Home / Domovinski rat / 1991.nikad zaboraviti

1991.nikad zaboraviti

1991.Nikad zaboraviti

U prvoj godini Domovinskog rata glavna je zadaća bila obraniti zemlju. Tako su i postrojbe Vojne policije u 1991. godini izvršavale prije svega borbene zadaće.

Jedna od prvih službi koje su pripadnici Vojne policije počeli obnašati je služba osiguranja. U to vrijeme nastanka VP-a i HV-a, vojni policajci vrše osiguranje zapovjednika postrojbi HV-a u mjestu i pokretu, zapovjednih mjesta bojni, brigada, operativnih skupina i operativnih zona Hrvatske vojske.

Zaštitni bataljun zapovjedništva ZNG-a vrši osiguranje zapovjedništva ZNG-a, a zatim Glavnog stožera Hrvatske vojske.

Zadaće osiguranja izvršavaju se kroz stražarsku, ophodnu i prijavnu službu, bez ikakvih sredstava tehničke zaštite. Druge službe Vojne policije nisu razvijene, a njihovi elementi i počeci nastaju u pojedinim postrojbama.

Postrojbe Vojne policije djeluju u okvirima većih zapovjedništava, gdje su i nastale, bez međusobne koordinacije i povezanosti. Djelokrug rada i zadaće Vojne policije određivali su zapovjednici u čijem su sastavu postrojbe VP-a ustrojene, na temelju potreba na bojišnici i svoje prosudbe. Nije bilo kriterija, niti jasnih uputstava za rad Vojne policije, niti je bilo odgovarajuće opreme i sredstava za rad. Sve je ovisilo o snalažljivosti i prodornosti ljudi koji su vodili te postrojbe.

Najveći dio ljudi u vojnopolicijske postrojbe ušli su kao dragovoljci s puno entuzijazma, želje i htijenja da se obrani hrvatska zemlja. Bilo je i lutanja u stvaranju vojnopolicijskih postrojbi, jer je u njima bilo malo ljudi s bilo kakvim iskustvom na policijskim, a još manje na vojnopolicijskim poslovima. Te su postrojbe svoje zadaće izvršavale na način kako je tko shvaćao, želio, mogao upravljati i zapovijedati.

U 1991. godini nije bio uspostavljen sustav praćenja stanja kriminaliteta, izvanrednih događaja, prometa i ostalih sigurnosnih događaja u Hrvatskoj vojsci i cijelom području RH. Naglim narastanjem HV, u samo nekoliko mjeseci, javljaju se ispadi, nesretni slučajevi i stradavanja, prometne nezgode s ljudskim žrtvama i materijalnim štetama. Prisutno je i remećenja javnog reda i mira. Sve su prisutniji i problemi oko ovlasti postupanja policija MUP-a prema pripadnicima HV-a.

U takvim je okolnostima, početkom prosinca 1991.godine, počela djelovati Uprava Vojne policije.

Ministar obrane Gojko Šušak, koji je uvijek imao puno povjerenje u svoje vojnike i suborce, primivši načelnika Uprave Vojne policije pukovnika Matu Laušića, na početku njegove nove dužnosti kratko je rekao: „Nemamo ništa počni od početka!“

To je bio početak teškog puta za uspostavljanje sustavnog djelovanja VP-a. Pukovnik Mato Laušić ima jasnu viziju buduće Vojne policije. Odmah se određuju glavne zadaće: snimanje stanja na terenu, sagledavanje zakonskih i pravnih okvira za djelovanje Vojne policije, uspostava jedinstvenog zapovijedanja i metodologije rada, rad na ustroju i ukrupnjivanju vojnopolicijskih postrojbi, opremanje i stvaranje prepoznatljivosti postrojbi VP, uspostava suradnje s MUP-om RH školovanje i obuka ljudi.

Do prosinca 1991.godine postrojbe VP bile su podređene zapovjedništvima brigada HV i zapovjedništvima operativnih zona. U prosincu 1991. vođenje i zapovijedanje svim postrojbama VP preuzima Uprava VP-a. Od tada se bilježi početak sustavnog djelovanja Vojne policije. Uprava VP preuzima odgovornost za stanje, stručnu obučenost i borbenu spremnost postrojbi VP.

