Home / Domovinski rat

Domovinski rat

Nastanak Vojne policije

Krajem lipnja 1991. počinje sukob Teritorijalne obrane Republike Slovenije i JA koja je pokušala vojno intervenirati. Borbe se vode desetak dana, a poslije odlučnog oružanog otpora Slovenije JA se povlači u Hrvatsku uništava sve pred sobom, puca po gradovima, naoružava srpske teroriste. Agresija na Hrvatsku sve je više eskalirala i prerasla u otvoreni rat protiv Hrvatske svim sredstvima. Usvaja se …

Više...

Tako je počelo

TAKO JE POČELO Demokratske promjene u Republici Hrvatskoj u uvjetima velikosrpske pobune i agresije Stvaranje samostalne hrvatske države zbivalo se u povijesnom razdoblju raspada komunističkih režima višenacionalnih država u euroazijskom dijelu svijeta. Najznačajniji događaj po svojoj simbolici i spektakularnosti bilo je rušenje Berlinskog zida. Time se zapravo zorno potvrdilo da su promjene nezaustavljive i da se komunistički režim definitivno preseljava …

Više...

1991.nikad zaboraviti

1991.Nikad zaboraviti U prvoj godini Domovinskog rata glavna je zadaća bila obraniti zemlju. Tako su i postrojbe Vojne policije u 1991. godini izvršavale prije svega borbene zadaće. Jedna od prvih službi koje su pripadnici Vojne policije počeli obnašati je služba osiguranja. U to vrijeme nastanka VP-a i HV-a, vojni policajci vrše osiguranje zapovjednika postrojbi HV-a u mjestu i pokretu, zapovjednih …

Više...

1992.ustroj za rat i mir

Krajem 1991. i početkom 1992. cijela je Hrvatska oslikavala ratna stanja. Ne samo u blizini bojišta nego i u gradovima, sredstvima javnog prijevoza na javnim i sportskim manifestacijama, velika je nazočnost hrvatskih vojnika u odorama i u to vrijeme s oružjem. Vojna policija imala je tešku zadaću da svojim djelovanjem, ali i primjerom, prezentacijom unutrašnje stege, snage i izglednosti, osigurava …

Više...

1993.sposobni za zadaće

Jaki zamah razvoja VP-a nastao u 1992. i 1993. donosi brojne rezultate i uspjehe. Ostvaruju se zacrtane strateške zamisli i vizije ustrojstva, razvoja specijalnosti, opremanja i izgradnje prepoznatljivosti. Združene snage VP-a su na najtežim ratištima gdje izvršavaju borbene zadaće. Početak 1993. obilježava stupanje na snagu novo ustrojstvo VP-a kojeg je 20. siječnja 1993. odobrio ministar obrane Gojko Šušak. Novim ustrojem …

Više...

1994.autoritet se ne kupuje

U 1994. postrojbe VP i UVP ulaze s rezultatima ustroja, sustava vođenja i zapovijedanja, reda , stege, izgleda i ponašanja pripadnika, kakvoćom izvršenja zadaće iz djelokruga rada VP i borbenih zadaća koje po ocjeni nadređenih svrstavaju VP u red najustrojenijih najosposobljenijih postrojbi HV. Postignuti rezultati i takva ocjena proizvod su jasne vizije ustroja i razvoja VP zacrtane još 1991. uz …

Više...

1995.godina pobjeda

Godina 1995. bit će upisana zlatnim slovima u povijest razvoja i uspjeha Oružane sile RH. To je godina oslobođenja najvećeg dijela okupiranih područja RH, godina blistavih pobjeda Oružane sile RH. U povijesti razvoja VP 1995. bit će upisana kao godina potvrde ispravnog četverogodišnjeg ustrajnog rada svih pripadnika VP OS RH na ustroju, razvoju sustava vođenja i zapovijedanja i opremanja VP. …

Više...

1996.slobodna hrvatska

Početkom 1996. na područjima oslobođenim u „Bljesku“ i „Oluji“, od Okučana do Drniša, djeluje desetak privremeno ustrojenih postrojbi VP. Demobilizacijom i promjenom operativnog rasporeda postrojbi HV-a te privremeno formirane postrojbe se ukidaju. Ostaje djelovati vod VP u Slunju, smješten u objektima namjenskog poligona VP. Zapovjedništvo 72.bVP s djelom svojih postrojbi iz Splita premješta se u Knin. U prvom tromjesečju 1996. …

Više...