Home / Domovinski rat / 1993.sposobni za zadaće

1993.sposobni za zadaće

Jaki zamah razvoja VP-a nastao u 1992. i 1993. donosi brojne rezultate i uspjehe. Ostvaruju se zacrtane strateške zamisli i vizije ustrojstva, razvoja specijalnosti, opremanja i izgradnje prepoznatljivosti. Združene snage VP-a su na najtežim ratištima gdje izvršavaju borbene zadaće.

Početak 1993. obilježava stupanje na snagu novo ustrojstvo VP-a kojeg je 20. siječnja 1993. odobrio ministar obrane Gojko Šušak.

Novim ustrojem bataljuni VP postaju bVP-e. Ukinut je mobilizacijski razvoj 69. bataljuna VP-a pri Operativnoj zoni Bjelovar i 70. bataljuna VP pri Operativnoj zoni Karlovac. Te postrojbe ulaze u sastav 67. bVP-a. Sve postrojbe VP-a, satnije i vodovi koji su djelovali pri HRM-u ulaze u sastav nove postrojbe 73. bVP-a, a svi vodovi koji su djelovali pri HRZ-u ulaze u sastav nove 74. satnije.

U 66. bVP-a ustrojava se Antiteroristička satnija, a u 67., 68., 71. i 72. bVP-u Antiteroristički vodovi VP-a.

Samostalne satnije VP-a koje su djelovale pri „A“ brigadama HV-a, ukinute su, a njihovi pripadnici ušli su u sastav bojnih VP-a.

Okosnica svih postrojbi VP-a do tada bio je pričuvni sastav. Novim ustrojem u bojnama i samostalnim satnijama pričuvni sastav se transformira u djelatni. Pričuvni sastav VP-a postaje u ukupno 44. voda VP-a koji su1993. djelovali pri „R“ brigadama HV-a.

Za razmišljanje o novom ustrojstvu VP-a nije bilo vremena. Otpočela je operacija „Maslenica“, a 23. siječnja 1993. na bojišnicu dolazi Združena bojna VP-a.

Nakon dva i pol mjeseca intenzivnog djelovanja VP-a u Sektor Zadar uslijedilo je razdoblje prelaska u novi ustroj, intenzivne obuke, izobrazbe i materijalnog tehničkog  opremanja. 1993. dolazi do potpunog određenja specijalnosti, preustroja UVP-a i nastanka novih odjela i odsjeka.

Uvodi se dužnost zamjenika UVP-a na koju se imenuje pukovnik Marjan Biškić.

Odjel Opće VP preuzima upravljanje i zapovijedanje Općom VP. Za načelnika Odjela Opće VP odabran je bojnik Damir Kozić.

Odjel Prometne vojne policije preuzima upravljanje i zapovijedanje Prometnom VP.

Za načelnika odjela imenovan je natporučnik Ivan Juričić.

Služba za suzbijanje kriminaliteta razvija se u Kriminalističku VP i čini 5-10% ukupnog sastava vojne policije. Prvi načelnik odjela kriminalističkog VP bio je Ante Gugić.

Odsjek za opskrbu zadužen je za opremanje i logističko osiguranje VP-a. za načelnika odsjeka imenovan je satnik Ramadan Beganović.

Odsjek za kadrovske i pravne poslove preuzima funkcije upravljanja odsjeka. Za šefa odsjeka imenovan je bojnik Željko Ivanković.

Antiterorističke postrojbe VP-a razvijaju se u okviru OVP-e. Te postrojbe namijenjene su za brzo i djelotvorno eliminiranje ubačenih neprijateljskih diverzantskih i teroristički skupina, za specijalne akcije u pozadini neprijatelja te za uspješno rješavanje teških problemskih situacija pri izvršavanju redovnih VP zadaća u ruralnim i urbanim sredinama.

U pripremi za ustrojavanjem antiterorističkih postrojbi VP-a provedena su opsežna i zahtjevna testiranja i liječnički pregledi. Praktična provjera psihofizičkih sposobnosti, vojnog umijeća i hrabrosti kandidata za Antiterorističke postrojbe provedena je u borbenim akcijama operacije“Maslenica“.

Istovremeno s odabirom kandidata za ATVP, intenzivno je rađeno na opremanju, odabiru i nabavi specijalističke opreme i sredstava. AT postrojbe VP dobivaju svoj znak i zastavu.

Prva skupna obuka AT postrojbi provedena je od lipnja do rujna 1993.u posebnom kampu koji je uređen na Vidovoj Gori na otoku Braču. Iako su u sastav ATVP-a ušli već prekaljeni borci koji su imali iskustva s brojnih ratišta, pripadnici ATVP-a u izobrazbi su počeli od početka, uvježbavajući temeljna i specijalistička znanja i umijeća. Rad i izobrazbu ATVP-a nadzirao je i vodio satnik Darko Markuz, časnik iz UVP-a.

