Home / naslovnica / Motorizirani ešaloni postrojbi – FOTO GALERIJA

Motorizirani ešaloni postrojbi – FOTO GALERIJA

Postroj Zapovjedništva specijalnih snaga (ZSS) čine pripadnici ZSS-a, motorna vozila i motocikli na prikolici.

Postroj čine:

 • tri motorna vozila HMMWV M1511 A1B1
 • dva motorna vozila HMMWV M1511 A1B1 s prikolicama s motociklima Yamaha XT 350  
 • šest motornih vozila M-ATV 
 • dva motorna vozila Mercedes G-290 koja vuku desantne gumene čamce Bljesak 
 • četiri motorna vozila MaxxPro

HMMWV M1511 A1B1 namijenjen je za prijevoz i zaštitu ljudstva u borbenim uvjetima. Opremljen je sustavima veze koja osiguravaju nesmetanu komunikaciju između članova posade, vozila u konvoju kao i vezu s nadređenim zapovjedništvom. Naoružan je automatskim bacačem granata MARK-19 kalibra 40 x 53 mm.

Yamaha XT 350 namijenjen je za provedbu izviđanja na teško prohodnim terenima.

M-ATV je namijenjen za provedbu obuke i operacija pripadnika ZSS-a. Vozilo pruža zaštitu od vatre iz streljačkog naoružanja, krhotina granata i eksplozivnih naprava. Dva vozila M-ATV na mimohodu naoružana su automatskim bacačem granata MARK-19 kalibra 40 x 53 mm, a četiri teškim strojnicama Browning kalibra 12,7 mm.

Gumeni čamac Bljesak namijenjen je za provedbu pomorskih specijalnih operacija i opremljen puškostrojnicama PKT M-84.

MaxxPro je namijenjen za pružanje zaštite u provedbi konvoj operacija, opskrbi izdvojenih postrojbi i prijevozu osoblja u području operacija. Vozila su u potpunosti opremljena borbenim sustavima, sredstvima veze i opremom za zapovijedanje i nadzor. Opsežno su testirana u područjima operacija, te su dobila najviše ocjene. Moguće ih je opremiti različitim oružanim sustavima, a ova četiri naoru-žana su teškom strojnicom Browning kalibra 12,7 mm.

Postrojem je  zapovijedao bojnik Nedjeljko Milković, zapovjednik Zapovjedne satnije ZSS-a. Bojnik Milković pripadnik je Oružanih snaga RH i sudionik Domovinskog rata od 1990. godine.

Mehanizirani postroj čine pripadnici, motorna vozila te naoružanje i vojna oprema Gardijske motorizirane brigade.

Postroj čine:
• zapovjedno vozilo HMMWV s dva oklopna vozila Patria u pratnji
• dvije satnije s po 13 višenamjenskih oklopnih vozila Patria
• satnija s 15 borbenih vozila M-ATV
• satnija s 11 borbenih oklopnih vozila POLO M-83
• bitnica sa 6 borbenih vozila M-ATV s minobacačima 120 mm M-75

Patria je višenamjensko oklopno vozilo koje omogućuje brzu i zaštićenu taktičku mobilnost pje-šačke desetine na bojištu. Vozilo se koristi kao potporni element koji iskrcanim pješačkim de-setinama omogućuje slobodu manevra. Postiže najveću brzinu od 100 km/h. Osnovna zaštita vozila omogućuje protuminsku zaštitu te zaštitu od izravne i neizravne paljbe iz naoružanja do 12,7 mm. Na oklop tijela vozila može se postaviti dodatna zaštita, ali najjača je zaštita vozila njegova brzina. Vozilo je opremljeno daljinski upravljanom oružanom stanicom (DUOS), na koju je montirana teška strojnica Browning kalibra 12,7 mm.

M-ATV je borbeno vozilo namijenjeno za izviđanje i potporu kretanja, pratnju i borbeno osigura-nje konvoja te ophodnje. Vozila mogu biti naoružana strojnicama Browning 12,7 mm. Zaštićena su protubalističkom i protuminskom zaštitom, a postižu najveću brzinu od 105 km/h.

POLO M-83 je lako oklopljeno vozilo namijenjeno za protuoklopnu borbu. Naoružano je protu-oklopnim raketama 9M14P1 Maljutka i strojnicom PKT, kalibra 7,62 x 54mm. Ima dva člana posade, a postiže najveću brzinu od 97 km/h.

