Home / naslovnica / Intenzivne pripreme za vježbu Vojne policije Anakonda u Poljskoj

Intenzivne pripreme za vježbu Vojne policije Anakonda u Poljskoj

Intenzivne pripreme za vježbu Anakonda u Poljskoj

Prvih je deset dana rujna Satnija specijalne Vojne policije Pukovnije VP-a provela na vježbalištima vojarne “Josip Jović” na Udbini intenzivno se pripremajući za aktivnosti koje ju očekuju: uzvratni posjet srodnoj postrojbi, poljskoj Vojnoj žandarmeriji, te sudjelovanje na velikoj međunarodnoj vojnoj vježbi Anakonda 16 koja će se idućeg lipnja održati u Poljskoj…

Satnija specijalne Vojne policije Pukovnije Vojne policije prvih je deset dana rujna provela na vježbalištima vojarne “Josip Jović” na Udbini intenzivno se pripremajući za aktivnosti koje ju očekuju do kraja ove, ali i tijekom iduće godine. Ponajprije treba spomenuti uzvratni posjet srodnoj postrojbi, poljskoj Vojnoj žandarmeriji (Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie) s kojom je 2014. godine ostvarena iznimno dobra suradnju. Osnovu suradnje čini Multinacionalna bojna VP-a (MNMPBAT). Bilateralna je suradnja s Poljskom ocijenjena odličnom i očekuje se nastavak. Poljska je strana tijekom prošlogodišnjeg boravka u Hrvatskoj iskazala i želju za proširenje suradnje, a najviše ju je zanimala naša obuka iz ronjenja.
U Poljskoj će se pripadnici Satnije specijalne Vojne policije uvježbavati na izvrsno opremljenom poligonu za urbane operacije “Wędrzyn” kraj grada Sulęcina. Druga aktivnost koja ih očekuje velika je međunarodna vojna vježba Anakonda 16 koja će se idućeg lipnja održati u Poljskoj. Prema najavama, na vježbi se očekuje više od 10 000 sudionika. Osim nominiranog nacionalnog voda Satnije specijalne Vojne policije, koji je u sastavu MNMPBAT-a, na vježbi će sudjelovati i pripadnici kriminalističke Vojne policije, pripadnici Stožera MNMPBAT-a, a u samom Zapovjedništvu vježbe bit će predstavnik Vojne policije.
Pripadnici Satnije specijalne Vojne policije na Udbini su uvježbavali taktike, tehnike i procedure karakteristične za matricu sposobnosti postrojbe (napredna dnevna i noćna gađanja, rješavanje visokorizičnih situacija, reakcija napada na konvoj, reakcije taktičkih timova pri osiguranju štićenih osoba, uspostava privremene kontrolne točke, korištenje optoelektronske opreme i ciljničkih sustava u uvjetima slabe vidljivosti i noću…). “Kroz našu matricu sposobnosti usvajamo, razvijamo i uvježbavamo što više novih sadržaja, radnji i postupaka koje smo preuzeli kao obvezu i u tom smo doista dobri,” rekao je zapovjednik Satnije specijalne Vojne policije natporučnik Andrej Smolek. Navedeno potvrđuje i činjenica da su u svibnju ove godine na VNZ-u Spremnost 15 na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” na Slunju, sukladno alatu za ocjenjivanje borbene spremnosti kopnenih snaga – ACO FS CREVAL, ostvarili nacionalni certifikat i ocijenjeni s “Combat ready” (postrojba je borbeno spremna).
Na Udbini su bili i novi pripadnici Satnije s kojima se provodi intenzivna obuka kako bi dostigli standarde i čim prije postali operativni. Bazen za popunjavanje Satnije su Oružane snage RH. Natporučnik Smolek navodi da je onima koji su već u Vojnoj policiji proces obuke i prilagodbe lakši i brži zbog iskustva stečenog radom u VP-u kao rodu borbene potpore.
Svoje sposobnosti pripadnici Satnije svakodnevno potvrđuju i na međunarodnoj razini u misiji Odlučna potpora u Afganistanu gdje ih je trenutačno pet. Uspješno rade na osiguranju objekata i osoba od posebnog značaja od kojih redovito dobivaju i odlične ocjene i pohvale. “Sve je to važno za našu motiviranost i daljnji razvoj sposobnosti, kao i krajnja potvrda, tj. ocjena naših sposobnosti koju dobivamo od nepristranih korisnika,” kaže natporučnik Smolek.
Nakon povratka iz Poljske slijedi uvježbavanje helikopterskih i amfibijskih operacija čime će na svojevrstan način završiti ovogodišnji obučni ciklus na vodi, kopnu i u zraku.


