Home / naslovnica / Konferencija za novinare OPO VP

Konferencija za novinare OPO VP

Konferencija za novinare

U službenim prostorijama Udruge branitelja i veterana Vojne policije iz Domovinskog rata održana je konferencija za novinare.

Konferenciji za novinare upriličena je u povodu svečanog obilježavanja 20 obljetnice ustrojavanja i djelovanja Vojne policije OSRH koje će se održati

od 20 – 24 kolovoza 2011.

Program svečanog obilježavanja Medijima su prezentirali , general pukovnik u mirovini Mate Laušić, čelnik organizacijsko provedbenog odbora svečanog obilježavanja, Predsjednik udruge vojne policije Željko Jakobčić, Tajnik Udruge Vojne policije, umirovljeni brigadir Damir Kozić te ispred djelatnog sastava Vojne policije OSRH  pukovnik Mato Matanović i pukovnik Branko Cvitanović.

U sklopu odbora djeluju i pododbori na prostoru Republike Hrvatske gdje su bile ustrojene postrojbe vojne policije. Svi poddobori će u svojim zonama odgovornosti položiti vijence i zapaliti svijeće kod  središnjim križeva na mjesnim grobljima u znak sjećanja na 113 poginila i 7 nestala Vojna policajca.

20. kolovoza 2011. u Vukovaru

SJEČANJE NA POGINULE PRIPADNIKE VOJNE POLICIJE U DOMOVINSKOM RATU

Polaganje vijenaca i paljenje svijeća

23. kolovoza 2011. u Zagrebu

SPORTSKI SUSRET VOJNE POLICIJE

SJEČANJE NA POGINULE PRIPADNIKE VOJNE POLICIJE U DOMOVINSKOM RATU

Polaganje vijenaca i paljenje svijeća na Mirogoju, Zidu boli, središnjem Križu za sve poginule u domovinskom ratu, na grobu ratnog ministra obrane Gojka Šuška, na grobu prvog hrvatskog Predsjednika dr. Franje Tuđmana, Polaganje vijenca i paljenje svijeće na Medvedgradu i na spomen obilježju za domovinu.

SVETA MISA ZADUŠNICA

u 19,00 sati Sveta misa u crkvi Sveta Mati Slobode u Zagrebu koju će predvoditi vojni ordinarij mons. Juraj Jezerinac

24. kolovoza 2011.

SREDIŠNJA SVEČANOST POD VISOKIM POKROVITELJSTVOM PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE I VRHOVNOG ZAPOVJEDNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE

prof. dr. sc. IVE JOSIPOVIĆA

na Hrvatskom vojnom učilištu „ Petar Zrinski „ Ilica 256b u Zagrebu

IZLOŽBA FOTOGRAFIJA VOJNA POLICIJA 1991 – 2011

Ceremonija uručenja odličja Reda Nikole Šubića Zrinskog  ratnim postrojbama vojne policije 67.BVP, 68.BVP, 69.BVP, 70.BVP, 71.BVP. 72.BVP, 73. BVP, 74.SVP.

Odličja uručuje Predsjednik RH a primaju na ratne zastave zapovjednici postrojbi Vojne policije

TT ZBOR OPREME I SREDSTAVA VOJNE POLICIJE OS RH

Razgledavanje od strane Predsjednika RH, visokih gostiju, uzvanika, sudionika u proslavi i građana na strojilištu HVU.

POKAZNE VJEŽBE VOJNE POLICIJE OS RH

Prikaz rada Obučnog centra vodiča i službenih pasa,

Prikaz rada satnije za VIP osiguranja

Prikaz rada satnije specijalne vojne policije.

RUČAK I ZAJEDNIČKO DRUŽENJE

Povjesnica Vojne policije Oružanih snaga

Republike Hrvatske

1991 – 2011

Nastanak Vojne policije

Predsjednik RH dr. Franjo Tuđman 24. kolovoza 1991. godine nalaže načelniku stožera zapovjedništva Zbora narodne garde da se pristupi organiziranom ustrojavanju postrojbi Vojne policije.

Zapovijed je bila kratka: „Vojnu policiju odmah ustrojiti“.

Po zapovijedi ministra obrane RH od 27. kolovoza 1991. godine i zapovijedi zapovjedništva ZNG od 29. kolovoza 1991. godine 1.bataljun 1.brigade ZNG se ustrojava pod nazivom Zaštitni bataljon zapovjedništva ZNG, s temeljnim vojnopolicijskim zadaćama, osiguranjima osoba, objekata i prostora i „obnašanja zakonskih radnji naspram pripadnika ZNG, počinitelja kaznenih i drugih nedopuštenih djela“.