Postrojem je zapovijedao bojnik Ivan Radić, zamjenik zapovjednika 2. mehanizirane bojne Gromovi Gardijske motorizirane brigade. Bojnik Radić pripadnik je Oružanih snaga RH i sudionik Domovinskog rata od 1991. godine.

Postroj vatrogasnih motoriziranih snaga čine vatrogasci s motornim vozilima.

Hrvatsko vatrogastvo ukupno broji 3155 vozila koja uključuju vozila za gašenje i spašavanje, vozila za spašavanje iz visina, tehnička i sanitetska vozila, vozila s opremom za zaštitu od opasnih tvari, zapovjedna vozila i vozila za prijevoz vatrogasaca te opskrbna i specijalna vozila.

Postroj čine:

 • jedno zapovjedno vozilo
 • dva zapovjedna vozila TATA iz Državne uprave za zaštitu i spašavanje – državnih vatrogasnih intervencijskih postrojbi odjela Zadar i Šibenik
 • dva zapovjedna vozila Grada Zagreba
 • dva vozila s čamcem iz Karlovca
 • dva šumska vozila − iz Grada Zagreba i Zagrebačke županije
 • dva navalna vozila − iz Krapinsko-zagorske i Sisačko-moslavačke županije
 • dva duga navalna vozila − iz Varaždina i Koprivnice
 • dvije autocisterne − iz Krapinsko-zagorske i Sisačko-moslavačke županije
 • jedno tehničko vozilo iz Zagrebačke županije
 • jedno vozilo za akcidente Grada Zagreba
 • dvoje autoljestve – Zagrebačke županije i Grada Zagreba.

Postrojem jezapovijedao Mladen Vinković, pomoćnik glavnog vatrogasnog zapovjednika za kontinentalni dio RH.

Postroj motoriziranih snaga Državne uprave za zaštitu i spašavanje i drugih operativnih snaga čine pripadnici Državne uprave za zaštitu i spašavanje i drugih operativnih snaga s motornim vozilima.

Motorizirane snage Državne uprave za zaštitu i spašavanje i drugih operativnih snaga sastoje se od vozila različitih namjena, a koriste se ne samo za potrebe u izvanrednim situacijama nego i u redovitim zadaćama službi.

Postroj čine:

 • jedno zapovjedno vozilo
 • dva motorna vozila Škoda s mostom Državne uprave za zaštitu i spašavanje
 • jedno motorno vozilo Toyota s limenim čamcem Državne uprave za zaštitu i spašavanje
 • jedno motorno vozilo Nissan s gumenim čamcem Državne uprave za zaštitu i spašavanje
 • komunikacijsko motorno vozilo Državne uprave za zaštitu i spašavanje • KBRN motorno vozilo Državne uprave za zaštitu i spašavanje
 • dva motorna vozila Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu
 • dva motorna vozila Hrvatske gorske službe spašavanja s čamcem
 • dva terenska vozila Hrvatske gorske službe spašavanja
 • jedno motorno vozilo Hrvatskog Crvenog križa s čamcem
 • jedno motorno vozilo Hrvatskog Crvenog križa s poljskom kuhinjom
 • dva zapovjedna motorna vozila Grada Zagreba
 • dva kamiona Grada Zagreba s kontejnerom.

Postrojem je zapovijedao mr. sc. Mladen Boričević, zapovjednik Državne intervencijske postrojbe Zagreb.

Vojnoobavještajni postroj čine pripadnici Središnjice za obavještajno djelovanje s vozilima.

Središnjica za obavještajno djelovanje pruža združenu obavještajnu potporu Oružanim snagama u izvršenju mirnodopskih zadaća, provedbi ratnih i neratnih operacija te je nositelj obuke i razvoja vojnoobavještajnog roda u Oružanim snagama. Provodi poslove strategijskog elektroničkog izviđanja za potrebe sigurnosno-obavještajnih agencija Republike Hrvatske, a u skladu sa zakonom kojim je reguliran sigurnosno-obavještajni sustav.

