Home / Domovinski rat / 1996.slobodna hrvatska

1996.slobodna hrvatska

Početkom 1996. na područjima oslobođenim u „Bljesku“ i „Oluji“, od Okučana do Drniša, djeluje desetak privremeno ustrojenih postrojbi VP. Demobilizacijom i promjenom operativnog rasporeda postrojbi HV-a te privremeno formirane postrojbe se ukidaju.

Ostaje djelovati vod VP u Slunju, smješten u objektima namjenskog poligona VP.

Zapovjedništvo 72.bVP s djelom svojih postrojbi iz Splita premješta se u Knin.

U prvom tromjesečju 1996. izvršena je demobilizacija pričuvnih vojnih policajaca. U svim postrojbama VP su s pričuvnicima održani prigodni svečani skupovi, odato im priznanje i uručene im zahvalnice za doprinos razvoja VP u 5 godina Domovinskog rata.

Svršetkom Domovinskog rata VP čini: Uprava VP-a i 6.bVP-a na razini MORH-a, pet bojni VP-a pri ZP OS RH i HRM-a, tri satnije pri ZP OS RH HRZ-a i PZO-a i Nastavno središte za obuku VP-a.

Osnovne specijalnosti unutar VP čine Opća, Prometna i Kriminalistička VP s razvijenim i ustrojenim subspecijalnostima: postrojbe VP-a na borbenim oklopnim vozilima, Antiterorističke postrojbe VP-a, Zaštitnotragačke postrojbe VP sa službenim psima, motorkotačke postrojbe i postrojbe pomorske VP. Unutar AT VP-a postoje specijalnosti za ronjenje, alpinizam, za traganje i spašavanje letača, a u Općoj VP specijalnosti za protueksplozijsku zaštitu.

Svi pripadnici VP su obučeni, opremljeni osnovnom i specijalističkom opremom i spremni za izvršavanje namjenskih zadaća.

VP je prijelaz iz ratnog ustrojstva i rada izvršila planski i bez posljedica po djelotvornost u izvršavanju zadaće, a njih nije bilo manje nego u ratnim godinama.

Najbrojnije su zadaće osiguranja stranih vojnih dužnosnika koji su 1996. godine učestalo posjećivali MORH. Na tim je zadaćama najviše uključena skupina za eskortna osiguranja, koja se intenzivno razvija u 66.bVP. Služba osiguranja je dobro opremljena sa specijalnim sredstvima. Posebnu ulogu u tim zadaćama imaju djelatnici za Protudiverzijsku zaštitu (PDZ) koji osim tehničkih sredstava, na svojim zadaćama, koriste i pse za detekciju eksploziva. Na zadaćama osiguranja na moru i u lukama uključeni su ronitelji AT VP-a.

U 1996. u VP uspostavljaju se posebne operativne akcije vezane za zadaće osiguranja. Potpisivanjem „Sporazuma o subregionalnoj kontroli naoružanja“ u OS RH vrše se pripreme za inspekcijske nadzore, u Hrvatskoj i u zemljama potpisnicama sporazuma. VP preuzima zadaće osiguranja inspekcijskih ekipa stranih vojski, za vrijeme boravka u RH, provedbo eskortnog osiguranja trase kretanja, stalnog osiguranja mjesta rada i smještaja inspekcije, uključujući protudiverzijske preglede.
VP je pružila potpunu zadaću i sigurnost časnicima, do jučer neprijateljskih vojski za vrijeme boravka našim vojnim objektima i drugdje, sukladno sporazumu kojim se obvezala RH. U izvršenju ovih zadaća sudjeluju sve postrojbe VP-a.

Krajem 1996. po međudržavnom sporazumu o provedbi programa „Opremi i obuči“, za vojsku Federacije BiH, VP preuzima zadaće osiguranja, nadzora i pomoći prihvata specijalnih tereta u luci Ploče i prijevoza do državne granice s BiH. u ovoj zadaći dakođer sudjeluju sve postrojbe VP.

Na temelju sporazuma između RH i NATO-a, VP OS RH u 1996. godini surađuje s vojnom policijom međunarodnih provedbenih snaga. Suradnja se najviše ugleda u pružanju pomoći IFOR-u pri provedbi mirovnog plana u BiH.

Posebno je bila dobra suradnja prigodom dolaska i razmještanja postrojbi IFOR-a, pri osiguranju visokih dužnosnika IFOR-a, pomoći pri uništavanju streljiva i eksploziva, stručne i tvarne pomoći,a najviše u prometnom osiguranju i pomoći u kriminalističkim obradama.

Uprava Vojne policije je još od 1992. nastojala osposobiti i opremiti namjenski poligon-Vježbalište za terensku obuku VP. Nakon „Oluje“, HV može koristiti veliki poligon s izgrađenim objektima u blizini Slunja koji su još od početka Domovinskog rata bez funkcije. Uprava VP preuzima navedene objekte i zemljište, te vrši uređenje i osposobljavanje budućeg višenamjenskog vježbališta-poligona VP. Ubrzo na poligonu VP-a započinje terenska izobrazba koju provodi Nastavno središte VP i druge postrojbe.

Poligon pruža sve zemljišne, prostorne i logističke uvjete za terensku obuku svih specijalnosti VP. Na kraju 1996. godine ponovno posebna zadaća. VP stalno sudjeluje u osiguranju Predsjednika RH, Vrhovnika OS RH dr. Franje Tuđmana. Ističe se osiguranje pri posjetu Vukovaru 3. prosinca 1996., koji je po mnogočemu posebito.Neposrednom osiguranju Predsjednika bio je načelnik UVP, general bojnik Mate Laušić.

Snagama za intervenciju iz zraka i evakuaciju, koje su bile sastavljene od pripadnika AT VP-a, 1.hrvatskog gardijskog zbora s posadama helikoptera iz HRZ-a i PZO-a, zapovijedao je zamjenik načelnika UVP stožerni brigadir Marjan Biškić.

Boravak predsjednika RH u Vukovaru protekao je bez ugrožavanja sigurnosti.

Mirna reintegracija hrvatskog podunavlja privodi se kraju.

Završen je petogodišnji ciklus stvaranja, razvoja i djelovanja VP u Domovinskom ratu. Udareni su čvrsti temelji za mirnodopski preobražaj i ustrojstvo. Nemjerljiv doprinos dali su svi pripadnici VP OS RH i svi oni koji su obnašanjem dužnosti u drugim granama OS RH, službama i ustanovama MORH-a, surađivali i pomagali u zajedničkom cilju:

SLOBODNA HRVATSKA

izvor:Knjiga vojna policija u domovinskom ratu

Podijeli

Pogledajte još...

Pripadnici tima VP sudjelovali u provedbi bojevog gađanja multinacionalne vojne policije

Pripadnici tima vojne policije sudjelovali su u provedbi bojevog gađanja multinacijonalne vojne policije na vojnom …