Uslijedila je faza ukrupnjivanja vojnopolicijskih postrojbi i stvaljanja svih vodova, satnija i bataljuna pod zapovjedništvo Uprave VP. Istovremeno je vršen i obilazak cijelog područja RH, snimljeno je stanje na terenu i uslijedilo je energično djelovanje na uspostavljanju jedinstvenog zapovijedanja i metodologije rada. Trebalo je ozakoniti postupanja Vojne policije, pročistiti kadar zatečen u vojnopolicijskim postrojbama, odabrati časne ljude koji su zaslužili da ostanu u takvim postrojbama, a koje se u svim vojskama svijeta vode kao elitne.

Obilaskom svih ratnih područja, sagledava se stanje na terenu i odmah se donose odluke za rješavanje prisutnih problema.

U prosincu 1991. jedna se satnija iz 67. bataljuna VP-a iz Zagreba premješta na ispomoć u izvršavanju vojnopolicijskih zadaća u zoni grada Osijeka, gdje su tada bila intenzivna borbena djelovanja i velik broj postrojbi HV-a.

U isto vrijeme, načelnik Uprave VP-a zapovijeda stvaranje Združene satnije VP u zoni Operativne skupine Posavina. U združenu satniju ušle su snage iz 66. i 69. bVP. Podređene su joj sve postrojbe Vojne policije koje su do tada djelovale u zoni Operativne skupine Posavina. Za zapovjednika združene satnije VP imenovan je Nikica Oštrina, pripadnik 66.bVP-a.

Već tada su bila jasno postavljena tri strateška pravca razvoja Vojne policije:“čišćenje“ vlastitih redova, stručna edukacija i materijalno-tehničko opremanje.

Valja napomenuti da je Uprava VP MORH-a u to vrijeme djelovala samo u liku načelnika uprave, pukovnika Mate Laušića te sadašnjeg zamjenika načelnika uprave, Marijana Biškića.

U 1991.godini stvorena je hrvatska državnost i obranjena zemlja od neviđene agresije. To je bila godina „opasnog življenja“. Događaje iz 1991.godine teško je samo pobrojati, a nešto više reći o njima, trebalo bi puno vremena i prostora.

U borbama u Vukovaru, na Sajmištu, 16.listopada 1991. poginuo je zapovjednik postrojbe Vojne policije Alfred Hill.

U obrani Vukovara i Borova Naselja poginulo je 9 nvojnih policajaca, a 12 ih je nestalo.

U borbama za Dubrovnik u studenom 1991. na Srđu su poginula 4 vojna policajca.

U napadnim djelovanjima HV u području Papuka i Novske u prosincu 1991. poginulo je 6 vojnih policajaca. U borbama kod Nove Gradiške iz samostalne satnije Vojne policije poginula su 4 vojna policajca.

Vojni policajci su u postrojbama HV na prvim crtama obrane u Osijeku, Novskoj, Dugoj Resi, Otočcu, gdje su dali svoje živote. Branili su Vinkovce, Slavonski Brod, Pakrac i Daruvar, Sisak, Karlovac, Gospić, Zadar i Šibenik i sve druge naše gradove.

Mnogi su ostali u postrojbama VP, mnogi su još i danas vojni policajci, a mnogi su se kasnije borili u drugim postrojbama HV-a ili su se vratili svojim civilnim zanimanjima. I oni imaju svoj dio zasluga za sve uspjehe Vojne policije koji su poslije uslijedili.

Hrvatski ljudi i mnogi drugi koji su voljeli Hrvatsku, viteški su se borili protiv razjarene nemani s istoka. Zato, svima koji su u 1991. godini s vjerom, željom, ali i zebnjom pošli u rat i neizvjesnost, kažemo: Nikad zaboraviti!

Podijeli

Pogledajte još...

Izaslanstvo Zajednice Udruga Veterana Vojne Policije Iz Domovinskog Rata RH uručilo zahvalnicu PVP

Izaslanstvo Zajednice Udruga Veterana Vojne Policije Iz Domovinskog Rata RH uručilo zahvalnicu zapovjedniku PVP brigadiru …