Vojnoobavještajni postroj čine:

 • zapovjedno vozilo HMMWV
 • dva terenska vozila Nissan Navara s dva tima dubinskih izvidnika od kojih je prvi opremljen za ubacivanje u područje operacije i zračnim i kopnenim putem, a drugi samo kopnenim putem
 • dva terenska vozila Mercedes G270 CDI s vučnim prikolicama ELEBI 527OD na kojim se nalaze izvidnički čamci ZODIAC s dva tima dubinskih izvidnika, od kojih je prvi opremljen za ubacivanje u područje operacije pod vodom, a drugi u područje operacije na vodi
 • dva terenska vozila Nissan Navara s timovima za besposadne zrakoplovne sustave Skylark 1 koji su namijenjeni za prikupljanje obavještajnih podataka iz zraka i koji provode zadaće u dnevnim i noćnim uvjetima s prijenosom podataka u realnom vremenu
 • dva teretna motorna vozila Iveco Eurocargo ML 140E2 4W s kabinom BFKBA613 43/2310 u kojima se nalaze timovi za elektroničko djelovanje koji su namijenjeni za izviđanje elektromagnetskog spektra i mjerenje izvora elektromagnetskog zračenja.

Postrojem je zapovijedao pukovnik Davor Gregorović, zapovjednik Združenog analitičkog središta Središnjice za obavještajno djelovanje. Pukovnik Gregorović pripadnik je Oružanih snaga RH i sudionik Domovinskog rata od 1992. godine.

Postroj Hrvatske ratne mornarice (HRM) predstavlja ključne mornaričke sposobnosti, a čine ga vozila i pripadnici HRM-a.

Postroj čine: 

 • zapovjedno vozilo HMMWV 
 • dva mobilna obalna lansera MOL RBS-15B na vozilu Tatra 815
 • dva teretna vozila Man s protubrodskim minama AIM M70, SAG2 i MNS M90 
 • dva vozila LMV Iveco s vučenim gumenim brodicama Leader 599 
 • 2 teretna vozila MAN s ronilicama PAP-104 
 • 2 teretna vozila MAN s ronilicama R2-M

Mobilni obalni lanser MOL RBS-15B namijenjen je za udare protubrodskim raketama po protivničkim brodovima deplasmana 200 do 15 000 bruto registarskih tona. Protubrodski raketni sustav RBS-15B visoko je automatiziran sustav s mogućnošću brze reakcije na pojavu i odabir potencijalnog cilja. Posadu sustava čine četiri člana, a naoružanje četiri protubrodske rakete RBS-15B.

U akvatoriju Dugog otoka 14. svibnja ove godine prvi put u povijesti HRM-a provedeno je gađanje raketom RBS-15B s obale, s raketne bitnice RB-1. Ispaljena raketa uspješno je pogodila metu i potpuno je uništila.

Protubrodske mine AIM M70, SAG2 i MNS M90 služe za zaprečivanje manevara protivničkih brodova i podmornica. Mine su sofisticirane i imaju tzv. pametne paljbene sustave koji se aktiviraju djelovanjem fizičkog kontakta ili kombiniranim djelovanjem akustičkog ili magnetskog polja broda.

Gumene brodice Leader 599 služe za brzo prevoženje protuminskih ronilaca koji provode protu-minsko pretraživanje prilaza lukama i sidrištima u plitkim vodama s ciljem detekcije, identifikacije, uklanjanja i uništenja minsko-eksplozivnih sredstava.

Postrojem je  zapovijedao kapetan korvete Damir Poklepović, zamjenik zapovjednika Protuminskog divizijuna u Flotili HRM-a. Kapetan korvete Poklepović pripadnik je Oružanih snaga RH i sudionik Domovinskog rata od 1991. godine.

Plovni postroj Hrvatske ratne mornarice sastoji se od četiri raketne topovnjače Flotile HRM-a i dva ophodna broda Obalne straže RH. Na njima je angažirano 150 pripadnika HRM-a.

Ophodni brodovi HRM-a namijenjeni su za provedbu nadzora i zaštite prava i interesa Republike Hrvatske na moru te zadaće traganja i spašavanja na moru.

Raketne topovnjače HRM-a namijenjene su za:

 • topničko djelovanje po ciljevima u zraku, po manjim i slabije zaštićenim povr-šinskim brodovima te po ciljevima na kopnu
 • nanošenje raketnih udara po protivničkim brodovima od 200 do 15 000 tona
 • brzo polaganje minskih prepreka
 • ograničeno protupodmorničko djelovanje
 • provedbe operacija pomorskog presretanja na moru.

