperabilnosti postrojbe.

Kako je funkcionirao rad stožera MN bojne VP i koji su bili njegovi ciljevi?
Ovdje je riječ o “vježbi na terenu”, što podrazumijeva i rad stožera u takvim uvjetima. Za uspjeh takve misije postrojbe u realnom okružju NATO vođene operacije, sustav zapovijedanja i upravljanja je ključan jer se koristi raznim multinacionalnim sastavnicama VP s različitom opremom, organizacijom i taktičkom doktrinom uporabe VP, a koje MN bojna VP modularno komponira za potrebe zadaće. Stoga su stožeru MN bojne VP bili zadani sljedeći ciljevi: uvježbati interoperabilnost na taktičkoj razini primjenjujući NATO VP procedure kao element borbene potpore u NATO vođenim operacijama stabilnosti; uskladiti i unaprijediti sposobnosti stožera u sustavu zapovijedanja i nadzora MN bojne VP; razviti i unaprijediti interoperabilnost, fleksibilnost i pokretljivost postrojbi MN bojne VP, te uvježbati i unaprijediti sustav logističke potpore MN bojne VP. Provodeći navedene aktivnosti, u završnoj raščlambi prikupljene su sve naučene lekcije, te ćemo na toj osnovi planirati i provesti dogodine sličnu vježbu MN bojne VP u Češkoj.

Koliko i na koji način naučene lekcije utječu na rad HRV članova stožera u radu u multinacionalnom okružju?
Naučene lekcije iz sudjelovanja u mirovnim misijama imaju golem utjecaj na naš rad u stožeru MN bojne VP. One omogućavaju bolje razumijevanje članova stožera. Na tim naučenim lekcijama razvijaju se SOP MN bojne VP. Sa znanjima i iskustvima što ih imamo iz rada VP OSRH, iskustvima iz Domovinskog rata, te iskustvima iz mirovnih misija, imamo više nego solidan temelj za uspješan rad u multinacionalnom okružju. Svi HRV članovi potpuno su ispunili zadaće iz svog funkcionalnog područja u radu stožera. No, posebno me veseli stalna spremnost za učenje i prikupljanje iskustava kolega vojnih policajaca iz drugih nacionalnih sastavnica, jer ono što krasi rad stožera MN bojne VP jest koordinacija, a ne natjecanje.

Koji su sljedeći koraci u radu stožera MN bojne VP, te članova stožera?
Sada, nakon provedene vježbe, provest će se iscrpna raščlamba postupanja tijekom vježbe, kako bi se članovi stožera još bolje pripremili za sljedeće izazove. Nakon ove prve vježbe, na kojoj su postavljeni određeni standardi, potrebno je unaprijediti sposobnosti kako bi se razina podizala. Sve zemlje to rade, a u ovakvim aktivnostima treba ići ukorak s partnerima. Svi članovi stožera dobili su na neki način zadaću proučiti dosadašnje SOP-ove te u raščlambi postupanja provedenih na vježbi predložiti izmjene, o kojima će se raspravljati na sljedećim radionicama ili vježbama. Nije ni potrebno naglasiti da će se daljnja obuka hrvatskih članova stožera intenzivirati u sljedećem razdoblju, kako bi bili spremniji za rad u međunarodnom okruženju, ne samo u sastavu MN bojne VP.

Podijeli

Pogledajte još...

Pripadnici tima VP sudjelovali u provedbi bojevog gađanja multinacionalne vojne policije

Pripadnici tima vojne policije sudjelovali su u provedbi bojevog gađanja multinacijonalne vojne policije na vojnom …