Zaštitni bataljun zapovjedništva ZNG odmah je po ustroju obavljao sve vojnopolicijske poslove, a kao elitna specijalna postrojba sudjeluje u borbenim zadaćama od kojih su neke veoma značajne za Hrvatsku vojsku i ukupnu obrambenu snagu zemlje.

U rujnu i listopadu 1991. stalno se povećavao broj pripadnika ZNG i mobiliziraju se prve postrojbe HV u brigadama „A“ formacije ustrojavaju se samostalne satnije Vojne policije, a u „R“ brigadama HV vodovi Vojne policije.

U to vrijeme u HV postoji i djeluje 110 postrojbi Vojne policije jačine od desetine do bataljuna.

Odlukom Predsjednika RH od 13. studenoga 1991. godine, a na temeljima ustrojstva MORH i GS HV u sklopu sektora za sigurnost MORH ustrojava se Uprava Vojne policije.

Za načelnika Uprave Vojne policije, predsjednik Tuđman imenovao je glavnog inspektora MUP RH Matu Laušića koji je do tada obnašao dužnost šefa osiguranja predsjednika RH.

Zadaća Uprave VP bila je vođenje i zapovijedanje svim postrojbama Vojne policije.

U proteklih 20 godina tijekom razvoja i djelovanja kroz ustrojstvene jedinice Vojne policije prošlo je preko 10 000 časnika, dočasnika i vojnika djelatnog, pričuvnog i ročnog sastava.

Na putu stvaranja i razvoja Vojne policije tijekom Domovinskog rata život domovini je položilo 113 pripadnika, a njih sedam se još uvijek vode kao nestali.

Iznimna je uloga i postignuće kao i rezultati VP, kako tijekom Domovinskog rata, tako i u dosadašnjoj izgradnji Oružanih snaga u mirnodopskim uvjetima, a posebice u aktivnostima Oružanih snaga u međunarodnom okružju, jer su upravo pripadnici Vojne policije bili prva postrojba Oružanih snaga Republike Hrvatske koja je upućena kao sastavnica multinacionalnih snaga NATO u međunarodnu vojnu operaciju ISAF u Afganistanu, sada već davne 2003. godine.

Posebno smo ponosni  kako je  upravo prošlogodišnja ponuda NATO saveza Republici Hrvatskoj da preuzme ulogu vodeće nacije u Školi Vojne policije afganistanske narodne armije plod dotadašnjeg sedmogodišnjeg  sudjelovanja VP u misiji ISAF.

Ratne postrojbe Vojne policije

66. bojna Vojne policije, Zagreb

Ustrojava se 1991. godine iz posebne jedinice specijalne policije na Tuškancu u Zagrebu, koja osigurava glavne ustanove hrvatske države, Sabor RH, Banske dvore i kuću predsjednika RH.

Osnivanjem Zbora narodne garde postrojba specijalne policije postaje 1. bataljun 1. „A“ brigade ZNG-a. postrojba i dalje izvršava zadaće osiguranja objekata u Zagrebu i specijalne zadaće po zapovijedima Zapovjedništva Zbora narodne garde, osiguranja i pratnje specijalnih tereta u ratna područja, zaštitu i pratnju časnika ZNG-a, te prihvat i zaštitu časnika i vojnika pobjeglih iz JA.

Uloga ove postrojbe bila je da djeluje na čitavom području RH na zadaćama od posebnog interesa koje nisu u mogućnosti izvršiti druge postrojbe VP a svagdje su prepoznate kao KOBRE.

67. bojna Vojne policije, Zagreb

Na temelju usmene zapovijedi generala Petra Stipetića, pukovnik Stjepan Mateša zapovjednik operativne zone Zagreb izdao je u studenom 1991. zapovijed o ustrojavanju postrojbe VP-a koja bi bila u sastavu tadašnje Operativne zone Zagreb. Postrojba VP-a koja je namijenjena izvršavanju vojno policijskih zadaća na cijelom području OZ Zagreb dobila je naziv 67. bataljun VP.

Prije ustroja 67. bVP djelovalo je na širem zagrebačkom i Sisačkom području 10 postrojbi VP-a koje su se kasnije tijekom domovinskog rata gasile – ukidale, a pripadnici tih postrojbi zapovjedno su premješteni u 67. bVP ili su razvojačeni.

Postrojba obavlja vojnopolicijsko uredovanje u ophodnji gradom i izlascima na intervencije, glede sprečavanja narušavanja javnog reda i mira.

U početnom ratnom vremenu postrojba djeluje na području cijele OZ Zagreb, uključujući područja Pakraca, Novske i Pisarovine.

68. bojna Vojne policije, Osijek

U svim dijelovima Slavonije otpor srpskoj agresiji je hrabar i odlučan. Ustrojavaju se postrojbe ZNG-a, a potom HV-a. Od ljeta do prosinca 1991. ustrojen je veći broj postrojbi VP-a jačine voda i satnije koje su u sastavu brigada ZNG-a i HV-a ili kao samostalne postrojbe.