Protubrodski raketni sustav RBS-15B kojim su opremljene raketne topovnjače temeljna je sposobnost HRM-a za protubrodsko ratovanje. Raketa RBS-15B namijenjena je za uništava-nje brodova od 200 do 15 000 tona. Velikog je dometa i može letjeti iznad kopna. Visoke je vjerojatnosti pogotka, otporna na protivničko ometanje, a učinak je bojne glave razoran. Cjelokupni sustav ima vrlo brzu reakciju od trenutka uočavanja cilja do lansiranja rakete. Sustav RBS-15B u sastavu je HRM-a od 1991. godine. Provjera sposobnosti ovog sustava uspješno je provedena 1994. godine kada je provedeno lansiranje s dvije raketne topovnjače i u svibnju 2015. godine kada je lansiranje provedeno s raketne bitnice…

Plovnim postrojem je zapovijedao kapetan bojnog broda Damir Dojkić, zapovjednik Flotile HRM-a. Kapetan bojnog broda Dojkić pripadnik je Oružanih snaga i sudionik Domovinskog rata od 1991. godine.

Postroj protuzračne obrane čine pripadnici, motorna vozila i vojna oprema Bojne protuzračne obrane Gardijske oklopno-mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske. Tehnička sredstva protuzračne obrane angažirana na mimohodu namijenjena su za gađanje ciljeva na malim i srednjim visinama, s mjesta i u pokretu.

Postroj čine:

 • zapovjedno vozilo HMMWV
 • osam borbenih oklopnih vozila BOV 20/3 A4
 • dva vozila S-10 CRO
 • borbeno vozilo M-ATV s lakim protuzračnim sustavom s infracrvenim navođenjem 9K38 Igla 
 • borbeno vozilo M-ATV s lakim protuzračnim sustavom s infracrvenim navođenjem 9K32 Strela.

BOV 20/3 A4 samovozni je protuzrakoplovni top namijenjen za djelovanja po ciljevima u zračnom prostoru u uvjetima optičke vidljivosti, a može se učinkovito koristiti i za djelovanja po neoklopljenim i lako oklopljenim ciljevima na zemlji i vodi. Naoružan je trocijevnim protuavionskim topom kalibra 20 mm. Ima tri člana posade.

S-10 CRO vozilo namijenjeno je za protuzračnu obranu oklopno-mehaniziranih i topničkih postrojbi, zrakoplovnih luka kao i ostalih vojnih i civilnih objekata. Koristi se za gađanje ciljeva na malim i srednjim visinama, s mjesta i u pokretu. Za otkrivanje cilja i usmjeravanje raketa koristi se optoelektronička naprava, dok za orijentaciju i pozicioniranje vozila koristi GPS sustav. Ima tri člana posade.

M-ATV borbeno je vozilo koje pruža zaštitu od vatre iz streljačkog naoružanja, krhotina granata i eksplozivnih naprava. Na jednom M-ATV-u u mimohodu nalazi se laki protuzračni sustav s infracrvenim navođenjem 9K38 Igla, dok je na drugom laki protuzračni sustav 9K32 Strela.

Postrojem je zapovijedao bojnik Zlatko Pocintela, zapovjednik Bojne. Bojnik Pocintela pripadnik je Oružanih snaga RH i sudionik Domovinskog rata od 1991. godine.

Postroj nuklearno-biološko-kemijske obrane (NBKO) čine pripadnici, motorna vozila i vojna opre-ma Bojne NBKO-a Hrvatske kopnene vojske.

Misija Bojne NBKO osiguranje je potpore cjelokupnim Oružanim snagama RH u NBK zaštiti, provođenjem zadaća NBK motrenja, radiološko-biološko-kemijskog (RBK) izviđanja i RBK dekontaminacije.

Postroj NBKO čine:

 • zapovjedno vozilo HMMWV
 • četiri kamiona Iveco Trakker koji prevoze sustave za RBK dekontaminaciju MPD-100
 • autocisterna za dostavu vode Iveco Astra.

