Home / naslovnica / 70. bojna Vojne policije

70. bojna Vojne policije

Mjeseca travnja 1579. porodica Zrinski dopusti da se izgradi na njezinom zemljištu nova utvrda. Gradnja je započela 13. svibnja 1579.,a nova tvrđava, dobila je u čast svog osnivača nadvojvode karla, brata cara i kralja Rudolfa II ime KARLOVAC.

Grad Karlovac građen je kao renesansni utvrđeni grad u međuriječju rijeka Korane, Kupe, Dobre i Mrežnice, u obliku šesterokrake zvijezde, sa svrhom obrane od turskih osvajača, podno starog grada Dubovca. Tijekom stoljeća od prvobitne obrambene namjene, grad je zahvaljujući svom zemljopisnom položaju postao jako prometno čvorište, te gospodarsko i kulturno središte. Geostrateški značaj Karlovca, zv. „Karlovačka vrata“ potvrđen je u Domovinskom ratu, kada je obranjena jedina veza između sjeverne i južne Hrvatske od velikosrpske agresije.
Početak organiziranog otpora neprijatelju

Godine 1991. kada su počeli žestoki napadi neprijatelja na sam grad Karlovac, u kojem je i dalje bilo mnogo vojarni u kojima su bili pripadnici tzv. „JA“, opasnost je bila dvostruka, užurbano se radilo na ustroju postrojbi ZNG-a koje su se odmah suprostavljale neprijatelju. U to vrijeme osnovan je i Krizni štab Karlovca, a poradi postojanja opasnosti od „pete kolone“ i drugih neprijatelja kojih je u gradu bilo vrlo mnogo, ustrojena je skupina za osiguranje , koja je bila mobilizirana u sastav 110. br. HV-a.

 Taj dan 20. rujna 1991. upisan je kao dan prvih početaka nastajanja postrojbe Vojne policije u Karlovcu.

 Nedugo zatim, Luka Janči, koji je bio zadužen za rukovođenje svim zadaćama ustroja i stvaranja postrojbi ZNG-a, odlučio je ustrojiti veće postrojbe Vojne policije. Desetina, koja je bila začetak stvaranja VP-a, prerasta u vod, pod nazivom „Postrojba VP-a“, pod zapovijedanjem Tihomira Tonžetića. U početku nije bilo borbenih zadaća, već su se prije svega provodile zadaće očuvanja javnog reda i mira te poštivanje svih zapovijedi nadređenih.

 Ustroj 70. bataljuna Vp-a Karlovac

U međuvremenu, prvi zapovjednik Tihomir Tonžetić pogiba 22. listopada 1991. a zapovijedanje „Postrojbom VP-a“ pruzima Ivan Štranjger. Kako su se borbe pojačavale i otpor agresoru postajao sve veći i žešći, 14. listopada 1991. prišlo se osnivanju 4. OZ Karlovac. Za prvog zapovjednika imenovan je Izidor Češnjaj, koji je zapovjedio ustroj bataljuna VP-a u Karlovcu. U sustav postrojbe ušli su najbolji pojedinci iz sastava postrojbi ZNG-a i djelovi postrojbi MUP-a.

 U to vrijeme na terenu su događaji išli velikom brzinom, a pojedine zapovijedi nisu mogle pratiti takav ritam. Stvarni datum stvaranja 70. bVP-a Karlovac drži se 1. listopada 1991. iako je zapovijed za to stigla kasnije. Sukladno navedenim događajima dolazi do promjene zapovjednika. Dana 21. studenoga 1991. postrojbom zapovijeda Ferdinand Šikić. Postrojba je bila angažirana i na prvim crtama bojišnice na području grada Karlovca. U travnju 1992. postrojbu preuzima Zdravko Antolković, koji njome zapovijeda sve do operacije „Maslenica“.
 U početku je postrojba djelovala na cjelokupnoj zoni odgovornosti 4. OZ Karlovac, na bojnim i vojno policijskim zadaćama. U to vrijeme uspješno je izvedena operativna akcija zauzimanja najveće opasnosti za sam grad Karlovac, velikog vojnog skladišta „Jamadol“, a pored navedenog sudjeluje u daljnjim zauzimanjima vojarni u gradu i okolici. Usporedo sa zauzimanjem vojarni, dio postrojbe bio je angažiran i na prvoj crti bojišnice obrane grada Karlovca, na poznatom Turnju, simbolu obrane, ne samo grada Karlovca, već i ovog dijela RH-a.

 Tijekom 1992. postrojba je angažirana na području Banovine i Posavine, te na području od Makarske do Dubrovnika na vojnopolicijskim zadaćama. Poradi popune postrojbe, u sustav ulaze dijelovi MUP-a i jedan dio profesionalnih vojnika iz 2. „A“ brigade, te je postrojba već u to vrijeme imala dio djelatnika pd ugovorom.

 U sedmom mjesecu 1992. u vojarni „Kupa“ pripadnici postrojbe dali su svečanu prisegu uz nazočnost velikog broja dužnosnika iz vojnih i civilnih struktura, te rodbine pripadnika postrojbe.

 Unatoč velikog angažiranja na svim zadaćama, u vremenu od 20. do 23. kolovoza 1992. god. Uz velika odricanja i entuzijazam svih pripadnika postrojbe, organiziran je prvi vojni susret u okviru HV-a, Prve športske igre Vojne policije.