Po zapovijedi ministra obrane Gojka Šuška od 7. prosinca 1991. ustrojena je 68. bVP u Osijeku, te se pristupa ustroju zapovjedništva, inspekciji stanja i uvezivanju svih vojnopolicijskih postrojbi u jedan sastav.

Od tog trenutka počinje sustavno djelovanje svih postrojbi koje su do ustroja 68.bVP radile svaka za sebe. Najveća potvrda bila je da se vodovi i drugi postroji vojne policije objedine i da zapovjedi primaju s jednog mjesta sve postrojbe. Taj problem rješava se ustrojem 5 satnija u čiji sastav ulaze i podređuju se vodovi po brigadama:

Pripadnici VP-a imali su odgovarajuće oznake i službene iskaznice s brojevima. To je bila jedna od prvih postrojbi VP.

69. bojna Vojne policije, Bjelovar

Prvo okupljanje i postrojavanje bilo je  u Bjelovaru u današnjoj vojarni Bilogora 21. studenog 1991. Na postrojavanju je bilo nazočno oko 80 dragovoljaca, budućih VP-a koji dotad već stekli prva iskustva u borbenim djelovanjima. Na postrojavanju su ustrojena prva tri voda, koji su sačinjavali 1. satniju 69. bVP-a.

Polovicom 12. mjeseca 1991. primljene su prve zapovijedi i zadaće za uključivanje u rad pozorničke ophodnje u Bjelovaru i prigradskim naseljima sa zadaćom nadzora stanja javnog reda i mira.

Početkom siječnja 1992. godine pod vođenje i zapovijedanje zapovjedništvu 69. bataljuna stavljaju se svi vodovi i desetine VP-a koji su ustrojeni pri brigadama i bataljunima HV-a, u 2. zoni odgovornosti OZ Bjelovar.

70. bojna Vojne policije, Karlovac

20. rujna 1991. godine u gradu Karlovcu ustrojena je skupina za osiguranje , koja je bila mobilizirana u sastav 110. br. HV-a.

Taj dan upisan je kao dan prvih početaka nastajanja postrojbe Vojne policije u Karlovcu sa ciljem očuvanja javnog reda i mira te poštivanje svih zapovijedi nadređenih.

U početku je postrojba djelovala na cjelokupnoj zoni odgovornosti 4. OZ Karlovac, na bojnim i vojno policijskim zadaćama.

Unatoč velikog angažiranja na svim zadaćama, u vremenu od 20. do 23. kolovoza 1992. god. uz velika odricanja i entuzijazam svih pripadnika postrojbe, organiziran je prvi vojni susret u okviru HV-a, Prve športske igre Vojne policije.

71. bojna Vojne policije, Rijeka

Mobilizacijskim pozivom Sekretarijata narodne obrane Rijeka, 17. Studenoga 1991. godine ustrojava se vojna policija pri 5. Operativnoj zoni Rijeka

Paralelno s opisanim zbivanjima, u sklopu 5. OZ Rijeka djeluju i samostalni vodovi Vojne policije pri brigadama.

Objedinjavanjem vodova VP koji su djelovali pri brigadama, satnija prerasta u bataljun Vojne policije.

Postrojba izvršava vojnopolicijske zadaće na području Primorsko-gornske, Ličko-senjske i Istarske županije.

Zapovjedništvo 71. bVP zajedno sa zapovjedništvom brigade ZMIN je inicijator sakupljanja velike humanitarne pomoći za djecu poginulih pripadnika VP i HRZ. Pri tome je održano deset velikih humanitarnih koncerata pod nazivom „Od srca djeci“.

72. bojna Vojne policije, Split

Prva postrojba Vojne policije, koja je djelovala u zoni odgovornosti 72. bojne bio je vod Vojne policije osnovan pri 4. gardijskoj brigadi u Novigradu, a tijekom vođenja oružanih borbi u mjestu Kruševo. Postrojba je osnovana 4. kolovoza 1991.

Navedeni vod Vojne policije tijekom vremena razvio se u satniju opće Vojne policije, u čijem sastavu su se većinom nalazili pripadnici 4. gardijske brigade.

Po zapovijedi ministra obrane od 13. prosinca 1991 ustrojava se 72. bataljun VP.

Do kraja 1991. stvorena je jedinstvena organizacijska cjelina koja u zoni 6. operativne zone Split izvršava sve vojnopolicijske zadaće te borbene zadaće u obrani gradova Zadra, Šibenika, Sinja i Dubrovnika.

73. bojna Vojne policije hrvatske ratne mornarice, Split

Admiral Sveto Letica Barba, 20. rujna 1991. zapovjedio je ustrojavanje postrojbe Vojne policije u ratnoj mornarici.

