Home / Domovinski rat / 1995.godina pobjeda

1995.godina pobjeda

Godina 1995. bit će upisana zlatnim slovima u povijest razvoja i uspjeha Oružane sile RH. To je godina oslobođenja najvećeg dijela okupiranih područja RH, godina blistavih pobjeda Oružane sile RH.

U povijesti razvoja VP 1995. bit će upisana kao godina potvrde ispravnog četverogodišnjeg ustrajnog rada svih pripadnika VP OS RH na ustroju, razvoju sustava vođenja i zapovijedanja i opremanja VP. To je godina u kojoj je kroz operacije „Bljesak“, „Ljeto 95“ i „Oluja“ i ostale operacije HV-a u praksi potvrđena djelotvornost VP.

Siječanj 1995. bio je mjesec raščlambe razvoja VP za razdoblje 1991.-1994. i raščlambe postignutih rezultata za 1994.

Na temelju rezultata raščlambe i vizije razvoja VP u 1995. određene su težišne zadaće koje su obuhvatile razvoj sustava vođenja i zapovijedanja, izgradnje i jačanja borbenog morala, obučenosti i uvježbanosti, mobilizacijske spremnosti, logističkog osiguranja, izgradnje i jačanja sustava sigurnosti iz djelokruga rada Vojne policije te ostale zadaće iz njezina djelokruga.

Organizacija rada u postrojbama VP postavljena tijekom 1994. unaprijeđena je u svim dijelovima s težištem na brzom i bezbolnom prijelazu iz četverosmjenskog sustava u trosmjenski i iz trosmjenskog sustava rada u dvosmjenski, što ovisi o sigurnosnoj situaciji. Poradi provedbe zadaća u pripremama i tijekom napadnih operacija HV-a, organizacija rada u postrojbama VP najčešće je bila u trosmjenskom, a u tijeku operacija i na novooslobođenom području u dvosmjenskom sustavu rada.

Prvo tromjesečje 1995. glede mobilizacijske pripravnosti iskorišteno je za izradbu planova popune, mobilizacijskih planova, odabiru vojnih obveznika na ratnom rasporedu. Razlog tome je stupanje na snagu novog ustroja VP u prosincu 1994. koji potpuno mijenja dotadašnji mobilizacijski razvoj, tj. ukida vodove VP-a pri „R“ brigadama HV-a i u mobilizacijski razvoj bojni VP-a ulazi pričuvni sastav VP. Do sredine travnja 1995. na dvodnevne vježbe pozivani su svi vojni obveznici koji nisu bili mobilizirani, na navedenim vježbama priopćen im je ratni raspored, zadužili su opremu i upoznali su se s osnovnim zadaćama vojnih obveznika u VP. Veći dio vojnih obveznika na ratnom rasporedu u postrojbama VP-a je tijekom razdoblja od 1991. do 1994. već bio u pričuvnom sastavu VP-a.

Poradi provedbe zadaća u operaciji „bljesak“ i u „mimohod OSRH“ izvršena je mobilizacija 69. sVP, 67., 68., 71. bVP. 2. svibnja 1995. a odaziv vojnih obveznika bio je 100% u odnosu na broj pozvanih.

Prava provjera mobilizacijske pripravnosti izvršena je 4. kolovoza 1995. (početak operacije „oluja“) kada je u roku od 6 sati odaziv bio 103%.
U pripremi za nastupajuće borbene zadaće vršen je pojačan nadzor s funkcijom poboljšanja stanja, posizanja razine izobrazbe i kakvoće rada te održavanja i pripreme opreme.

Dograđuje se i sustav izvješćivanja, pozorno se prati i analizira psihološka i borbena spremnost postrojbi. Najviši moral u postrojbama bio je za vrijeme napadnih operacija i oslobađanja okupiranih područja RH i po završetku 1. mimohoda OSRH u kojem su sudjelovali pripadnici svih postrojbi u pješačkom i motoriziranom postroju VP.