 U siječnju 1993. postrojba je angažirana u operaciji „Maslenica“ u kojoj sudjeluje s 80% svog sastava na borbenim i vojnopolicijskim zadaćama sve do njezina svršetka. U mjesecu ožujku dolazi do smjene zapovjednika te postrojbom zapovijeda Vladimir Sertić.

 Ustroj vodova VP-a pri brigadama

Usporedno sa stvaranjem 70. bVP-a Karlovac, pri brigadama HV-a koje su bile ustrojene na području Karlovca, Duge Rese, Ozlja i Ogulina, ustrojeni su i vodovi VP-a.

 U 110. br. HV-a u Karlovcu, početak ustroja voda VP-a išao je zajedno s ustrojem i 70. bVP-a Karlovac. Prvi zapovjednik bio je Ivan Furač, a kasnije zapovjednici bili su: Ronald Curman, Pavao Umnik i Dražen Matičić.

 U 137. br. HV-a u Dugoj Resi, vod VP-a ustrojen je 11. studenog 1991. godine. Prvi zapovjednik bio je Branko Primužak, a kasniji zapovjednici bili su: Slavko Svete, Zvonko Spudić, Željko Mihalić i Ivan Boljkovac.

 U 143. br. HV-a u Ogulinu, vod VP-a ustrojen je 22. listopada 1991. Prvi zapovjednik bio je Vlado Belančić, a potom Ivica Fumić.

 U 129. br. HV-a u Karlovcu, vod je ustrojen 23. listopada 1991. godine. Prvi i jedini zapovjednik bio je Josip Korpar. Vod je djelovao sve do 2. kolovoza 1992. kada je počela demobilizacija 129. br. HV-a. Tijekom svog djelovanja vod je bio angažiran na crti bojišnice koju je držala 129. br. HV-a, te na vojnopolicijskim zadaćama unutar postrojbe.

 Svi navedeni vodovi ugašeni su 1. rujna 1994. kada se krenulo na novi preustroj postrojbi VP-a. Dio pripadnika je demobiliziran, a dio je stavljen u pričuvu postrojbe VP-a.

 Gašenje 70. bVP-a Karlovac

 Ustrojem postrojbi Vojne policije, 30. travnja 1993. 70. bojna Vojne policije Karlovac je ugašena, dio postrojbe je demobiliziran, a dio je ostao i dalje djelovati, ali u sastavu 3. satnije 67. bojne Vojne policije Karlovac. Dana 1. svibnaj 1993. po gašenju 70.bVP-a Karlovac, dio njezinih pripadnika prelazi u 3/67. bVP-a Karlovac, dio potpisuje prve djelatne ugovore, a postrojba djeluje u zoni odgovornosti ZP-a Karlovac. Postrojba se i dalje angažira na vojnopolicijskim zadaćama u zoni odgovornosti i drugdje gdje je trebalo.

 Djelovanje postojbe je bilo sve do 30. studenog 1994. kada su njezini pripadnici, po zapovijedi načelnika UVP-a, prešli u novoustrojenu postrojbu 70. satniju Vojne policije Karlovac.

 Ustroj 70. satnije Vojne policije u Karlovcu

1. prosinca 1994. ustrojena je 70. satnija Vojne policije Karlovac kojom do danas zapovijeda bojnik Vladimir Sertić. Najveći uspijeh postrojbe je sudjelovanje u operaciji „Oluja“, veličanstvenoj pobjedi OS RH-a. Pripadnici postrojbe pored vojnopolicijskih zadaća sudjeluju i u borbenim zadaćama, a među prvima ulaze u gradove Plaški i Slunj.

Kada se vratimo u bližu prošlost, prisjećamo se velikih pothvata oslobađanja naše Domovine u kojima do izražaja dolazi snaga hrvatskog duha i nepobjedivost OS RH-a, u slavnim i povijesnim operacijama od „Maslenice“, preko „Bljeska“ i „Oluje“. Povijest će to zapisati zlatnim slovima. Bile su to najveće pobjede u povijesti našeg naroda sve donedavno porobljene hrvatske zemlje. Tisućljetni san više nije san, nego zbilja u koju su živote ugradili stoljetni naraštaji hrvatskih ljudi. Kruna te patnje svakako su svi oni koji su u Domovniskom i obrambenom ratu posvjedočili svojom krvlju, ranama i svojim životima, pravo na život i uskrsnuće hrvatskog naroda i hrvatske države.

Ovim slavnim pobjedama obnovljena je sloboda i nezavisnost hrvatske države, koju smo izgubili u 12. stoljeće. Smrtni udarac na ranom porištu zadan je velikosrpskom imperijalizmu i srpskom terorizmu.

U tim ratnim pobjedama velikog udjela ima i ova postrojba, koja je dala obol u oslobađanju Domovine. Osam pripadnika postrojbe dalo je najviše što se može dati, živote Domovini.

Tijekom navedenog razdoblja kroz postrojbe VP-a u Karlovcu prošlo je preko 700 vojnih obveznika, koji su dali golemi doprinos u stvaranju i razvoju postrojbi Vojne policije i obrane Domovine.

Stoga svima onima koji su bili pripadnici postrojbi VP-a u Karlovcu, veliko hvala za sve što su učinili, a poginulima vječna hvala i slava.

izvor:Knjiga vojna policija u domovinskom ratu

Podijeli

Pogledajte još...

Svečano otvaranje dvorane „pukovnik Ante Pavlović“

U vojarni “1. gardijske brigade Tigrovi – Croatia” u Zagrebu, u četvrtak 29. veljače 2024. …

Odgovori