Sustav MPD-100 namijenjen je za RBK dekontaminaciju ljudi, vozila, opreme i zemljišta. Sastoji se od elektroagregata, spremnika za vodu, uređaja za zagrijavanje vode, sustava za pripremu i miješanje tvari za dekontaminaciju te sustava za raspršivanje. U sastavu su Oružanih snaga RH od 2009. godine i ključno su sredstvo RBK dekontaminacije velike operativne moći. U borbenim uvjetima jednim se sustavom MPD-100 u jednom satu može provesti dekontaminacija do 96 ljudi ili šest do osam borbenih vozila. Jednim spremnikom vode i tvari za dekontaminaciju može se izvršiti RBKdekontaminacija više od 3000 četvornih metara ravne tvrde površine. Sustavi MPD-100 korišteni su u sanaciji područja pogođenih poplavama u proljeće i ljeto 2014. godine.Autocisterna za dostavu vode Iveco Astra koristi se za opskrbu vodom sustava MPD-100, a ujedno se može koristiti i kao sredstvo za gašenje požara. U sastavu je Oružanih snaga RH od 2010. godine.

Postrojem je zapovijedao bojnik Mario Fintić, zamjenik zapovjednika Bojne. Bojnik Fintić pripadnik je Oružanih snaga RH od 2001. godine.

Inženjerijski postroj čine pripadnici, motorna vozila i vojna oprema Inženjerijske pukovnije Zapovjedništva za obuku i doktrinu “Fran Krsto Frankopan” Hrvatske kopnene vojske.

Postroj čine:

 • zapovjedno vozilo HMMWV
 • dva motorna vozila Iveco Eurocargo s prikolicom za prijevoz ljudi i opreme na kojoj se nalaze roboti tEODor
 • dva motorna vozila samoistovarivača Mercedes Actros s prikolicama na kojima se nalaze strojevi za razminiranjeMV-4
 • dva vučna vozila s prikolicom na kojim se nalaze amfibijski prevožnjaci PTS-M
 • četiri motorna vozila sa stupnjem zaštite MaxxPro.

Robot tEODor namijenjen je za pregled, otkrivanje i uništavanje minsko-eksplozivnih sredsta-va kojim daljinski upravlja rukovatelj-pirotehničar, odnosno osposobljena osoba za uklanjanje eksplozivnih naprava.
Samoistovarivač Mercedes Actros nosivosti 25 tona s prikolicom namijenjen je za prijevoz inženjerijskih sredstava i strojeva.
Stroj za razminiranje hrvatske proizvodnje oznake MV-4 namijenjen je za provedbu zadaća humanitarnog razminiranja minski sumnjivih površina.
Amfibijski prevožnjak PTS-M nosivosti do deset tona na vodi, odnosno pet tona na kopnu, namijenjen je za prijevoz ljudi i tehnike preko vodenih zapreka, prije svega rijeka. Prevožnjaci se koriste u potpori vojnim operacijama, a tijekom prošle godine koristili su se i za pomoć civilnim institucijama u smanjenju posljedica katastrofalnih poplava na širem području Karlovca, Siska i u Posavini. Njima su se prevozili ljudi, materijalna dobra i stoka iz poplavama ugro-ženih područja.Motorno vozilo sa stupnjem zaštite MaxxPro namijenjeno je za prijevoz ljudi i opreme.

Postrojem je zapovijedao bojnik Željko Javorović, zapovjednik Inženjerijske bojne. Bojnik Javorović pripadnik je Oružanih snaga RH i sudionik Domovinskog rata od 1991. godine.

Postroj veze čine pripadnici Oružanih snaga RH s motornim vozilima.

Veza je rod borbene potpore, podijeljen na dva dijela: stacionarni komunikacijsko-informacijski sustavi u nadležnosti su Središnjice KIS-a, a sposobnosti razmjestivih komunikacijsko-informacijskih sustava u nadležnosti su postrojbi veze u granama Oružanih snaga RH.

Postroj veze sastoji se od osam specijalnih vozila različitih namjena, najvećim dijelom iz Bojne veze Hrvatske kopnene vojske, poredana tako da osigura nesmetano zapovijedanje i nadzor u narastanju snaga i na različitim razinama.

Postroj čine:

 • zapovjedno vozilo HMMWV
 • dva mala zapovjedna vozila veze (MZVV) opremljena taktičkim uređajima koji osiguravaju zapovijedanje i nadzor te manevar postrojbe razine satnije
 • dva zapovjedna vozila razine bojne, odnosno borbene grupe opremljena sustavima visoke razine kriptološke zaštite koji omogućavaju nesmetano zapovijedanje snagama te njihovu integraciju u NATO-ov sustav zapovijedanja u području operacije
 • četiri vozila opremljena radiorelejnim i satelitskim sustavima čija je namjena integracija snaga u području operacije te njihovo uvezivanje na stacionarni komunikacijsko-informacijski sustav MO-a i OS RH
 •  dva satelitska sustava HAWKEYE III koji osiguravaju brzi prijenos velike koli-čine podataka, čime je osigurano povezivanje angažiranih pripadnika OSRH u operacijama potpore miru s komunikacijskim sustavom u RH.

