Home / naslovnica / 8. Lakojurišna brigada

8. Lakojurišna brigada

8. Lakojurišna brigada Vojne policije

U 1992. brzo i dinamično razvija se Hrvatska vojska. Ustrojavaju se i jačaju sve grane vojske, a udarna borbena snaga su profesionalne gardijske brigade. Borbena djelovanja u 1992. u kojima aktivno sudjeluju združene snage Vojne policije, pokazale su potrebu stvaranja posebne postrojbe za brza i djelotvorna borbena djelovanja na cijelom prostoru RH-a.

Uprava Vojne policije je krajem 1992. dobila zadaću da pripremi ustroj i formiranje takve postrojbe. Po uzoru na brigade američkih „Rangera“ i brigade karabinjera u OS Italije izrađen je ustroj 8. lakojurišne brigade Vojne policije. Brigada je na razini ostalih brigada Hrvatske vojske profesionalnog sastava. Osposobljena je za borbena djelovanja i složene vojnopolicijske zadaće. Ustroj brigade prihvaćen je i potpisan 13. travnja 1993.
Postrojba je relativno malog brojnog stanja, visoke pokretljivosti s mogućnostima vlastitiog zračnog prijevoza, opremljen s lakim oklopnim vozilima i topništvom srednjeg promjera. Namijenjena je za zadaće brzog opkoljavanja, prijesjecanja komunikacijskih smjerova i brzo zaposjedanje područja na taktičkoj dubini.

Uprava Vojne policije je nositelj ustroja postrojbe, odabira zapovjedničkog kadra, pripreme smještaja i opremanja. ZA sjedište postrojbe određuje se vojarna“Monumenti“ u Puli. U ožujku 1993. iz sastava postrojbi Vojne policije određuje se prvih 35 pripadnika postrojbe koje preuzimaju vojarnu i čine prvu jezgru za narastanje postrojbe.

U zapovjedništvo brigade na dužnost pomoćnika za logistiku brigade određuje se Andrija Fiamengo iz 66. bVP-a, a za zapovjednika vojarne satnik Zdravko Antolković do tada zapovjednik 70. bojne VP-a. Intenzivno se vrši odabir pripadnika Vojne policije koji ulaze u sastav 8. lakojurišne brigade VP-a.

Za zapovjednika brigade imenovan je pukovnik Ivan Rašić do tada zapovjednik 1. bojne u 1. gardijskoj brigadi, a za načelnika stožera pukovnik Marijan Mužinić.

Od travnja do rujan 1993. ustrojene su i razvijene sve organizacijske cjeline brigade. Postrojba je opremljena s borbenim sredstvima i spremno je izvršavala namjenske zadaće.

Od listopada 1993. 8. lakojurišna brigada preuzima borbene zadaće na prvoj crti obrane, u zoni odgovornosti Zbornog područja Karlovac.

Sukladno zahtjevima operativnih potreba u zoni odgovornosti Južnog bojišta, po zapovijedi od 06.01.1994. postrojba se izmješta u sastav Južnog bojišta, u Slano i Dubrovnik, gdje preuzima borbene zadaće na crti bojišta.
Daljnji razvoj Oružanih snaga RH-a u 1994. određuje ulazak 8. lakojurišne brigade Vojne policije u sastav nove postrojbe, 1. hrvatkog gardijskog zbora.

Za vrijeme kratkog i intenzivnog ratnog puta život Domovini dala su 3. pripadnika 8. lakojurišne brigade Vojne policije.

izvor:Knjiga vojna policija u domovinskom ratu

Podijeli

Pogledajte još...

Pripadnici Vojne policije pružili pomoć ozlijeđenom djelatniku Čistoće

Ozlijeđenom djelatniku Čistoće ispred Odlagališta otpada Jakuševec prvu pomoć pružili su pripadnici Pukovnije vojne policije …

Odgovori