Brigadir Tihomir Zebec, načelnik Službe Vojne policije

Kako je velik dio aktivnosti Satnije specijalne Vojne policije vezan uz MNMPBAT, razgovarali smo s načelnikom Službe Vojne policije brigadirom Tihomirom Zebecom koji, s obzirom na to da je ove godine Hrvatska predsjedateljica MNMPBAT-a, koordinira sve aktivnosti te multinacionalne postrojbe i zadužen je za njihovu realizaciju.

Što znači biti zemlja predsjedateljica MNMPBAT-a?
Iako su sve četiri nacije koje čine MNMPBAT (Poljska, Slovačka, Češka i Hrvatska) ravnopravne u odlučivanju, svake se godine određuje ona koja je na svojevrstan način vodeća. To znači da ta zemlja, ove godine Hrvatska, provodi i organizira ne samo obučne, nego i sve druge aktivnosti MNMPBAT-a. Posla ima mnogo, ali uspjeh nije izostao. Uspješno smo završili zadnju fazu pregovora s američkom Vojnom policijom o pristupanju njezinih snaga u sastav MNMPBAT-a. Cjelokupan je proces u završnoj fazi. Riječ je o snagama 18. brigade američke Vojne policije koje se nalaze u Njemačkoj. Iako još nisu formalno članovi Multinacionalne bojne, s nama već sudjeluju na stožernim trenažama i vježbama. Ima još zemalja koje pokazuju zanimanje za MNMPBAT, odnosno da u njegove procese obuke i rad uključe pripadnike svojih vojnih policija. Interes su pokazale vojne policije SR Njemačke, Gruzije, Ukrajine i Crne Gore i s njima se trenutačno razgovara o načinima učešća, a poslije i pridruživanja u MNMPBAT. Bojna je ove godine sudjelovala i na međunarodnim vježbama. Svakako treba istaknuti i da je ove godine MNMPBAT završio proces pridruživanja kao operativna postrojba u Multinacionalni korpus Sjeveroistok (MNC NE). Nakon što uskoro sve četiri nacije potpišu Notu o pristupanju, postat će sastavni dio MNC NE-a koji se nalazi u Sczcecinu u Poljskoj.

Što to konkretno znači za MNMPBAT?
MNMPBAT je prva postrojba koja je afirmirana kao multinacionalna, a sad će postati operativna multinacionalna postrojba kao dio multinacionalnog korpusa. Sve četiri zemlje koje su u MNMPBAT-u zatražile su 2012. da se pridruži MNC NE-u kao cjelovita multinacionalna postrojba te bude jedna od operativnih postrojbi tog multinacionalnog zapovjedništva. To za Bojnu znači mnogo. Takvim ćemo pridruživanjem pratiti sve razvojne procese Multinacionalnog korpusa Sjeveroistok i sudjelovati u svim njegovim obučnim procesima, izobrazbi te vježbama koje organizira. Vodeće su zemlje tog Multinacionalnog korpusa Njemačka, Danska i Poljska.

U tijeku su i pripreme za vježbu Anakonda 16 koja će se sljedeće godine održati u Poljskoj.
Anakonda 16 održat će se sljedećeg lipnja u Poljskoj, prije NATO-ova samita koji će se u srpnju također održati u toj zemlji, u Varšavi.
Zamisao je poljske strane pokazati sposobnosti svoje vojske potpomognute snagama drugih članica NATO-a. Vježba će se održavati na cijelom području Poljske. Prema trenutačnim informacijama, snage koje će sudjelovati bit će razmještene na devet vojnih poligona ovisno o tome što će se na kojem uvježbavati, a samo će Zapovjedništvo vježbe biti smješteno u Varšavi. Trajat će petnaestak dana i, prema najavama, sudjelovat će više od 10 000 sudionika, među njima i snage Multinacionalne bojne VP-a.