Postrojem je zapovijedao pukovnik Zoran Bakula, zapovjednik Bojne veze Hrvatske kopnene vojske. Pukovnik Bakula pripadnik je Oružanih snaga i sudionik Domovinskog rata od 1991. godine.

Logistički postroj čine pripadnici i motorna vozila postrojbi Zapovjedništva za potporu.

Postroj čine:

 • zapovjedno vozilo HMMWV
 • dva borbena vozila M-ATV
 • kontejnerska dizalica Kalmar RT 250
 • dva tegljača s poluprikolicama Trailers Dennison
 • dva kamiona Iveco Eurocargo s pokretnim poljskim kuhinjama tipa M-78
 • dvije pokretne tehničke radionice s elektroagregatima ADP-16
 • dva sanitetska vozila Volkswagen Transporter
 • dva sanitetska vozila Mercedes Benz G270 CDI
 • četiri sanitetska oklopna vozila MRAP RG-33 HAGA
 • sanitetsko oklopno vozilo Patria
 • logističko oklopno vozilo Patria.

M-ATV je terensko borbeno vozilo namijenjeno za izviđanje i potporu kretanja, pratnju i borbeno osiguranje konvoja, ophodnje, prijevoz vojnika i opreme. Vozila su naoružana strojnicama Browning 12,7 mm te su zaštićena protubalističkom i protuminskom zaštitom. Vozila prikazuju sposobnosti kontrole kretanja postrojbi u području operacije.
Kontejnerska dizalica Kalmar RT 250 radni je stroj namijenjen za pretovar i mani-pulaciju kontejnera od 20 i 40 stopa. Obje dizalice prikazuju sposobnosti potrebne za pretovar tereta u lukama ukrcaja i iskrcaja.
Poluprikolica Trailers Dennison namijenjena je za cestovni prijevoz kontejnera od 20 i 40 stopa. Vozila prikazuju sposobnosti koje se u ZzP-u razvijaju u cilju osiguranja dostat nih kapaciteta za prijevoz tereta u području operacije i za potrebe dnevne logistike.
Pettonski kamion Iveco Eurocargo namijenjen je za prijevoz osoba i tereta u cestovnim i terenskim uvjetima.Pokretna poljska kuhinja M -78 namijenjena je za pripremu obroka.
Pokretna tehnička radionica namijenjena je za popravak motornih vozila i radnih strojeva u terenskim uvjetima.
Elektroagregat ADP-16 namijenjen je za opskrbu postrojbi električnom energijom u terenskim uvjetima.Vozila prikazuju sposobnosti koje se u ZzP-u razvijaju u cilju osiguranja dostatnih kapaciteta za prijevoz tereta i osoba u području operacije, osiguranje uvjeta za boravak postrojbi i pripadnika u terenskim uvjetima te za osiguranje 2. razine logističke potpore za održavanje potrebne ispravnosti vozila.
Volkswagen Transporter namijenjen je za pružanje hitne medicinske pomoći te prijevoz ozlijeđenih i oboljelih osoba. Prikazuje sposobnosti koje se razvijaju unutar sanitetskih postrojbi 1. razine zdravstvene potpore.
Mercedes Benz G270 CDI namijenjen je za prijevoz ozlijeđenih i oboljelih osoba u terenskim uvjetima. Prikazuje sposobnosti koje se razvijaju unutar sanitetskih postrojbi 1. razine zdravstvene potpore.
MRAP RG-33 HAGA vozilo je namijenjeno za prijevoz ranjenika u području mirovnih misija i operacija. Vozila posjeduju protubalističku i protuminsku zaštitu. Prikazuju spo-sobnosti potrebne za prijevoz ranjenih i oboljelih pripadnika u području operacije.
Oklopna vozila Patria iz sastava HKoV-a djeluju u području mirovnih misija i operacija.
Sanitetsko oklopno vozilo Patria namijenjeno je za izvlačenje, prijevoz i zbrinjavanje ozlijeđenih i oboljelih. Logističko oklopno vozilo Patria namijenjeno je za izvlačenje oštećene tehnike, koje sadrži tehničku radionicu, ralicu i kran za izvlačenje neispravnih ili oštećenih vozila. Oklopna vozila prikazuju sposobnosti koje se razvijaju unutar mehaniziranih bojni Gardijske motorizirane brigade i pripadajućih sanitetskih postrojbi 1. razine zdravstvene potpore te logistič-kih postrojbi za 1. razinu logističke potpore.