Nakon obuke u kampu, Antiterorističke postrojbe preuzimaju izvršenje najtežih vojnopolicijskih zadaća i postaju udarna snaga Vojne policije u svim kasnijim borbenim zadaćama. Za samo 8 mjeseci izvršene su sve ustrojbene, kadrovske i materijalne radnje i Antiterorističke postrojbe VP-a organizirane su i osposobljene za brzo i snažno djelovanje na bilo kojem dijelu teritorija RH. U 66. bVP-a ustrojena je nastavna satnija za uzgoj, dresuru, predresuru i obuku službenih zaštitnotragačkih pasa VP i obuku vodiča pasa. U satniji djeluje operativni vod s obučenim psima i vodičima. Uloga zaštitnotragačkih pasa u izvršavanju zadaća OVP-e velika je i značajna. Službeni psi koriste zadaćama osiguranja većih javnih i športskih manifestacija, u okviru ophodno pozorničke službe te na borbenim zadaćama.U 1993. započinje izgradnja objekata, središta za uzgoj, dresuru i obuku službenih pasa i vodiča u sklopu vojarne i Dugom Selu.

Početkom djelovanja Odjela Prometne VP u UVP, Prometna VP razvija se i uspostavlja svoje temeljne funkcije uz posebnu ulogu motociklističkih postrojbi.

Kao dio Prometne VP u 73. bVP ustrojena je Pomorska VP koja ima iste ovlasti kao i drugi dijelovi VP-a, a svoje zadaće izvršava na moru. U sastavu Pomorske VP su i laki ronioci.

Ubrzo dolazi do organiziranog i agresivnijeg pristupa upravljanja i nadzoru vojnog prometa. Primjenom svih raspoloživih represivnih i preventivnih mjera postižu se sigurnosni, ekonomski i pravni učinci u vojnom prometu.

Aktivnosti Prometne VP manifestirane su kroz regulaciju, nadzore vojnog prometa, preprate i osiguranja pohodnih povorki, osiguranje mjesta prometnih nezgoda i obavljanju očevida. Primjenjujući raznovrsne modele i načina edukacije i izobrazbe pripadnici Prometne VP osposobljavaju se za složenije zadaće i za preventivne operativne akcije.

Prometna VP oprema se kompletima znakova za rad na blokadnim točkama, suvremenijim STOP pločicama, uređajima za auto testiranje, kompletima za vršenje očevida prometnih nezgoda, fotoaparatima, drugom opremom i sredstvima.

Najvažniji zamah u razvoju Kriminalističke VP je u 1993. godini.Odsjeci i službe Kriminalističke VP i odjel UVP popunjavaju se djelatnicima iz postrojbi i MUP-a. Upravo taj spoj stručnosti i profesionalnosti stečene u radu u VP na terenu s jedne i u radu u civilnoj policiji s druge strane, pokazao se uspješan u daljnjem radu Kriminalističke VP. Sve postrojbe VP-a do razine voda u svom sastavu imaju jednog ili više djelatnika Kriminalističke VP.

Razvoj službi, specijalnosti i subspecijalnosti VP-a prati i adekvatno opremanje s osnovnom i specijalističkom tehnikom i sredstvima. S velikom pažnjom izgrađuje se identitet i prepoznatljivost pripadnika VP-a.

Usporedno s izvršavanjem borbenih zadaća u operaciji „Maslenica“, prelaskom na novi ustroj i razvojem specijalnosti VP-a, u UVP radi na ustroju 8. lakojurišne brigade VP-a. nakon donošenja odluke o ustrojstvu 8. lakojurišne brigade UVP radi na popuni, opremanju i smještaju brigade u vojarnu „Monumenti“ u Puli. Do rujna 1993. ustrojene su sve postrojbe 8. lakojurišne brigade a okosnicu brigade čine djelatnici i pripadnici ostalih postrojbi VP-a. U studenom 1993. brigada se upućuje na borbene zadaće.

Vojarna u ulici Oranički odvojak bb, u Zagrebu u rujnu 1993. postaje vojarna nastavnog središta VP-a. U vojarni je izvršeno potpuno izvršenje dva objekta za potrebe smještaja i rada NSVP-a koje je premješteno iz Delnica u Zagreb.

Još od osnivanja Nastavne satnije u Delnicama vizija je stvoriti jedno središte za obuku i izobrazbu ročnika, vojnika, dočasnika i časnika, djelatnog i pričuvnog sastava za sve specijalnosti VP-a. Premještanjem NSVP-a u Zagreb stvoreni su prvi uvjeti za brz i dinamičan razvoj NSVP-a.

U jesen i zimu 1993. vojni policajci upućuju se izvršavanju vojnopolicijskih i borbenih zadaća u područjima najtežih ratnih djelovanja. Hrvatski narod i Hrvatska država i dalje vode tešku borbu za opstojnost.

U združenim snagama VP-a su pripadnici Opće VP, Prometne VP, Kriminalističke VP a udarna borbena snaga su Antiterorističke snage VP-a. vojna policija potvrđuje sposobnost za izvršenje svih zadaća.

 

Podijeli

Pogledajte još...

Izaslanstvo Zajednice Udruga Veterana Vojne Policije Iz Domovinskog Rata RH uručilo zahvalnicu PVP

Izaslanstvo Zajednice Udruga Veterana Vojne Policije Iz Domovinskog Rata RH uručilo zahvalnicu zapovjedniku PVP brigadiru …