Tijekom 1995. znatno je poboljšana kakvoća izvršavanja stalnih zadaća osiguranja, a isto tako i ostalih osiguranja koje je provodila VP OS RH. U cilju podizanja razine provedbe osiguranja štićenih dužnosnika MORH-a i GS HV-a te stranih vojnih dužnosnika i delegacija na još višu razinu, ustrojena je skupina za eskortna osiguranja pri 66.bVP., s mogućnošću prerastanja u formacijski Odsjek za osiguranja koji će izvršavati samo narečene zadaće. Novu kakvoću provedbi zadaća osiguranja dao je i Pravilnik o osiguranju štićenih vojnih i civilnih dužnosnika MORH i stranih vojnih izaslanika. Poslove osiguranja u većoj mjeri VP provodi sama, a manji dio zadaća osiguranja u suradnji sa 1.HGZ-om i MUP-om.

Sve bojne i njima podređene satnije kao i samostalne satnije opremaju se informatičkom i telekomunikacijskom opremom za brz i zaštićen prijenos informacija. Osim izvješćivanja uspostavljeni sustav omogućuje i analitičku obradu podataka značajnih za VP, a u UVP ustrojava se Odsjek za analitiku i informatiku.

Vrši se intenzivna specijalistička obuka ATVP-a:

–          obuka o rukovanju i uporabi minobacača „Comando“, pripadnika iz svih postrojbi ATVP-a te na razini svakog voda postoji jedna desetina osposobljena za korištenje narečenog oružja

–          obuka timova za potrebe službe traganja i spašavanja (STS) za oborenim letačima vojnih zrakoplova, a u tom su osposobljeni timovi AT satnije 66.bVP.

–          izobrazba zapovjedničke strukture ATVP-a u taktici i metodici uporabe kemijskih sredstava za onesposobljavanje

–          obuka pripadnika ATVP-a za lake ronitelje, za ronjenje u morskoj vodi u rijkama i jezerima u otežanim uvjetima: zima i smanjena vidljivost.
U Nastavnoj satniji 66.bVP realizirana je jednomjesečna selektivna izobrazba vodiča i službenih pasa koju su pohađali djelatnici iz svih zaštitnotragačkih postrojbi VP-a sa zaštitnotragačkim psima. Također je realizirana i šestomjesečna izobrazba novih vodiča zaštitnotragačkih pasa.

Postrojbe VP na bojnim oklopnim vozilima prošle su obuku i izobrazbu u rukovanju i taktičkoj uporabi BOV-VP-a.

U operaciji „Bljesak“ zarobljena su bojna oklopna vozila srpske paravojske, koja su zapuštena i neispravna. Njihovi dotadašnji „vlasnici“ napustili su ih u paničnom bijegu. Ta su oklopna vozila za samo 20 dana potpuno uređena, opremljena i osposobljena već za sudjelovanje u „Mimohodu OS RH“, a potom su korištena u operacijama „Oluja“, „Maestral“ i „Južni potez“.

Sustav vođenja i zapovijedanja s razine UVP-a dnevno-operativno zapovijedanje s razine zapovjednika ZP HV-a, HRM-a, HRZ-a i PZO-a besprijekorno su funkcionirali.

Postrojbe VP u 1995. neprekidno su vršile ustrojbene, organizacijske, logističke i druge pripreme za sudjelovanje u operacijama oslobađanja okupiranih područja RH. U navedenim operacijama sudjelovalo je oko 90% pripadnika VP.

Sudjelovanje VP u napadnim operacijama OS RH „Bljesak“, „Ljeto 95“, „Oluja“, „Maestral“, „Južni potez“, kao i sudjelovanju VP u „Mimohodu OS RH“ brojnim zadaćama osiguranja i ispomoći VP IFOR-a, dobili su najvišu ocjenu.

Pored navedenih zadaća UVP i postrojbe VP tijekom 1995. izvršile su sve planirane i neplanirane zadaće visokom ocjenom, težeći pri tome višoj kakvoći uz maksimalno angažiranje i korištenja svih raspoloživih sredstava na uporabi VP-a.

izvor:Knjiga vojna policija u domovinskom ratu

Podijeli

Pogledajte još...

Pripadnici tima VP sudjelovali u provedbi bojevog gađanja multinacionalne vojne policije

Pripadnici tima vojne policije sudjelovali su u provedbi bojevog gađanja multinacijonalne vojne policije na vojnom …