Postrojem je zapovijedao brigadir Dražen Sebastijan, zapovjednik Bojne za opću logističku potporu ZzP-a. Brigadir Sebastijan pripadnik je Oružanih snaga RH i sudionik Domovinskog rata od 1991. godine.

Postroj topništva čine pripadnici, motorna vozila i vojna oprema Topničko-raketne pukovnije te topničkih bojni gardijskih brigada Hrvatske kopnene vojske.

Postroj topništva čine:

 • zapovjedno vozilo HMMWV
 • dvije samohodne haubice PzH 2000 155 mm
 • četiri samohodne haubice SH 122 mm S1 “Gvozdik”
 • dva samovozna višecijevna lansera raketa 122 mm M92 VULKAN
 • četiri samovozna višecijevna lansera raketa 122 mm BM-21 GRAD
 • topnička meteorološka postaja Vaisala
 • četiri kamiona Man s četiri haubice 122 mm D30 M94 HR
 • dva kamiona Man s dva topa 130 mm M46 H1
 • četiri kamiona Man s četiri haubice 155 mm M1H1.

PzH 2000 155 mm najnovije je topničko sredstvo u OSRH namijenjeno za pružanje dalekometne vatrene potpore mehaniziranim i oklopnim postrojbama. Odlikuje ga visoka razina autonomnosti oružja kao kompletnog sustava, optimalna zaštita posluge, velika brzina paljbe u kombinaciji s velikim dometom i visokom točnosti, velika taktička i strategijska mobilnost te jednostavnost održavanja ispravnosti sustava. U borbenom kompletu je 60 projektila. Dometa su od 30 do 80 kilometara, u ovisnosti o korištenom streljivu, a mogu ispaljivati deset do trinaest granata u minuti. Imaju pet članova posade.
SH 122 mm S1 Gvozdik namijenjena je za uništavanje i onesposobljavanje protivničke žive sile u zaklonu i izvan zaklona te vatrenih sredstava pješaštva. Dometa su 15 400 metara. Imaju pet članova posade.
SVLR 122 mm M92 VULKAN i SVLR 122 mm BM-21 GRAD namijenjeni su za nanošenje iznenadnih i koncentriranih napada protiv vatrenih sredstava i žive sile, kolona na hodnji ili zastancima, zapovjednih mjesta, zračnih ili pomorskih desanata, komunikacijskih središta, aerodroma i njihove infrastrukture uključujući letjelice na tlu, skladišta i drugih sličnih ciljeva koji se nalaze na većim dubinama u protivničkom teritoriju. Ovim oružjem postrojbe dobivaju znatno na vatrenoj moći, pa u iznenadnim situacijama mogu brzo i snažno djelovati, ostvarujući jedinstvo vatre i pokreta u najvećoj mjeri. VULKAN ima 32, a GRAD 40 lansirnih cijevi. Njihov je domet 20 750 metara.
Topnička meteorološka postaja Vaisala namijenjena je za mjerenje prizemnih meteoroloških uvjeta i radiosondažno mjerenje meteoroloških uvjeta po zračnim slojevima. Navedena mjerenja pospješuju točnost topničkih gađanja, a obuhvaćaju određivanje temperature zraka, tlaka zraka, relativne vlažnosti zraka te brzinu i smjer vjetra.
Haubica 122 mm D30 M94 HR, top 130 mm M46 H1 i haubica 155 mm M1H1 namijenjeni su za nanošenje gubitaka, neutraliziranje i uništavanje žive sile protivnika izvan zaklona i u zaklonima poljskog tipa, rušenje lakih bunkera, žičanih zapreka i drugih fortifikacijskih objekata poljskog tipa, pravljenje prolaza u minskim poljima, ometanje, neutraliziranje i vođenje boja s topništvom, mehaniziranim i oklopnim sredstvima protivnika, zadimljavanje bojnog prostora radi manevra vlastitih postrojbi, osvjetljavanje bojnog prostora radi paraliziranja pokreta protivničkih postrojbi, motrenja i izviđanja, bojnog djelovanja postrojbi pješaštva te neutraliziranje i ometanje rada zapovjednih mjesta protivnika.
Postrojem je zapovijedao bojnik Ivan Užarević, zapovjednik Bojne samo-hodnih višecijevnih lansera raketa Topničko-raketne pukovnije. Bojnik Užarević pripadnik je Oružanih snaga RH i sudionik Domovinskog rata od 1991. godine.