Koja je uloga MNMPBAT-a u vježbi te tko će iz OSRH u njoj sudjelovati?
Prema sadašnjim planovima, u vježbi će sudjelovati šest multinacionalnih vodova MNMPBAT-a, raspoređenih prema aktivnostima na šest poligona te Zapovjedništvo MNMPBAT-a koje će biti smješteno u Mińsku Mazowieckom blizu Varšave. Svakim od vodova zapovijedat će jedan od nacionalnih zapovjednika iz sastava vojnih policija Poljske, Češke, Hrvatske, Slovačke i SAD-a.
Iz OSRH u vježbi će, uz naš vod Satnije specijalne Vojne policije koja i je nominirana za MNMPMBAT, sudjelovati i pripadnici kriminalističke Vojne policije, a imat ćemo i pripadnika Vojne policije u Zapovjedništvu vježbe.
Zadaće Multinacionalne bojne bit će potpora vježbi u realnim situacijama. Zapovjedniku vježbe i snagama koje sudjeluju pružat će potporu u provedbi zadaća i obučnih događaja, kao što je osiguranje vitalnih objekata i osoba, osiguranje provedbe prometa, osiguranje kritičnih točaka, provedbe reda i stege te sprečavanje neželjenih posljedica. Sukladno sporazumima kojima će se definirati ovlasti sa zemljom domaćinom, kao i sa zemljama koje će sudjelovati sa svojim snagama, tijekom provedbe svih događaja na poligonima vršit ćemo nadzor i sprečavati neželjene situacije. Provodit ćemo, dakle, svoje vojnopolicijske zadaće. Pokazat ćemo kako bi multinacionalna postrojba vojne policije, pod jednim zapovjedništvom, na terenu u realnoj situaciji podupirala zapovjednika i postrojbe u provedbi zadaća. U samoj vježbi, prema potrebi, možemo sudjelovati i u svojstvu “igrajućih” snaga, budu li po scenariju predviđene zadaće iz domene VP-a kao što je pratnja konvoja, osiguranje zapovjednog mjesta, određene istrage, uporaba snaga VP-a za specijalne namjene ili bilo koja druga vojnopolicijska aktivnost.

Praksu da svake godine sudjelujete u nekoj velikoj NATO-ovoj vježbi započeli ste prije tri godine.
Da. I to je bio velik korak za MNMPBAT. Dotad smo organizirali jedino vježbe na kojima su sudjelovali samo pripadnici MNMPBAT-a.
Sudjelujući na međunarodnim NATO-ovim vježbama, pokazujemo sposobnosti koje imamo kao multinacionalna bojna. Tako postajemo vidljiviji i pokazujemo drugim NATO-ovim postrojbama koje su sposobnosti VP-a. Bojna je tako postala prepoznatljiva i potvrđuje kompatibilnost s drugim postrojbama.
Satnija specijalne Vojne policije ima odličnu bilateralnu suradnju s poljskom Vojnom žandarmerijom. Rekli su nam da je suradnja počela na vašu inicijativu.
Drago mi je da su pripadnici specijalne Vojne policije zadovoljni i da pokazuju želju da se takvi oblici suradnje nastave. Jednostavno ne možete znati koliko ste dobri ili što još morate uvježbati ili poboljšati ako nemate nekog pored sebe da tijekom realnih vježbovnih događaja vidite što on može te da on vidi što vi možete, odnosno koje sposobnosti imate. Zajedničkim uvježbavanjem dobivate kvalitetu i, najbitnije, kompatibilnost. Stječete sigurnost da u nekoj realnoj situaciji možete raditi s pripadnicima druge zemlje, bez opterećenja hoćete li se razumjeti, jesu li postupci i procedure ujednačeni i kompatibilni odnosno hoćete li moći izvršiti zadaću. Suradnja je započela u sklopu projekta MNMPBAT-a, ali nastavila se razvijati i na bilateralnoj razini. Za samo desetak dana zajedničkog uvježbavanja prošle godine u Hrvatskoj, poljska Vojna žandarmerija i naša specijalna Vojna policija zajednički su besprijekorno odrađivale i najsloženije vojnopolicijske zadaće kao što je, primjerice, rješavanje talačke situacije, upad u objekte, procedure gađanja i drugo. To je jako bitno jer kad započne provedba takvih složenih specijalnih zadaća nemate puno vremena za razmišljanje i odlučivanje kako što provesti i uraditi u danom trenutku. Budući da je riječ o zadaćama koje su iznimno dinamične i zahtjevne u vrlo kratkom intervalu, morate biti uvježbani da možete odmah reagirati. Članovi tima moraju imati povjerenja jedni u druge i biti sigurni da je cijeli tim na jednakoj razini uvježban za provedbu zadaća jer riječ je o zadaćama najvišeg stupnja rizika. Bitno je da dvije zemlje, u ovom slučaju Poljska i Hrvatska, rade na operativnoj razini i to kroz MNMPBAT primjenjuju na vježbama ili na terenu. To je prošireni vid obuke, spoj multinacionalnosti i operabilnosti razmještaja i uporabe snaga.


Izvor: Hrvatski vojnik Leida Parlov, Foto Tomislav Brandt

Podijeli

Pogledajte još...

Svečano otvaranje dvorane „pukovnik Ante Pavlović“

U vojarni “1. gardijske brigade Tigrovi – Croatia” u Zagrebu, u četvrtak 29. veljače 2024. …

Odgovori