Vodovi Vojne policije ustrojavaju se pri zapovjedništvima HRM-a u Puli i u Pločama.

Razvoj 73. bVP ima svoju posebnost jer u njoj djeluje i pomorska VP a područje odgovornosti su joj zadaće na moru i otocima.

Pripadnici postrojbe nose plave mornaričke odore.

74. satnija Vojne policije hrvatskog ratnog zarakoplovstva i protuzračne obrane, Zagreb

Krajem 1991 i u tijeku 1992. godine ustrojavaju se vodovi VP u Zrakoplovnoj bazi Pula, pri zapovjedništvu HRZ i PZO i u Zrakoplovnoj bazi Zadar.

Na temeljima novog ustrojstva Vojne policje od 1. ožujka 1993. Godine ustrojava se 74. satnija VP-a s izdvojenim vodovima u Puli i Zadru.

Postrojba izvršava sve vojnopolicijske zadaće za potrebe postrojbi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva sa težištem na osiguranju zrakoplovnih baza te  nose plave odore HRZ i PZO.

75. bojna Vojne policije, Dubrovnik

Na području IV. Zbornog područja Ston djelovale su 5. i 6. satnija 72. bojne VP i po zapovijedi Načelnika Uprave VP dana 01.01.1999. godine formirana je 75. bojna VP Dubrovnik u zoni odgovornosti IV. ZP Ston.

Zbog potreba službe 5 satnija 72. bVP Sinj po svim segmentima rada i funkcioniranja postrojbe podređena je pod zapovijedanje zapovjednika 6. satnije VP Dubrovnik.

Postrojba je izvršavala vojnopolicijske zadaće na dodijeljenom području za potrebe ZP Ston, imala razvijene postrojbe opće/temeljne, prometne i kriminalističke VP.

Nastavno središte Vojne policije, Zagreb

Početkom 1992. godine, stvoreni su uvjeti za redovno služenje vojnog roka u Hrvatskoj vojsci, te se organizirano pristupa pripremama za specijalističku obuku ročnika po programu Vojne policije.

„Privremeni nastavni plan i program specijalističke izobrazbe za ročnike Vojne policije“ u Nastavnoj satniji VP u Skradu i vojarni u Delnicama gdje je održan Prvi naraštaj vojnika novaka, koji je pristigao 7. i 8. svibnja 1992. godine

Nastavno središte Vojne policije jezgro je razvoja obuke i izobrazbe kao strateške odrednice Vojne policije utemeljeno je 20. svibnja 1993. godine

Središte postaje integralno mjesto, ne samo izobrazbe i obuke, nego i prikupljanja iskustava, upoznavanja, širenja zajedništva, druženja i prijateljstava vojnih policajaca.

8. Lako jurišna brigada VP, Pula

Borbena djelovanja u 1992. u kojima aktivno sudjeluju združene snage Vojne policije, pokazale su potrebu stvaranja posebne postrojbe za brza i djelotvorna borbena djelovanja na cijelom prostoru RH i složene vojnopolicijske zadaće.

Ustroj brigade prihvaćen je i potpisan 13. travnja 1993. godine a sjedištem postrojbe određuje se vojarna“Monumenti“ u Puli.

Postrojba je relativno malog brojnog stanja, visoke pokretljivosti s mogućnostima vlastitiog zračnog prijevoza, opremljen s lakim oklopnim vozilima i topništvom srednjeg promjera. Namijenjena je za zadaće brzog opkoljavanja, prijesjecanja komunikacijskih smjerova i brzo zaposjedanje područja na taktičkoj dubini

Daljnji razvoj Oružanih snaga RH u 1994. godini određuje ulazak 8. lakojurišne brigade Vojne policije u sastav nove postrojbe 1. hrvatkog gardijskog zbora.

Sadašnji ustroj Vojne policije

Vojna policija oružanih snaga RH ustrojena je u Glavnom stožeru OS RH i u granama hrvatske vojske kao rod borbene potpore.

U glavnom stožeru OS RH djeluje Odjel Vojne policije sa svojim djelokrugom nadležnosti.

U kopnenoj vojsci ustrojena je Pukovnija VP, u ratnoj mornarici satnija VP i u ratnom zrakoplovstvu vod VP sa dodijeljenim područjima odgovornosti.

ORGANIZACIJSKO PROVEDBENI ODBOR

SVEČANOG OBILJEŽAVANJA 20. OBLJETNICE OSNUTKA I DJELOVANJA

VOJNE POLICIJE ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE

Podijeli

Pogledajte još...

Pripadnici tima VP sudjelovali u provedbi bojevog gađanja multinacionalne vojne policije

Pripadnici tima vojne policije sudjelovali su u provedbi bojevog gađanja multinacijonalne vojne policije na vojnom …