Oklopno-mehanizirani postroj čine pripadnici, motorna vozila i vojna oprema Gardijske oklopno-mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske.

Podijeljen je na mehanizirani i tenkovski dio. U njemu je ukupno angažiran 91 pripadnik Gardijske oklopno-mehanizirane brigade s 13 borbenih oklopnih vozila pješaštva BVP M-80 i 13 tenkova M-84.

Borbeno oklopno vozilo pješaštva BVP M-80 borbeno je gusjenično vozilo mehanizirane desetine namijenjeno za uništavanje protivničke žive sile, oklopnih i drugih borbenih sredstava na zemlji i vodi te ciljeva u zraku na udaljenosti učinkovitog djelovanja kupolnog i osobnog naoružanja. Osnovno naoružanje vozila čini protuzračni top M55 kalibra 20 mm, spregnuta strojnica PKT kalibra 7,62 mm i dva lansera za protuoklopne vođene rakete 9M14M Maljutka. Topom M55 djeluje se protiv ciljeva na zemlji na udaljenostima do 1500 metara i ciljeva u zraku udaljenih do 1000 metara. PKT strojnica koristi se za gađanje pojedinačnih ciljeva na udaljenostima do 600 metara, odnosno grupnih ciljeva udaljenih do 800 metara. Protuoklopna vođena raketa 9M14M koristi se za gađanje tenkova, oklopnih vozila i utvrđenih objekata na udaljenostima od 500 do 3000 metara. Vozilo ima tri člana posade, a u ukrcajnom dijelu smješta se još sedam pješaka.

Tenk M-84 borbeno je gusjenično vozilo s jakim oklopom, snažnim naoružanjem i visokim manevarskim osobinama. Namijenjeno je za uništavanje protivničkih oklopnih i drugih borbenih vozila te utvrđene žive sile. Naoružan je topom kalibra 125 mm, spre-gnutom strojnicom PKT 7,62 mm i protuzračnom strojnicom NSV 12,7 mm. Top kalibra 125 mmodlikuje se brzinom paljbe od osam zrna u minuti, najvećim dometom do deset kilometara i automatskim izborom vrste streljiva. Bojni komplet topa, sastavljen od tri vrste streljiva, čine 42 dvodijelna metka. Strojnica PKT kalibra 7,62 mm, spregnuta je s topom, s udaljenošću ciljanja do 1800 metara ostvaruje realnu brzinu paljbe od 250 metaka u minuti, a bojni komplet čini 2000 metaka. Protuzrakoplovna strojnica NSV kalibra 12,7 mm postavljena je na kupolu i ima udaljenost ciljanja do 2000 metara, ostvaruje realnu brzinu paljbe od 680 do 800 metaka u minuti, a bojni komplet čini 360 metaka. Tenk M-84 opremljen je ciljničkim napravama za motrenje i gađanje danju i noću. Vozilo ima tri člana posade.

Mehaniziranim dijelom oklopno-mehaniziranog postroja zapovijedao je bojnik Zlatko Iživkić, zamjenik zapovjednika 2. mehanizi-rane bojne Pume Gardijske oklopno-mehanizirane brigade. Bojnik Iživkić pripadnik je Oružanih snaga RH i sudionik Domovinskog rata od 1991. godine.

Tenkovskim dijelom oklopno-mehaniziranog postroja zapovijedao je bojnik Ivan Stipić, zapovjednik Oklopne bojne Gardijske oklopno-mehanizirane brigade. Bojnik Stipić pripadnik je Oružanih snaga RH i sudionik Domovinskog rata od 1991. godine.

 [shashin type=”album” id=”19059″                       ” size=”600″  columns=”max”]
Podijeli

Pogledajte još...

Svečano otvaranje dvorane „pukovnik Ante Pavlović“

U vojarni “1. gardijske brigade Tigrovi – Croatia” u Zagrebu, u četvrtak 29. veljače 2024. …

Odgovori